Illustrasjonsfoto: Dame sitter foran PC på hjemmekontor.

Slik unngår du 6 klassiske fallgruver som selvstendig næringsdrivende

Det er mye å holde styr på som selvstendig næringsdrivende. Ved å unngå noen klassiske feil, blir det lettere å lykkes.

Av  Ida Anett Danielsen/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 05.02.2023

Går du rundt med en god idé? Drømmer du om å være din egen sjef, og starte ditt eget AS eller enkeltpersonforetak? Da kan det være nyttig med noen gode tips og råd på veien.

Det er mye å tenke på når du skal starte egen bedrift, men planlegger du godt, og skaffer deg den nødvendige informasjonen du trenger i oppstarten, kan du øke sjansene for å lykkes som selvstendig næringsdrivende.


Pensjon og forsikring for selvstendig næringsdrivende


Her er 6 fallgruver du bør unngå når du starter egen bedrift:

1. Du har ikke kontroll på økonomien

Det sier seg kanskje selv, men en god og strukturert økonomi er viktig for at bedriften skal lykkes.

– Et godt råd er å se inn i glasskula, og finne ut hva du trenger for å klare deg, sier Lisbeth Torkildsen, prosjektleder i Gründerboost.

LISBETH TORKILDSEN: Prosjektleder i Gründerboost. Foto: Anngunn Flatebø Årflot

– Sett opp et budsjett for å være sikker på at du har nok penger til å dekke oppstartskostnadene og løpende utgifter frem til du begynner å få inntekter.

Gründerboost er en gratis veiledningstjeneste for deg som ønsker å starte egen virksomhet, og tilbyr blant annet en-til-en veiledning og oppstartskurs for gründere.

For å holde orden på økonomien råder gründer-eksperten deg til å lage gode styringsverktøy og bruke et oversiktlig regnskapssystem (for eksempel Visma, Fiken eller Tripletex).

– God planlegging og økonomistyring er nøkkelen, både når det gjelder finansiering og inntjening. Skal du for eksempel levere tjenester til noen, bør du ha en betalingsplan så du vet når pengene kommer inn, eller du bør ha på plass et godt faktureringssystem så du kan ta betalt med en gang, råder Torkildsen. 

– Og sørg for å ha en solid buffer, så du tåler svingninger. Inntjening tar alltid lenger tid enn du tror.

Trenger du hjelp til finansiering kan du blant annet søke om bedriftslån eller kassekreditt gjennom banken din, eller finne en investor.

Et gründerprogram er ofte et godt sted å møte aktuelle investorer og kontakter, så sjekk ut om det finnes ett i ditt område. Flere kommuner og fylkeskommuner tilbyr også ulike støtteordninger, eller du kan søke om støtte fra for eksempel Innovasjon Norge, stiftelser og fond eller ulike offentlige støtteordninger.

Økonomi kan også spille en rolle i valget om du skal etablere et aksjeselskap eller enkeltpersonforetak, som er både regnskapsmessig og skattemessig forskjellig. Hvis du tar en stor økonomisk risiko kan det for eksempel lønne seg å starte et AS, hvor du også kan ansette deg selv for å få bedre pensjon og sykepenger. Et enkeltpersonforetak er gratis å etablere og har få formelle krav, men du er selv økonomisk ansvarlig. Du kan lese mer om de ulike organisasjonsformene på blant annet altinn.no.

Trenger du råd for oppstarten av din bedrift kan du kontakte Gründerboost eller lignende tjenester, som hjelper deg på riktig vei.

2. Du glemmer å spare til pensjon

Selvstendige næringsdrivende er ikke som «vanlige» ansatte. Det er ingen som sparer til pensjon for deg, med unntak av det du har krav på fra folketrygden. Du er dermed selv ansvarlig for å fylle opp pensjonssparegrisen – og sikre din egen økonomiske fremtid.

Valgene dine kan ha store ringvirkninger for pensjonisttilværelsen. Selv om det er nok av andre «utgifter» i en oppstartsperiode, bør du starte pensjonssparingen så tidlig som mulig.

– Husk alltid at litt er bedre enn ingenting. Du trenger ikke starte med maksimal sparing med en gang. Øk heller spareprosenten senere ved behov, tipser Pernille Balchen, som er bedriftsrådgiver i Storebrand.

Du kan spørre en rådgiver hva som er typisk for bransjen du opererer i, og hvilken spareprosent du bør legge deg på om du vil følge bransjestandard.

– I tillegg er det selvsagt viktig å se hva du har mulighet til å sette av i oppstartsfasen, sier Balchen.

Du må også sørge for at du holder deg innenfor regelverket, ifølge bedriftsrådgiveren, både når det gjelder pensjon og forsikringer. Dette er ekstra viktig hvis du har ansatte uten eierinteresser. Med ansatte er det et krav at du etablerer både pensjon og yrkesskadeforsikring.


Pensjon som selvstendig næringsdrivende


3. Du er ikke godt nok forsikret

Å være riktig forsikret er alfa omega – så selv om du i oppstartsperioden helst skulle brukt alle pengene til bedriften her og nå, gjør du lurt i å være godt nok forsikret om noe skulle skje.

Det er det flere årsaker til, ifølge Balchen:

– Å droppe viktige forsikringer kan både føre til økonomiske utgifter for bedriften, og i ytterste konsekvens føre til gebyrer fra myndighetene om du ikke har det lovpålagte på plass.

De viktigste forsikringene når du skal starte egen bedrift er yrkesskadeforsikring og helseforsikring.

– I tillegg bør du ha ansvarsforsikring dersom du driver med noe som kvalifiserer til det, som for eksempel en snekker eller rørlegger. Du bør også vurdere forsikring for eiendeler eller varer, tipser bedriftsrådgiveren.

Med riktige forsikringer på plass unngår du å pådra deg et unødvendig økonomisk ansvar. Driver du i en bransje hvor du kan pådra deg et erstatningsansvar er det helt essensielt å sikre seg mot dette gjennom en ansvarsforsikring, mens en helseforsikring kan bidra til at den ansatte kommer raskere tilbake i jobb, samt at du slipper den økonomiske byrden ved sykdom.

– Jeg tror mange ofte glemmer eller undervurder at en forsikring også er et gode som gagner både den ansatte og bedriften, sier Balchen.

Forsikringsbehovet kan endres underveis. Det er derfor viktig å ta en gjennomgang regelmessig, for å sikre at du har dekket dine nåværende behov, råder bedriftsrådgiveren.

4. Du kan ikke reglene for sykepenger og sykemelding for selvstendig næringsdrivende

Som selvstendig næringsdrivende med et enkeltpersonforetak har du rett til sykepenger fra 17. fraværsdag, ifølge NAV. Sykepengene utgjør 80 prosent av sykepengegrunnlaget.

Har du et AS, og er ansatt, har du rett på 100 prosent av sykepengegrunnlaget fra første dag, men det er selskapet som utbetaler sykepengene de første 16 dagene. Fra dag 17 dekker NAV sykepengene.

– Jeg ser mange som driver for seg selv som «aldri» er syke, men sannheten er jo bare at de ikke tar seg råd til det og jobber selv da de ikke burde. Det er jo ikke noe som heter tre-dagers når du er selvstendig næringsdrivende, sier Torkildsen i Gründerboost.

– Men skader du deg eller blir alvorlig syk har du ikke noe valg. Da er det lurt å vite hva du har rett på. Og aller helst bør du ha en god forsikring, for å sikre deg best mulig økonomisk.

Med en forsikring kan du få bedre dekning hvis du blir sykmeldt. 

Du kan lese mer om sykepenger og sykemelding for selvstendig næringsdrivende på nav.no eller hos Altinn ( her finner du informasjon for deg med AS og her finner du informasjon for deg med ENK).

5. Du sluntrer unna med rapporteringen til myndighetene

Én ting du burde ha kontroll på, er alle kravene om rapportering til myndighetene. Enten det er skattemelding, årsregnskap, moms, skatt, a-melding eller rapportering til statistisk sentralbyrå.

For enkeltpersonforetak er de vanligste rapporteringspliktene knyttet til skatt og merverdiavgift, mens for aksjeselskap er det flere rapporteringer knyttet til årsregnskap og årsberetning. Om du har ansatte utløser det flere rapporteringer av lønns- og arbeidsforhold inn til myndighetene.

For eksempel er du pliktig til å melde inn forskuddsskatt fire ganger i året med enkeltpersonforetak, og MVA-melding seks ganger det første året. På Altinns nettsider er det oversikt over rapporteringsplikter for ENK og AS

– Det er kjempeviktig å være grundig med dette. Leverer du ikke det du skal kan det i verste fall føre til at du må legge ned bedriften, sier Torkildsen.

 – Men husk også; skulle du ligge bakpå finnes det som regel en løsning om du tar kontakt med dem.

For full kontroll er det lurt å kontakte en regnskapsfører, råder Torkildsen.

– Selv om du kanskje ikke har all verdens av midler i oppstarten, anbefaler jeg alle å koste på seg en regnskapsfører, i hvert fall når årsregnskap og skattemelding skal inn. Da er du sikker på at ting blir gjort rett.


Selvstendig næringsdrivende?


6. Du utnytter ikke nettverket ditt

En god idé, riktig timing og å treffe et kundebehov er viktige kriterier for å lykkes. Husk at det er kunden du skal leve av og som er den viktigste faktoren. Men et godt nettverk, og det å søke råd fra andre gründere, er også til veldig god hjelp, mener Torkildsen.

– Å starte egen bedrift er som å være i en boble. Det er mye å sette seg inn i, og det kan være mye å lære av andre som har gjort det før deg. Ta gjerne kontakt med konkurrenten også, de kan være til god hjelp eller til og med bli en samarbeidspartner, sier hun og legger til:

– Før du starter egen bedrift er det også lurt å teste ut markedet. Finn ut om det finnes kunder for produktet eller tjenesten du vil selge. Kanskje har du ikke spisset målgruppen godt nok, eller kanskje du må justere målet litt?

– Og sist, men ikke minst: Du må ha «passion» og troa på det du gjør. Hvis du ikke tror på det selv, hvorfor skal andre gjøre det da?


Fant du det du lette etter?