Er bedriften medlem av Virke?

Virke er den eneste arbeidsgiverforeningen som har et komplett tilbud til sine medlemmer. For Virkes medlemmer som har offentlig tjenestepensjon er dette en spesielt god nyhet. Det kan være mye å spare på å få et tilbud, både økonomisk og administrativt.

Vi gir deg råd og beregninger - uansett hvilken situasjon virksomheten er i

Det kan være mye å spare på å få et tilbud, både økonomisk og administrativt. Vi kan bidra hvis virksomheten din vurderer å endre fra offentlig tjenestepensjon til hybrid eller innskuddspensjon, eller hvis dere allerede har byttet og har en lukket offentlig tjenestepensjonsordning. Vi vil også hjelpe i vurdering av om det er mest aktuelt å fortsette med offentlig tjenestepensjon.

Et lønnsomt alternativ for alle medlemmer med offentlig tjenestepensjon

Alle Virkes medlemmer som har, eller har hatt en offentlig tjenestepensjon, anbefales å få beregninger på de ulike valgmulighetene de har tilgjengelig.

Enighet mellom Virke og arbeidstakerorganisasjonene om ny pensjonsordning

Det er særlig ideelle virksomheter og museer, som historisk har vært tariffbundet til offentlig tjenestepensjon, som kan være godt fornøyd med denne avtalen. Dette er et viktig skritt mot at disse medlemmene kan få bedre kontroll over pensjonskostnadene, både på kort og lang sikt.

Virke er enig med arbeidstakersiden om at medlemmene ikke lenger er bundet til en offentlig tjenestepensjon som gir uforutsigbare og "evigvarende" kostander. For alle virksomheter som har tariffavtale om pensjon er det etablert en ny pensjonsordning, Forsikret Tjenestepensjon Virke, som er en hybrid med garanti etter gitte spesifikasjoner. Les mer på Virkes sider

I tillegg er det for mange av Virkes medlemmer som har utført tjenester, der det offentlige har vært oppdragsgiver, en avtale om å få dekket historiske pensjonskostnader. Les mer om det under avsnittet 'Kompensasjonsordning for historiske pensjonskostnader'.

Ny pensjonsmulighet for de med offentlig tjenestepensjon

Det er etablert egne overgangsløsninger for virksomheter som i utgangspunktet hadde offentlig tjenestepensjon. Disse kan etablere Forsikret Tjenestepensjon Virke for alle ansatte under 52 år, samt for alle nyansatte. Ansatte over 52 og alle tidligere ansatte (såkalte oppsatte rettigheter) må imidlertid bli liggende igjen i en såkalt lukket offentlige tjenestepensjonsordning.

Virke anbefaler alle medlemmer med offentlig pensjon å sjekke mulighetene sine

Gjennom Virkeavtalen får virksomheten en helhetlig rådgivning innen pensjon, slik at medlemmene er trygg på å velge rett løsning for sin virksomhet.

Det kan være betydelige besparelser for medlemmene, og det koster ingen ting å få beregnet konsekvenser av ulike valgmuligheter. En beregning vil både vise hva det vil bety for den enkelte ansatte, samtidig gir det virksomheten oversikt over endring i kostnadsbildet på kort sikt og hvordan kostnadene vil utvikle seg over tid.

Også medlemmer som allerede har etablert Forsikret Tjenestepensjon Virke, og har en lukket offentlig pensjonsordning i KLP kan ha mye å spare på å flytte denne inn under samarbeidsavtalen med Storebrand.

Kompensasjonsordning for historiske pensjonskostnader

Staten har innført en egen kompensasjonsordning for virksomheter som har hatt avtaler om leveranse med staten.

Det er viktig at man sjekker at man er omfattet av denne. Ordningen dekker imidlertid bare perioden fram til 1.1.2019.

Det er derfor fortsatt viktig å lukke den offentlige tjenestepensjonsordningen for å få kontroll på de historiske kostnadene som påløper etter 2018.


Fant du det du lette etter?