Fred. Olsen & Co.'s Pensjonskasse

Fred. Olsen & Co.'s Pensjonskasse har valgt Storebrand Pensjonstjenester til administrasjon av pensjonsordningen og oppfølging av medlemmene i pensjonskassen.

Medlem av pensjonskassen?

Lurer du på hva du får å leve av når du slutter å jobbe? Logg deg inn for å få oversikt over din alderspensjon fra pensjonskassen.

Om pensjonskassen

Fred. Olsen & Co.’s Pensjonskasse (Pensjonskassen) omfattet ved inngangen til 2019 tolv medlemsforetak (konsernpensjonskasse) foruten Fred. Olsen & Co. (foretaket).

Foretaket og alle medlemsforetakene meddelte i 2012 at det ikke ble tatt opp nye medlemmer fra 1. juni samme år.


Dette reflekteres i vedtektene og forsikringsvilkårene. Fra oktober 2015 blir fripoliser beholdt på «egen bok».

Pensjonskassen forvalter pensjonsmidler og er registrert i foretaksregisteret under organisasjonsnummer 938 092 893 og med kontor i Fred. Olsens gate 2 i Oslo.

Har du spørsmål om pensjon opptjent i Fred. Olsen & Co.’s Pensjonskasse?

De fleste av oss har spørsmål om pensjon og pensjonsutbetaling. Det kan for eksempel handle om når pensjonsutbetalingen kan starte, eller hvilke pensjonsytelser du har opptjent i pensjonskassen.

Vi har samlet de mest stilte spørsmålene.

Nyttig informasjon

 • Alderspensjon

  Alderspensjon fra Fred. Olsen & Co.’s pensjonskasse er en livsvarig pensjon. Opptjeningsalderen i pensjonsordningen er 67 år og beregnet pensjonsytelse er knyttet til denne alderen.

 • Uførepensjon

  Uførepensjon sikrer månedlig utbetaling ved uførhet og kommer til utbetaling dersom du har vedtak fra NAV om arbeidsavklaringspenger, eller er varig ufør. Uførepensjonen starter normalt fra det tidspunkt rett til utbetaling av sykepenger fra folketrygden opphører.

  Uførepensjonen fra fripolisen i pensjonskassen skal samordnes med opptjente uførepensjonsrettigheter fra andre tjenestepensjonsordninger og arbeidsinntekt.

 • Etterlattepensjon til ektefelle/registrert partner

  Dagens pensjonsordning har etterlattepensjon til ektefelle/registrert partner. Etterlattepensjon blir utbetalt dersom du etterlater deg ektefelle/registrert partner når du dør.

 • Barnepensjon

  Dagens pensjonsordning dekker barnepensjon dersom du etterlater deg barn under 18 år når du dør.

 • Utbetaling av alderspensjon fra 67 år

  Alderspensjon fra Fred. Olsen & Co.’s pensjonskasse er en livsvarig pensjon og første utbetaling av din pensjon skjer ordinært fra måneden etter at du når 67 år.

 • Utbetaling av alderspensjon før 67 år

  Det er mulig å starte utbetaling av pensjon fra 62 år dersom årlig pensjon utgjør minst 20 % av G. Dette tilsvarer i dag 23 724 kroner i året. Det er viktig å være klar over at hvis du starter utbetaling av alderspensjon før 67 år, vil din livsvarige pensjon bli lavere fordi den utbetales over en lenger periode.© Storebrand 2023  Storebrand Bank ASA leverer rådgivningstjenester knyttet til sparing for personkunder.