Sykeavbruddsforsikring

En sykeavbruddsforsikring tar hensyn til ditt behov for å dekke inn faste og løpende driftsutgifter, samt tapt inntekt, dersom du blir syk.

Forsikringen dekker

 • løpende driftsutgifter og bortfall av inntekt mellom 6 og 12 G. 

 • utbetaling av dagpenger hvis du blir minimum 50 prosent arbeidsufør av skade eller sykdom

Detaljer om sykeavbruddsforsikring

Flere detaljer og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

 • add Dekningene omfatter
  • dagpenger til dekning av faste, løpende driftsutgifter.
  • dagpenger til dekning av tapt inntekt mellom 6 G og 12 G (G er grunnbeløpet i folketrygden).
  • utbetaling i 360 dager.
  • karenstid er 16 dager (utbetaling skjer tidligst fra 16 dager etter at du er blitt syk).
 • add Hvem kan kjøpe sykeavbruddsforsikringen?
  • Personer som driver egen næringsvirksomhet, som ENK, ANS, DA eller AS.
  • Du må være medlem av norsk folketrygd og ha krav på sykepenger.
  • Du må være under 55 år og i full jobb, samt delta i den daglige driften av selskapet. Forsikringen opphører ved 67 år og prisen følger femårig aldersintervall.
  • Forsikringen kan ikke kjøpes av ansatte i et AS eller NUF.
 • add Hva koster forsikringen?

  Prisen avhenger av din alder og valgt dagpengebeløp.

 • add Hvordan påvirker sykeavbruddsforsikring skatten?
  • Innbetalt premie kan føres som fradrag i næringsinntekten og omfattes i næringsregnskapet.
  • Erstatning (dagpenger) er skattepliktig, og forsikringstaker må selv innberette dette til skattemyndighetene. Det vil si at om du blir påført inntektstap og sykeavbruddsforsikringen kommer til utbetaling, regnes dette som inntekt. Inntekten du får fra forsikringen vil i så måte skattes som vanlig inntekt.
  • Det er ingen fordelsskatt på premie.

  For øvrige detaljer om skatt, se skatteetaten.no

 • add Er det krav til helseerklæring?

  Det kreves godkjent helseerklæring før du kan bli forsikret. Du får tilsendt helseerklæringsskjema som en del av kjøpsprosessen.

 • add Hvilke rettigheter har jeg hos NAV?
  • Som selvstendig næringsdrivende får du 80 prosent av sykepengegrunnlaget fra og med 17. sykedag.
  • Det beregnes ikke sykepenger av inntekt over seks ganger grunnbeløpet i folketrygden (6G).

  Mer informasjon om sykepenger for selvstendig næringsdrivende