E-læring: Offentlig tjenestepensjon

Dette kurset gir en oversikt over hvordan det norske pensjonssystemet fungerer, med fokus på offentlig tjenestepensjon.

E-læringskurset er delt inn i seks deler som tar for seg det grunnleggende om offentlig tjenestepensjon, og består av informasjon og oppgaver. Alle delene må gjennomføres for at kurset skal være fullført.

Kurset består av:

  1. Det norske pensjonssystemet
  2. Folketrygden
  3. Offentlig tjenestepensjon
  4. AFP i offentlig sektor
  5. Forsikringsdekninger i offentlig tjenestepensjon
  6. Økonomien i en pensjonsordning

Fant du det du lette etter?