Priser for tilleggstjenester

Storebrand fakturerer bedrifter etter følgende prisliste. 

Avviksgebyr

NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

AvvikKroner
Papirfaktura0,15% av G
Ajourhold - inntil 8 måneder forsinket, pr. person0
Ajourhold - mellom 8 måneder og 1 år forsinket, pr. person248
Ajourhold - mellom 1 og 2 år forsinket, pr. person600
Ajourhold - mer enn 2 år forsinket, pr. person1 000
Reaktivering av person, pr. person600

 

Konsulenttjenester

NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

OppdragKroner
Fisjon/fusjon, pr. time1 000
Spesielle uttrekk, pr. uttrekk200
Konsulentoppdrag, pr. time1 200

Fant du det du lette etter?