Kommunal tjenestepensjon fra Storebrand 

Markedet for forsikret kommunal tjenestepensjon har de siste årene vært preget av at det bare har vært én tilbyder for kommuner uten egen pensjonskasse — hvis de da ikke, som Oslo Kommune, har etablert et eget livselskap.

Fra 1.1.2020 var Storebrand tilbake i markedet som tilbyder av offentlig tjenestepensjon til kommuner og fylkeskommuner.

Konkurranse: en vinn-vinn-situasjon

Storebrands inntreden i markedet vil komme kommunene til gode. Konkurranse om kommunal pensjon er en vinn-vinn-situasjon. De ansatte får samme tariffestede pensjon, og tilbyderne må strekke seg for å bevise at de er konkurransedyktige og effektive. Dette mener vi vil bidra til bedre løsninger og vil kunne gi betydelige besparelser for kommuner.

33 prosent av alle kommunalt ansatte i Norge er i dag medlem av pensjonsløsninger utenfor KLP. Først og fremst gjelder dette større kommuner, som har valgt å ha egen pensjonskasse eller eget livselskap.

Med Storebrand i markedet, har alle kommuner nå et konkurransedyktig alternativ til KLP. For mange kommuner vil det være mye å spare på å velge oss. Dette er penger som kan brukes til bedre kommunale tjenester.

Storebrand leverer:

  • et eget utjevningsfellesskap, som kan gi mange lavere forsikringskostnader.
  • en effektiv leveransemodell som gir lave kostnader til Norges mest fornøyde pensjonskunder.
  • kapitalforvaltning med egen investeringsportefølje tilpasset kommunale pensjonsmidler; god avkastning i det lange bildet og lavere pensjonskostnader for kommunen over tid.
  • ingen kapitalbinding i form av egenkapitalinnskudd og frigjøring av betydelige midler som fritt kan benyttes til kommunale tjenester.
  • et fremtidsrettet betjeningskonsept med dedikert kundeteam.

Konkurransedyktig alternativ

Kommunene kan ha stor økonomisk verdi av å legge pensjonsordningen ut på anbud. I Storebrand har vi et eget utjevningsfellesskap som kan gi lavere løpende pensjonspremie for kommunen.

Kommunene vil også spare omkostninger for drift av pensjonsordningen. Storebrand er den største leverandøren av tjenestepensjon i Norge. Vi leverer kostnadseffektive løsninger, og har den høyeste kundetilfredsheten i bransjen. Dette kjennetegner oss også som leverandør av offentlig tjenestepensjon i kommunemarkedet. Les mer om hva du kan forvente av oss som leverandør

God langsiktig kapitalforvaltning og høy forventet avkastning

Storebrand Kapitalforvaltning (Storebrand Asset Management) er Norges nest største kapitalforvalter, med et av Norges største kompetansemiljø på bærekraft. Vi tilbyr en egen investeringsportefølje tilpasset offentlig pensjon.

Over 40 prosent allokering til aksjer og eiendom i kombinasjon med 50 prosent allokering til stabile anleggsobligasjoner og lån, gir en diversifisert portefølje med spredt investeringsrisiko. Veltilpasset risikostyring og bufferstrategi sørger for at pensjonskapitalens risikobærende evne er godt utnyttet.

Ut fra dette kan du som kunde forvente god avkastning og lavere pensjonskostnader over tid — samtidig som du kan være trygg på at pensjonen investeres på en bærekraftig måte.

Du kan lese mer om vår forvaltning her


Fant du det du lette etter?