Er bedriften medlem av Virke?

Virke har inngått samarbeidsavtale med Storebrand på vegne av sine medlemmer – også på offentlig tjenestepensjon. Virke har et komplett tilbud av tjenestepensjon til sine medlemmer.  

Vi gir deg råd og beregninger

Det kan være mye å spare på å få et tilbud, både økonomisk og administrativt. Vi kan bidra hvis virksomheten vurderer å endre fra offentlig tjenestepensjon til hybrid eller innskuddspensjon, eller hvis dere allerede har byttet og har en lukket offentlig tjenestepensjonsordning. Vi vil også bistå i vurdering av om det er aktuelt å fortsette med offentlig tjenestepensjon. 

Et lønnsomt alternativ

Alle Virkes medlemmer som har, eller har hatt en offentlig tjenestepensjon, anbefales å innhente beregninger fra Storebrand.

Enighet om ny pensjonsordning

Det er særlig virksomheter, som historisk har vært tariffbundet til offentlig tjenestepensjon, som kan være tilfreds med denne avtalen. Dette er et viktig skritt mot at disse medlemmene kan få bedre kontroll over pensjonskostnadene, både på kort og lang sikt. 

Virke og arbeidstakersiden er enige om at medlemmene ikke lenger er bundet til en offentlig tjenestepensjon som gir uforutsigbare og "evigvarende" kostander. For alle virksomheter som har tariffavtale om pensjon er det etablert en ny pensjonsordning, Forsikret Tjenestepensjon Virke. Dette er en hybrid pensjonsordning med garanti etter gitte spesifikasjoner.

I tillegg er det for de av Virkes medlemmer som har utført tjenester, med det offentlige som oppdragsgiver, en avtale om å få dekket historiske pensjonskostnader. 

Ny pensjonsmulighet for de med offentlig tjenestepensjon

Det er etablert egne overgangsløsninger for virksomheter som i utgangspunktet hadde offentlig tjenestepensjon. Disse kan etablere Forsikret Tjenestepensjon Virke for alle ansatte under 52 år, samt for alle nyansatte. Ansatte over 52 og alle tidligere ansatte (såkalte oppsatte rettigheter) må imidlertid bli liggende igjen i en såkalt lukket offentlig tjenestepensjonsordning.

Sjekk mulighetene dine

Gjennom Virkeavtalen får virksomheten en helhetlig rådgivning innen pensjon, slik at medlemmene er trygge på å velge rett løsning for sin virksomhet. 

Det kan være betydelige besparelser for medlemmene, og det er kostnadsfritt å få beregnet konsekvenser av ulike valgmuligheter. En beregning vil vise hva det vil bety for den enkelte ansatte. Samtidig gir det virksomheten oversikt over endring i kostnadsbildet på kort og lengre sikt. 

Også medlemmer som allerede har etablert Forsikret Tjenestepensjon Virke, og har en lukket offentlig pensjonsordning i KLP, kan ha mye å spare på å flytte denne inn under samarbeidsavtalen med Storebrand.

Kompensasjonsordning for historiske pensjonskostnader

Staten har innført en egen kompensasjonsordning for virksomheter som har hatt avtaler om leveranse med staten. Storebrand leverer den dokumentasjonen virksomheten har behov for i denne sammenhengen.


Fant du det du lette etter?