Allerede byttet fra offentlig pensjon?

For bedrifter som har avsluttet sin offentlige tjenestepensjonsordning, vil det i flere tiår fremover påløpe betydelige kostnader knyttet til denne. I mange tilfeller kan Storebrand bidra til å redusere disse betydelig.

Det påløper historiske kostnader for offentlige tjenestepensjonsordninger som er avsluttet

Mange bedrifter har tatt en beslutning om å bytte fra offentlig tjenestepensjon til en innskuddsbasert tjenestepensjon eller en forsikret tjenestepensjon (hybridpensjon) enten for alle eller et utvalg av sine ansatte. Et slikt valg innebærer likevel at bedriften vil sitte med kostnader fremover i tilknytning til en lukket offentlig tjenestepensjonsordning.

I den lukkede avtalen vil alle som har vært ansatt i bedriften, mens bedriften hadde en offentlig tjenestepensjon, fortsatt være medlemmer og ha pensjonsrettigheter. Disse rettighetene kalles oppsatte rettigheter, og det påløper potensielt kostnader for bedriften så lenge disse personene lever. Slike kostnader som knytter seg til tidligere opptjente pensjonsrettigheter, hvor kostnader påløper også i framtiden, omtales som historiske kostnader.

Tidligere har det offentlige tjenestepensjonsmarkedet har vært preget av at bedrifter med offentlig tjenestepensjon har vært låst til KLP som eneste leverandør. Nå får alle bedrifter med offentlig tjenestepensjon et godt alternativ gjennom Storebrand — også bedrifter med en lukket offentlig tjenestepensjonsavtale. 

Så enkelt er det å se hva bedriften kan spare

Lukkede offentlige tjenestepensjonsordninger ligger i et eget utjevningsfellesskap i KLP, og vi anbefaler alle å sammenligne kostnader for de lukkede ordningene. Rettigheter og ytelser er identiske, og vår påstand er at det kan være mye å spare for mange bedrifter.

Det er svært enkelt å få en sammenlignbar pris – ta kontakt med oss, vi innhenter all informasjon og gir deg en oppsummering av hva det vil koste i Storebrand sammenlignet med den kostnaden bedriften i dag har i KLP.


Fant du det du lette etter?