Priser for tilleggstjenester

Storebrand fakturerer bedrifter etter følgende prisliste.

Avviksgebyr

NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

Avvik Kroner
Papirfaktura 100
Ajourhold - inntil 8 måneder forsinket, pr. person 0
Ajourhold - mellom 8 måneder og 1 år forsinket, pr. person 250
Ajourhold - mellom 1 og 2 år forsinket, pr. person 600
Ajourhold - mer enn 2 år forsinket, pr. person 1 000
Reaktivering av person, pr. person 600

Konsulenttjenester

NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

Oppdrag Kroner
Fisjon/fusjon, pr. time 1 000
Spesielle uttrekk, pr. uttrekk 200
Konsulentoppdrag, pr. time 1 200

Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023