Norsk Hydros Pensjonskasse – ytelsespensjons­ordning

Norsk Hydros Pensjonskasse har valgt Storebrand Pensjonstjenester som systemleverandør. Dette samarbeidet medfører ingen endring i hvilke pensjonsforhold Norsk Hydros Pensjonskasse har ansvaret for, og som utbetales fra pensjonskassen eller fra Hydro. All pensjonsadministrasjon foretas i pensjonskassens egen organisasjon.

Medlem av pensjonskassen eller Hydros driftspensjons­ordninger?

Logg deg inn her for å få mer informasjon om din pensjon. Individuelle avtaler du eventuelt har inngått, vises ikke. Du logger deg inn med BankID eller BankID på Mobil.

Om pensjonskassen

Norsk Hydros Pensjonskasse ble opprinnelig etablert 1.7.1916 og forvalter i dag ytelsespensjonsordningen til Norsk Hydro ASA, Hydro Aluminium AS, Hydro Energi AS, Hycast AS og Øst-Telemarken Brukseierforening.

Pensjonskassen ble lukket for opptak av nye medlemmer 1.3.2010. Ansatte i Hydro som pr. 1.6.2010 eller pr. 1.6.2014 ble overført til Hydros Innskuddsordning, har fripolise i pensjonskassen. Det samme gjelder for tidligere ansatte som har fratrådt etter 1.1.2000. For ansatte fratrådt før denne dato, ble eventuell opptjent pensjonsrettighet overført et livselskap ved fratredelsen. 

Pensjonsordningen sikrer alderspensjon og uførepensjon til pensjonskassens medlemmer, samt etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner og samboer, samt pensjon til barn under 21 år.

Pensjonskassen håndter også driftspensjon på vegne av Hydro.

I medlemsportalen vil du finne informasjon om pensjonsytelser fra Norsk Hydros Pensjonskasse. Du vil også finne informasjon om eventuelle driftspensjonsordninger fra Hydro som følger/fulgte stillingsnivå eller lønnsnivå.

Ofte stilte spørsmål

Her finner du overordnede svar på noen vanlige spørsmål. Vi anbefaler at du tar kontakt med oss via e-post eller telefon hvis det er noe du lurer på.