Styreansvarsforsikring

Styreansvarsforsikring dekker krav som rettes mot styret og ledelsen, basert på deres handlinger og eventuelle unnlatelser.

Forsikringen dekker

  • erstatningsansvar for formueskade som styremedlemmer, varamedlemmer og administrerende direktør.
  • utredningskostnader for krav som er omfattet av forsikringen.
  • kostnader for å avverge eller begrense tapet når det er overhengene fare for at et forsikringstilfelle vil inntreffe. Dekning forutsetter at kostnadene følger av et dekningsmessig krav.

Forsikringen omfatter

Sikredes personlige, rettslige erstatningsansvar for formueskade som er voldt i egenskap av styremedlem / varamedlem i styret eller administrerende direktør.

Styremedlemmer har ubegrenset personlig ansvar for de feil og unnlatelser et styre måtte begå.

Enkelt å flytte – vi ordner alt

Når du kjøper forsikring hos oss, oppgir du hvilket selskap du bruker i dag, så ordner vi oppsigelse og alt det praktiske for deg.

Vi hjelper deg gjerne

Har du spørsmål til oss eller ønsker tilbud på forsikring? Fyll inn noen opplysninger om bedriften din, så kontakter en av våre rådgivere deg.


Fant du det du lette etter?