Bedrifts- og produktansvarsforsikring

Denne ansvarsforsikringen sikrer deg dersom bedriften din mottar et erstatningskrav for en skade. Forsikringen dekker kostnader til å avklare erstatningsansvaret, og et eventuelt erstatningsbeløp dersom det skal betales erstatning.

Dersom du er erstatningsansvarlig for skaden utbetales erstatning til skadelidte.

Forsikringen dekker 

  • Arbeidsgiveransvar for skader som ansatte forårsaker
  • Erstatningskrav dersom en feil eller sikkerhetsmangel ved et produkt forårsaker skade
  • Sakskostnader ved rettsak og erstatningskravet

Forsikringen består av

Bedriftsansvar

Erstatningsansvar for skade voldt på ting og person under utøvelse av virksomheten.

Produktansvar

Hvis du importerer, bearbeider, produserer eller selger produkter, kan du bli erstatningsansvarlig dersom produktet gjør skade på ting eller personer.  Produktansvarsforsikring gir deg juridisk hjelp ved skade, og dekker bedriften sitt erstatningsansvar for skade voldt av skadevoldende egenskaper eller sikkerhetsmangel ved produkter bedriften har satt i omsetning. 

Enkelt å flytte – vi ordner alt

Når du kjøper forsikring hos oss, oppgir du hvilket selskap du bruker i dag, så ordner vi oppsigelse og alt det praktiske for deg.

Vi hjelper deg gjerne

Har du spørsmål til oss eller ønsker tilbud på forsikring? Fyll inn noen opplysninger om bedriften din, så kontakter en av våre rådgivere deg.


Fant du det du lette etter?