Meld skade på kontor, butikk eller bedrift

Du melder raskt og enkelt inn alle typer skader på bedriften ved å fylle ut skadeskjema og sende det inn.

Hva gjør du når noe har skjedd?

 • Hvem kan melde inn skaden?

  For å kunne melde skade på maskiner, varer, løsøre og inventar må den rettmessige eieren av forsikringen eller daglig leder i bedriften melde skaden ved å fylle ut skademeldingsskjema.

  Sørg for å ha detaljer om skaden på plass før du melder skade (org. nr. m.m.)

  Er det skade på bygningen, ta kontakt med eier eller de som har ansvaret for driften av bygget

 • Skade på maskiner, varer, løsøre og inventar

  Du må ta vare på gjenstandene som har blitt skadet og som du vil kreve erstatning for, slik at vi ved behov kan besiktige eller vurdere skaden.

 • Brann og vannskade

  Ved en akutt skade er det viktig å begrense skadeomfanget.

  Kontakt brannvesenet dersom det brenner.

  Flyter vannet hos deg? Steng hovedkranen og kontakt rørlegger.

  Meld saken inn til oss slik at vi kan vurdere om det trengs en nærmere befaring med en takstmann eller en sakkyndig.

 • Lynnedslag og elektrisk fenomen

  Ved skade grunnet lynnedslag, trenger vi rapport fra reparatør som beskriver skadeårsak, reparasjonskostnader og prisbekreftelse fra forhandler på tilsvarende gjenstand.

 • Tyveri, skadeverk, ran og overfall

  Tyveri må umiddelbart meldes til politiet.

  Skade på bygningen meldes til eieren av bygget.

 • Brudd på glass

  Det er viktig at du sikrer stedet hvis det er bruddskade på glassruter.
  Husk å oppgi størrelsen på glasset som er skadet når du melder inn skaden.

 • Naturskade

  Naturskader som skred, storm, flom eller jordskjelv kan skade bygninger og løsøre.

  Meld saken inn til oss i Storebrand.

 • Avbruddsforsikring

  Har du tegnet avbruddsforsikring, dekkes avbruddstap med inntil 12 måneder. Dette gjelder når driften blir stanset eller innskrenket og følger dekningsomfanget i forsikringsvilkårene.

  De første 48 timer (karenstid) av ansvarstiden dekkes ikke.

Politianmeldelse

Du må melde brannskader, tyveri, innbrudd og hærverk til politiet. Send kopi av politianmeldelsen til oss.

Behandling av personopplysninger

Vi kan ikke garantere at meldinger som sendes via vanlig e-post ikke blir kjent for andre. Dette gjelder både emnefelt, tekstinnhold samt vedlegg. Vi anbefaler derfor at du ikke sender oss fødselsnummer og sensitive opplysninger via e-post.

Logg deg inn på dine personlige sider på storebrand.no for å sende oss en sikker melding, eller send oss et brev i posten.


Fant du det du lette etter?