Hvilken pensjonsordning er vanlig for farmasiselskaper?

Vi får mange spørsmål om hvilken pensjonsordning farmasibransjen velger for sine ansatte. Her er svarene på de mest stilte spørsmålene.

Bransjenormen for farmasiselskaper

De fleste farmasiselskaper velger innskuddspensjon, og de sparer gjennomsnittlig fem prosent av lønnen for sine ansatte. Mange bedrifter tilbyr også tilleggssparing for den delen av lønnen som ikke gir opptjening i folketrygden.

Gjennomsnittlig sparing: 5 %

Hvilken prosent av lønn bedriften velger å spare i pensjon for de ansatte, har størst betydning. Bedriften kan spare inntil syv prosent av lønn opp til 12 G (folketrygdens grunnbeløp).

8 av 10 har tilleggssparing

Folketrygden gir ikke lenger uttelling for lønn over 7,1 G (folketrygdens grunnbeløp). For at pensjonen skal stå i forhold til inntekten kompenserer derfor mange bedrifter ansatte som har en lønn over 7,1 G.

9 av 10 har uførepensjon

En uførepensjon er noe av det viktigste du kan ha for deg selv og dine ansatte. Forsikringen sikrer deg en god inntekt hvis du blir ufør.

Vi kjenner bransjen

Storebrand har 38 bedrifter med til sammen 8 828 ansatte i farmasibransjen.

Oversikt over bransjenormer

Hvilken pensjonsordning er vanlig i de ulike bransjene?

Til oversikten

Vi hjelper deg i gang

Vi skreddersyr løsninger for deg og bedriften din. Hvis du allerede har en avtale i et annet selskap, hjelper vi deg å flytte til oss.

Ta kontakt
Andre Bjanes
Storebrand

Allerede kunde?

Ta kontakt med oss om du vil ha råd om å endre bedriftens sparesatser.

Dame med hjerte

Bærekraftig pensjon

God avkastning og bærekraftige investeringer henger sammen. Samtidig gir det deg og dine ansatte en god pensjon — og en bedre verden å gå av med pensjon i.

Dette kaller vi «Gode penger»

Fant du det du lette etter?