Tilgang og passord til Bedriftsportalen

Her bestiller du nye tilganger og passord.

Nye brukere

Du kan bestille nye brukertilganger i Bedriftsportalen, under «Bedriftsprofil».

Nytt passord

Manglende tilgang til Bedriftsportalen?

Hvis bedriften mangler tilgang til portalen, kan du bestille tilgang via vårt skjema for brukertilgang. Du kan bestille tilgang for en eller flere brukere.

Send skjemaet til bedriftsportalen@storebrand.no