Leveranseplan 2024

For at det skal være enkelt, effektivt og forutsigbart å administrere pensjonsordningen, har vi laget en overordnet oversikt over sentrale leveranser fra Storebrand i løpet av et år. Vi vil sammen med deg som kunde definere en hensiktsmessig leveranseplan, som kan detaljeres ytterligere ved behov.

Kvartalsvise leveranser

Q1

 • Fakturering
 • GKRS/NRS-beregning til regnskapsformål
 • Kvartalsrapportering

Endelige GKRS/NRS-beregninger sendes ut, slik at det kan hensyntas i årsregnskapet.

Storebrand fakturerer premie forskuddsvis hvert kvartal. Kvartalsrapporten som gjøres tilgjengelig i kundeportalen, inneholder alle viktige økonomiske størrelser i pensjonsordningen. Den inneholder blant annet statistikk for pensjonseringsatferd.

Q2

 • Fakturering
 • Kontoføring
 • Kvartalsrapportering

Den årlige kontoføringen inneholder oversikt over transaksjoner og resultater for de ulike kontoene.

Storebrand fakturerer premie forskuddsvis hvert kvartal. Kvartalsrapporten som gjøres tilgjengelig i kundeportalen, inneholder alle viktige økonomiske størrelser i pensjonsordningen. Den inneholder blant annet statistikk for pensjonseringsatferd.

Q3

 • Fakturering
 • Premieprognose
 • GKRS-/NRS-beregning til budsjettformål
 • Kvartalsrapportering

GKRS/NRS-beregninger til budsjettformål sendes ut. Premieprognose til budsjettformål sendes i tredje kvartal.

Storebrand fakturerer premie forskuddsvis hvert kvartal. Kvartalsrapporten som gjøres tilgjengelig i kundeportalen, inneholder alle viktige økonomiske størrelser i pensjonsordningen. Den inneholder blant annet statistikk for pensjonseringsatferd.

Q4

 • Fakturering
 • Kvartalsrapportering

Storebrand fakturerer premie forskuddsvis hvert kvartal. Kvartalsrapporten som gjøres tilgjengelig i kundeportalen, inneholder alle viktige økonomiske størrelser i pensjonsordningen. Den inneholder blant annet statistikk for pensjonseringsatferd.


Fant du det du lette etter?