Meld skade på båt

Her finner du nødvending informasjon og skjema for å melde skade og tyveri på båt. Det er viktig at du melder skaden så raskt som mulig.

Skade på båt

Skal du melde skade på eller tyveri av båt? Fyll ut og send inn skademeldingsskjema.

Hold deg oppdatert

Har du allerede meldt inn en sak digitalt, kan du følge oppdateringer på saken din her.

Politianmeldelse

Du må melde brannskader, tyveri, innbrudd og hærverk til politiet. Send kopi av politianmeldelsen til oss.

Nyttig informasjon

 • Motorskade

  Har du fått motorhavari og trenger umiddelbar hjelp? Ring Redningsskøyta på telefon +47 915 02 016

  Motorskaden må ha oppstått som følge av en plutselig og uforutsett ytre hendelse, for eksempel kollisjon eller grunnstøting, for å være dekket. Dette gjelder også selv om du har Super-dekning.

  Skader som følge av slitasje, feilmontering eller lignende er dermed ikke dekket. Vi anbefaler deg å se regelmessig over båtens elektriske anlegg og motor, for å sikre godt vedlikehold og redusere risikoen for uønskede hendelser.

 • Skade på skroget

  Når du har fått skader på båtens skrog og de har oppstått som følge av en plutselig og uforutsett ytre hendelse, kan skadene være dekket, så lenge du har kasko-forsikring.

  Skader som har oppstått på grunn av feilfortøyning, manglende vedlikehold eller manglende tilsyn av båten, er ikke dekket, selv om du har Super. Vi anbefaler deg å ha regelmessig tilsyn til båten året rundt, også ved vinteropplag, for å begrense risikoen for uønskede hendelser.

 • Brann

  Brenner det i båten? Ring Redningsskøyta på telefon +47 915 02 016

  Definisjonen på brann i forsikringssammenheng er 'ild som har kommet løs'. Svimerker, smelteskader på ledningsnett i motor og lignende, er dermed ikke dekket. Skader som følge av brann vil kunne være dekket, så lenge du minst har delkasko-forsikring.

  Brann må du melde til politiet, og vi har behov for anmeldelsesnummeret du får av dem. Du kan skrive inn nummeret i fritekstfeltet når du melder inn saken til oss, eller ettersende det via «Skadesaker for bedrift».

 • Andre hendelser

  Har du hatt tyveri fra båten, eller noen har gjort hærverk, vil slike skader kunne være dekket, så lenge du minst har delkasko-forsikring.

  Husk å melde hendelsen til politiet, slik at du kan notere inn anmeldelsesnummeret når du melder inn saken til oss, eller ettersende det via «Skadesaker for bedrift».

 • Verksted

  Hvis det viser seg at båtskaden ikke er dekket av forsikringen, anbefaler vi deg  likevel å benytte et verksted som står på Norboats liste over autoriserte verksteder

  Da kan du være trygg på at reparasjoner og leveranser blir utført med høy kvalitet, og på en mest mulig bærekraftig måte.

Behandling av personopplysninger

Vi kan ikke garantere at meldinger som sendes via vanlig e-post ikke blir kjent for andre. Dette gjelder både emnefelt, tekstinnhold samt vedlegg. Vi anbefaler derfor at du ikke sender oss fødselsnummer og sensitive opplysninger via e-post.

Logg deg inn på dine personlige sider på storebrand.no for å sende oss en sikker melding, eller send oss et brev i posten.


Fant du det du lette etter?