Livsforsikring

Hvis du dør, vil dine etterlatte kanskje sitte igjen med gjeld på bolig og andre utgifter de må takle alene. En livsforsikring – også kalt dødsfallsforsikring – gir en engangsutbetaling som kan bidra til å beholde hus og hjem.

Med vår digitale forsikringsrådgiver hjelper vi deg å velge de forsikringene som passer for deg.

Med livsforsikring får du

 • en avtalt engangsutbetaling til dine etterlatte hvis du dør i løpet av avtaleperioden. 
 • mulighet til å velge størrelsen på utbetalingen. Som hovedregel anbefaler vi et beløp (forsikringssum) som minimum tilsvarer din andel av husholdningens gjeld pluss én årslønn.
 • frihet til å velge hvem som skal få pengene. Det vanlige er at beløpet blir utbetalt til gjenlevende ektefelle, men du står fritt til å begunstige hvem du vil.

Du må være under 70 år og ha tilfredsstillende helse når du inngår avtale om livsforsikring. Du kan beholde forsikringen til og med det året du fyller 89 år.

Prisen for forsikringen blir beregnet i forhold til størrelsen på forsikringssummen, og avhenger av alderen din og om du røyker.

Fullstendige vilkår

Faktaark og produktark (IPID)

Ofte stilte spørsmål om livsforsikring

 • add Hva er livsforsikring (dødsfallsforsikring)?

  En livsforsikring gir en avtalt engangsutbetaling til dine etterlatte hvis du dør i løpet av avtaleperioden. Forsikringssummen blir utbetalt etter at vi har mottatt melding om dødsfallet (dødsattest).

 • add Hvem bør ha en livsforsikring?

  De aller fleste som lever i et parforhold eller har forsørgeransvar, bør vurdere en livsforsikring. Behovet øker når dere har felles gjeld, felles barn, eller rett og slett fordi de faste utgiftene forblir de samme selv om en inntekt faller bort. Behovet er særlig stort når en av dere – eller begge – har barn fra tidligere forhold.

 • add Hvem får pengene fra livsforsikringen?

  Du bestemmer selv hvem som skal motta pengene. Det vanlige er at forsikringssummen blir utbetalt til gjenlevende ektefelle.

  Hvis du ikke er gift eller det er tatt ut separasjon, blir forsikringssummen utbetalt til arvinger etter loven (barn, barnebarn osv.), eller til arvinger som er oppført i testament.

  Hvis du ønsker at utbetalingen skal gå til samboer eller andre enn ektefelle og arvinger, kan du velge å begunstige denne personen når du kjøper forsikringen.

  De etterlatte eller begunstigede betaler ikke skatt av utbetalingen.

 • add Hvor stor bør forsikringssummen være?

  Størrelsen på forsikringssummen velger du ut fra ditt behov. Som hovedregel anbefaler vi en forsikringssum som minimum tilsvarer din andel av gjeld pluss én årslønn. Det er også mange som velger en forsikringssum som gjør at den etterlatte kan innfri hele lånet hvis du dør.

  I følge SIFO koster det i cirka 1,4 millioner kroner å ha barn frem til de fyller 18 år. Vi anbefaler derfor at du legger til et beløp pr. barn.

  Beløpet blir regulert årlig. Det er summen i siste forsikringsbevis før erstatning som gjelder.

 • add Hvilke muligheter kan utbetalingen gi?

  Den etterlatte bruker pengene som han eller hun vil. Det er naturligvis ikke så lett å se mulighetene utbetalingen gir i den vanskelige situasjonen som har oppstått. Her er noen ideer:

  • nedbetale gjeld og/eller flytte til noe mindre
  • redusere arbeidstiden for å få mer og bedre tid til barna
  • etterutdanning for å øke egen arbeidstrygghet og inntektsevne

Slik flytter du en personforsikring til Storebrand

For å sikre dine rettigheter i forbindelse med overgang til nytt selskap, er det viktig at du følger disse stegene:

 1. Du bestiller ny forsikring hos oss.
 2. Du sender inn helseopplysninger for godkjenning.
 3. Du sier opp forsikringen i ditt gamle forsikringsselskap etter at du har mottatt bekreftelse fra oss om at den nye forsikringen er godkjent og aktiv.

Angrerett

Du har 30 dagers angrerett når du kjøper forsikringen på nett.

Skjema og mer informasjon ligger sammen med forsikringspapirene du får etter at du har kjøpt forsikringen.