handelstjeneste

Meld skade på kontor, butikk, bedrift eller prosjekt

Du melder raskt og enkelt inn alle typer skader på bedriften eller bedriftens prosjekter ved å fylle ut skadeskjema og sende det inn.

kontorbygning

Skade på kontor, butikk eller bedrift

Har du skade på kontor, butikk eller bedrift? Fyll ut og send inn skademeldingsskjema.

Skade på et prosjekt

Har du skade på et prosjekt? Fyll ut og send inn skademeldingsskjema.

Følg skadesaken din

Når saken er registrert, kan du logge inn på 'Mine skadesaker' for å holde deg oppdatert. Der kan du også sende oss spørsmål og tilleggs­opplysninger, og laste opp vedlegg.

Hva gjør du når noe har skjedd?

 • add Hvem kan melde inn skaden?

  For å kunne melde skade på maskiner, varer, løsøre og inventar må den rettmessige eieren av forsikringen eller daglig leder i bedriften melde skaden ved å fylle ut skademeldingsskjema.

  Sørg for å ha detaljer om skaden på plass før du melder skade (org. nr. m.m.)

  Er det skade på bygningen, ta kontakt med eier eller de som har ansvaret for driften av bygget.

 • add Skade på maskiner, varer, løsøre og inventar

  Du må ta vare på gjenstandene som har blitt skadet og som du vil kreve erstatning for, slik at vi ved behov kan besiktige eller vurdere skaden.

 • add Brann og vannskade
  • Ved en akutt skade er det viktig å begrense skadeomfanget.
  • Kontakt brannvesenet dersom det brenner.
  • Flyter vannet hos deg? Steng hovedkranen og kontakt rørlegger.
  • Meld saken inn til oss slik at vi kan vurdere om det trengs en nærmere befaring med en takstmann eller en sakkyndig.
 • add Brudd på glass

  Det er viktig at du sikrer stedet hvis det er bruddskade på glassruter. Husk å oppgi størrelsen på glasset som er skadet når du melder inn skaden.

 • add Lynnedslag og elektrisk fenomen

  Ved skade grunnet lynnedslag, trenger vi rapport fra reparatør som beskriver skadeårsak, reparasjonskostnader og prisbekreftelse fra forhandler på tilsvarende gjenstand.

 • add Naturskade

  Naturskader som skred, storm, flom eller jordskjelv kan skade bygninger og løsøre. Meld saken inn til oss i Storebrand.

 • add Tyveri, skadeverk, ran og overfall

  Tyveri må umiddelbart meldes til politiet. Skade på bygningen meldes til eieren av bygget.

 • add Avbruddsforsikring

  Har du tegnet avbruddsforsikring, dekkes avbruddstap med inntil 12 måneder. Dette gjelder når driften blir stanset eller innskrenket og følger dekningsomfanget i forsikringsvilkårene.

  De første 48 timer (karenstid) av ansvarstiden dekkes ikke.

 • add Prosjektforsikring

  Prosjektforsikringen dekker blant annet

  • plutselig og uforutsett skade som rammer utførte bygge-, anleggs-, monterings- og installasjonsarbeider
  • materialer og utstyr som er losset på forsikringsstedet og som skal inngå i arbeidet
  • materialer og utstyr byggherren har betalt forskudd for og materialer og utstyr byggherren har overgitt i entreprenørens besittelse
  • boder, brakker, verksteder, kompressorhus, redskaper, verktøy, tilriggingsutstyr og øvrig utstyr som brukes for å gjennomføre arbeidet, men som ikke skal inngå i bygget eller anlegget
  • rive- og ryddekostnader
  • rekonstruksjon av manuskripter og yrkestegninger
  • påløpte merutgifter på grunn av prisstigning etter skadedag

  Les mer om prosjektforsikring

Politianmeldelse

Du må melde brannskader, tyveri, innbrudd og hærverk til politiet. Send kopi av politianmeldelsen til oss.

Behandling av personopplysninger

Vi kan ikke garantere at meldinger som sendes via vanlig e-post ikke blir kjent for andre. Dette gjelder både emnefelt, tekstinnhold samt vedlegg. Vi anbefaler derfor at du ikke sender oss fødselsnummer og sensitive opplysninger via e-post.

Logg deg inn på dine personlige sider på storebrand.no for å sende oss en sikker melding, eller send oss et brev i posten.


Fant du det du lette etter?