Uføreforsikring – økonomisk trygghet hvis lønnen din blir redusert

Sykdom og ulykke kan føre til at du ikke lenger kan jobbe og tjene penger som før. Det er uønsket, men ikke usannsynlig. 1 av 10 nordmenn mellom 18 og 67 år mottar uføretrygd. 

Du får uføretrygd fra NAV, men beløpet er mye mindre enn den lønnen du har i dag. En uføreforsikring gir deg månedlige utbetalinger som kommer i tillegg til det du får fra NAV.

Foto: Gunhild Bendz Larsen tilbake på hesteryggen.
Tilbake på hesteryggen

Hverdagen kan bli snudd opp ned på ett sekund

Det er tøft å innse at du er ute av arbeidslivet, uten å vite hvor lenge det varer.

Med uføreforsikring får du uførepensjon

 • Månedlige utbetalinger når du har vært minst 40 prosent arbeidsufør i 12 måneder.
 • Forsikringen gir utbetaling uansett årsaken til at du har blitt ufør.
 • Utbetalingene blir gradert i forhold til uføregrad; det vil si at du får 65 prosent av forsikringsbeløpet hvis du har en uføregrad på 65 prosent.
 • Utbetalingene varer så lenge du er ufør, eller til du fyller 67 år. 

Vi anbefaler at du sikrer en månedlig utbetaling på minimum 80 prosent av dagens netto lønn. På den måten sikrer du en inntekt veldig nær den du er vant til.

Du må være under 56 år, 100 prosent arbeidsfør og levere egenerklæring om helse når du kjøper forsikringen.

Med valgfri tilleggsdekning får du en skattefri engangsutbetaling

 • Kommer til utbetaling når du har vært minst 40 prosent arbeidsufør sammenhengende i fire år.
 • Forsikringen gir utbetaling uansett årsaken til at du har blitt ufør.
 • Utbetalingen er ikke gradert; det vil si du får hele forsikringssummen utbetalt selv om du bare er delvis arbeidsufør.

Vi anbefaler en forsikringssum tilsvarende en til to ganger dagens brutto årslønn. Tilleggsdekningen blir avsluttet når beløpet er utbetalt eller du har fylt 62 år.

Du må være under 51 år når du kjøper denne tilleggsdekningen.

Detaljer om uføreforsikring

Detaljer om tilleggsdekningen

Klarer du å betjene gjelden din hvis du blir ufør?

Det er bare 4 prosent sannsynlighet for at huset ditt brenner ned. Risikoen for å bli ufør før du går av med pensjon, er over 40 prosent.

Ofte stilte spørsmål

 • Hva er uføreforsikring?

  En uføreforsikring gir deg månedlige utbetalinger hvis du blir helt eller delvis arbeidsufør (uførepensjon). Forsikringen gir utbetalinger uansett årsaken til at du har blitt ufør. Utbetalingene kommer i tillegg til det du får fra NAV. På den måten kan du rent økonomisk opprettholde en levestandard mer lik den du er vant til.

 • Hvorfor trenger jeg uføreforsikring?

  Er du lenge arbeidsufør, blir inntekten din kraftig redusert. Det gjør selvfølgelig at du får mindre å rutte med i hverdagen. Redusert inntekt påvirker også den fremtidige alderspensjonen din.

 • Hvor mye koster forsikringen?

  Hvis du er ung og frisk, er uføreforsikring forholdsvis rimelig. Prisen varierer i forhold til alder, utdannelse og om du røyker eller ikke.

 • Er jeg ikke dekket gjennom arbeidsgiver?

  500 000 arbeidstagere har ingen uføreforsikring – verken på jobben eller privat. Sjekk med arbeidsgiveren din hvordan du er dekket.

 • Er ikke støtten fra NAV nok å leve av?

  Uføretrygden fra NAV er ca. 66 prosent av bruttolønn opp til 6G (G = folketrygdens grunnbeløp). For den delen av inntekten som overstiger 6G får du ingen utbetaling fra NAV. En uføreforsikring bidrar til å dekke gapet, og gir deg en levestandard som er mer i tråd med hva du er vant til.

Slik flytter du en personforsikring til Storebrand

For å sikre dine rettigheter i forbindelse med overgang til nytt selskap, er det viktig at du følger disse stegene:

 1. Du bestiller ny forsikring hos oss.
 2. Du sender inn helseopplysninger for godkjenning.
 3. Du sier opp forsikringen i ditt gamle forsikringsselskap etter at du har mottatt bekreftelse fra oss om at den nye forsikringen er godkjent og aktiv.

Angrerett

Du har 30 dagers angrerett når du kjøper forsikringen på nett.

Skjema og mer informasjon ligger sammen med forsikringspapirene du får etter at du har kjøpt forsikringen.© Storebrand 2023