Om samarbeidsavtalene våre

Samarbeidsavtalene gir gunstige betingelser på pensjon og forsikring i Storebrand. Til sammen gir de fordeler til om lag 21 000 medlemsbedrifter og over 500 000 ansatte.

Gunstige betingelser

Gjennom avtalene får alle medlemsbedrifter reduserte kostnader og gunstige betingelser, uansett hvilken pensjonsordning bedriften velger. Bransjeavtalen omfatter pensjon og eventuelt andre forsikringer for bedriftens ansatte. Du velger selv den pensjons- og forsikringsløsningen som er tilpasset bedriftens og de ansattes behov. Bedriften kan starte med obligatorisk tjenestepensjon, og velge å utvide pensjonsordningen senere, med mer sparing og bedre forsikringsdekninger. Flere organisasjoner har valgt å supplere avtalene med gunstige betingelser på personal- og helseforsikringer.

  • Reduserte kostnader. Små bedrifter oppnår stordriftsfordeler.
  • Gunstige betingelser til ansatte på sparing og forsikring
  • Effektive nettløsninger gir god oversikt og enkel administrasjon for bedriften og ansatte.

Kostnadsreduksjonen bedriften får avhenger av hvor mange medlemsbedrifter som slutter seg til avtalen. Jo flere som benytter seg av avtalen, desto større vil kostnadsreduksjonen bli.

Fordeler for ansatte

Ansatte i medlemsbedrifter med bransjeavtale i Storebrand, får rådgivning og lavere priser på en rekke av produktene våre.

Fleksible pensjonsløsninger

Storebrand tilbyr alle medlemsbedrifter en fleksibel pensjonsløsning tilpasset bedriftens behov. Alle bedrifter skal ha en pensjonsordning for sine ansatte. Den skal tilfredsstille en del minimumskrav i henhold til lov om obligatorisk tjenestepensjon.

Gi dine ansatte en god pensjonsordning
Bedriften kan velge å gi de ansatte en enda bedre pensjons- og forsikringsordning ved å øke sparingen til alderspensjonen utover minstekravene, eller knytte til forsikringsdekninger.

Gode forsikringer

Gjennom bransjeavtalene får medlemsbedrifter ekstra gunstige betingelser også på forsikringer tilknyttet pensjonsordningen. Forsikringer for ansatte gir økonomisk trygghet hvis noe uforutsett skulle skje, som f.eks. om en ansatt skulle bli arbeidsufør eller dø. Pensjonsordningen bidrar til å sikre de ansatte en ekstra inntekt i tillegg til folketrygden når de blir pensjonister. Vi tilbyr ulike forsikringsdekninger som kan settes sammen ut fra bedriftens ønsker og behov for de ansatte.


Fant du det du lette etter?