Meld skade på transportforsikring og speditøransvar

Her finner du nødvendig informasjon og skjema for å melde skade på transportforsikring og speditøransvar. Det er viktig at du melder skaden så raskt som mulig.

 

Skade på transport

Har du skade på transport? Fyll ut og send inn skademeldingsskjema.

Gods- eller speditøransvar

For å melde gods- eller speditøransvarssak, må du fylle ut skademeldingsskjema (PDF) og sende via sikker melding.

Følg skadesaken din

Når saken er registrert, kan du logge inn på 'Mine skadesaker' for å holde deg oppdatert. Der kan du også sende oss spørsmål og tilleggs­opplysninger, og laste opp vedlegg.

Om godsansvar og spedisjon

 • add Hva er godsansvarsforsikring?

  Godsansvaret er transportørens erstatningsansvar overfor vareeieren for skade på gods som er transportert på offentlig vei mot betaling. Transportørens ansvar reguleres av veifraktloven.

  Denne forsikringen er en ansvarsforsikring som dekker transportørens økonomiske risiko, og må ikke forveksles med en transportforsikring (vareforsikring).

  Transportforsikringer en tingforsikring som gjelder for og skal tegnes av eieren av varen.

 • add Hva er spedisjonsansvarsforsikring?

  Spedisjonsansvarsforsikring omfatter det ansvaret du kan tillegges under NSAB (Nordisk Speditørforbunds Alminnelige bestemmelser). Som speditør er du ansvarlig for underleverandørene du benytter på transportoppdraget.

 • add Er mine kunders varer forsikret under min ansvarsforsikring?

  Nei, det er din økonomiske risiko som transportør som er forsikret. Du vil ikke alltid være ansvarlig for alle skader, noen ganger kan ansvaret også bli begrenset.

 • add Hva skal jeg gjøre hvis gods har blitt skadet?

  Sjåføren bør alltid forsøke å få levert godset til mottakeren, men bør også ta bilder og sikre bevis. Mottakeren har skadebegrensningplikt, og skal ta imot godset selv om det er skadet. 

  Mottakeren bør melde saken under sin egen transportforsikring for å få bistand med å fremsette et dokumentert krav til dere. 

  Ta kontakt med oss så fort som mulig for å melde skade. En speditør må huske å reklamere til sin underleverandør så fort som mulig.

 • add Ved skade: Går eierskapet av varene over til transportøren?

  Selv om varene er skadet, går ikke eierskapet automatisk over til transportøren.

Om transportforsikring

 • add Hva er transportforsikring?

  Transportforsikring er en tingforsikring for en vare eller eiendel som er under transport.

 • add Er varene mine forsikret under transportørens ansvarsforsikring?

  Vareeieren bør alltid tegne en egen forsikring for varene sine. Transportørens ansvar kan være begrenset eller bortfalle. Transportørens forsikring dekker kun transportørens rettslige erstatningsansvar.

 • add Hva gjør jeg hvis varene mine er skadet?

  Synlig skade eller manko skal anmerkes på fraktdokumentet sammen med sjåføren ved mottak. Er skaden skjult, skal det reklameres skriftlig til transportøren umiddelbart når skaden oppdages. Det er viktig at godset undersøkes for skjulte skader så fort som mulig etter mottak. Når varene er skadet, må dere ta imot varene og prøve å begrense skadeomfanget så mye som mulig.

 • add Hva slags dokumentasjon må jeg sende inn?

  Normalt trenger vi denne type dokumentasjon for å behandle saken:

  • Kjøps-/salgsfaktura
  • Bilder av skadet vare og emballasje
  • Fraktdokumenter med utleveringskvittering
  • Kopi av skriftlig reklamasjon til transportør
  • Fraktfaktura
  • Kopi av booking og ev. transportinstrukser
 • add Kan jeg kaste skadet gods?

  Vent med å kaste skadet gods til vi har behandlet saken. Det kan være nødvendig med en besiktigelse.

  Husk å ta hensyn til miljøet når du skal kaste skadet gods.

Behandling av personopplysninger

Vi kan ikke garantere at meldinger som sendes via vanlig e-post ikke blir kjent for andre. Dette gjelder både emnefelt, tekstinnhold samt vedlegg. Vi anbefaler derfor at du ikke sender oss fødselsnummer og sensitive opplysninger via e-post.

Logg deg inn på dine personlige sider på storebrand.no for å sende oss en sikker melding, eller send oss et brev i posten.


Fant du det du lette etter?