kontorbygning

Kommunal tjenestepensjon fra Storebrand

Etter flere år med kun én tilbyder i markedet for forsikret kommunal tjenestepensjon, kan kommunene nå nyte godt av muligheten til å la ulike leverandører konkurrere om å levere det beste tilbudet. 

Konkurranse: en vinn-vinn-situasjon

Storebrands gjeninntreden i markedet vil komme kommunene til gode. Konkurranse om kommunal pensjon er en vinn-vinn-situasjon. De ansatte får samme tariffestede pensjon, og tilbyderne må strekke seg for å bevise at de er konkurransedyktige og effektive. Dette mener vi vil bidra til bedre løsninger og vil kunne gi betydelige besparelser for kommuner. 

33 prosent av alle kommunalt ansatte i Norge er i dag medlem av pensjonsløsninger utenfor KLP. Først og fremst gjelder dette større kommuner, som har valgt å ha egen pensjonskasse eller eget livselskap. 

Med Storebrand i markedet, har alle kommuner nå et konkurransedyktig alternativ til KLP. For mange kommuner vil det være mye å spare på å velge oss. Dette er penger som kan brukes til bedre kommunale tjenester. 

Storebrand leverer

  • et eget utjevningsfellesskap, som kan gi mange lavere forsikringskostnader. 
  • en effektiv leveransemodell som gir lave kostnader og fornøyde pensjonskunder. 
  • kapitalforvaltning med egen investeringsportefølje tilpasset kommunale pensjonsmidler; god avkastning i det lange bildet og lavere pensjonskostnader for kommunen over tid. 
  • ingen kapitalbinding i form av egenkapitalinnskudd og frigjøring av betydelige midler som fritt kan benyttes til kommunale tjenester. 
  • et fremtidsrettet betjeningskonsept med dedikert kundeteam. 

Konkurransedyktig alternativ

Kommunene kan ha stor økonomisk verdi av å legge pensjonsordningen ut på anbud. I Storebrand har vi et eget utjevningsfellesskap som kan gi lavere løpende pensjonspremie for kommunen. 

Kommunene vil også spare omkostninger for drift av pensjonsordningen. Storebrand er den største leverandøren av tjenestepensjon i Norge. Vi leverer kostnadseffektive løsninger og har høy kundetilfredsheten. 

God langsiktig kapitalforvaltning og høy forventet avkastning 

Storebrand Kapitalforvaltning (Storebrand Asset Management) er Norges nest største kapitalforvalter, med et av Norges største kompetansemiljø på bærekraft. Vi tilbyr en egen investeringsportefølje tilpasset offentlig pensjon. 

Porteføljen for offentlig tjenestepensjon er en diversifisert portefølje med spredt investeringsrisiko. Veltilpasset risikostyring og bufferstrategi sørger for at pensjonskapitalens risikobærende evne er godt utnyttet. 

Ut fra dette kan du som kunde forvente god avkastning og lavere pensjonskostnader over tid — samtidig som du kan være trygg på at pensjonen investeres på en bærekraftig måte. 

 


Fant du det du lette etter?