Hvilken pensjonsordning er vanlig for jordbruk, skogbruk og fiske?

Vi får mange spørsmål om hvilken pensjonsordning bedrifter i jordbruk, skogbruk og fiske velger for sine ansatte. Her er svarene på de mest stilte spørsmålene.

Hva er sammenhengen mellom pensjon og bærekraft?

Storebrand investerer i selskaper som drar verden fremover, i en mer bærekraftig retning. Vi mener dette vil gi dere langsiktig god avkastning — og dermed en bedre pensjon.

Bransjenormen for jordbruk, skogbruk og fiske

De fleste bedrifter innenfor jordbruk, skogbruk og fiske velger innskuddspensjon, og de sparer gjennomsnittlig fire prosent av lønnen for sine ansatte. Mange bedrifter tilbyr også tilleggssparing for den delen av lønnen som ikke gir opptjening i folketrygden.

Gjennomsnittlig sparing: 4 %

Hvilken prosent av lønn bedriften velger å spare i pensjon for de ansatte, har størst betydning. Bedriften kan spare inntil syv prosent av lønn opp til 12 G (folketrygdens grunnbeløp).

2 av 10 har tilleggssparing

Folketrygden gir ikke lenger uttelling for lønn over 7,1 G (folketrygdens grunnbeløp). For at pensjonen skal stå i forhold til inntekten kompenserer derfor mange bedrifter ansatte som har en lønn over 7,1 G.

2 av 10 har uførepensjon

En uførepensjon er noe av det viktigste du kan ha for deg selv og dine ansatte. Forsikringen sikrer deg en god inntekt hvis du blir ufør.

Vi kjenner bransjen

Storebrand har 131 bedriftskunder med til sammen 2 124 ansatte innenfor jordbruk, skogbruk og fiske.

Hva velger andre?

Hvilken pensjonsordning er vanlig i de ulike bransjene?

Til oversikten

Ingvild Pedersen
Storebrand

Vi hjelper deg i gang

Vi skreddersyr løsninger for deg og bedriften din. Hvis du allerede har en avtale i et annet selskap, hjelper vi deg å flytte til oss.

Allerede kunde?

Ta kontakt med oss hvis du vil ha råd om å endre bedriftens sparesatser.

Bærekraftig pensjon

God avkastning og bærekraftige investeringer henger sammen. Samtidig gir det deg og dine ansatte en god pensjon — og en bedre verden å gå av med pensjon i.


Fant du det du lette etter?