Forsikring ved kritisk sykdom

Forsikringen Kritisk sykdom gir deg en skattefri engangsutbetaling ved alvorlig sykdom eller langvarig sykehusopphold. Du kan for eksempel betale for behandling som ikke dekkes av det offentlige eller nedbetale gjeld. Du kan bruke pengene på å være mest mulig sammen med dine nærmeste i en vanskelig tid.

Med vår digitale forsikringsrådgiver hjelper vi deg å velge de forsikringene som passer for deg.

Med forsikringen Kritisk sykdom får du blant annet

Skattefri engangsutbetaling
Forsikringen blir utbetalt som et engangsbeløp når sykdommen er diagnostisert, operasjonen er gjennomført eller du venter på transplantasjon.

Økonomisk handlefrihet
Pengene bruker du som du ønsker. Du kan for eksempel betale for spesialistbehandling i utlandet eller nedbetale gjeld. Du kan invitere familien med til varmere strøk, enten for opptrening eller verdifull tid sammen med dine nærmeste.

Langvarig sykehusopphold
Etter 60 døgn på sykehus grunnet sykdom eller ulykke, får du en skattefri utbetaling på 50 000 kroner. Utbetalingen gjelder kun en gang, men du beholder forsikringen.

Psykologisk bistand eller emosjonell støtte
Når du får utbetalt erstatning fra forsikringen, får du i tillegg en skattefri utbetaling på 10 000 kroner. Pengene er primært ment til betaling for psykologisk bistand eller annen emosjonell støtte, men vi krever ikke at du dokumenterer utgiftene.

Du kan kjøpe forsikringen når du er mellom 18 og 60 år, og helsen din er tilfredsstillende på det tidspunkt du inngår avtalen.

Fullstendige vilkår

Faktaark og produktark (IPID)

Illustrasjonsfoto: Familietur på Ibiza. Ingeborg med ektemann og barnebarn.

Mer tid sammen

Da Ingeborgs ektemann Odd Arne ble syk, var det mer tid sammen de ville investere i. Her på ferietur med barnebarn.

Detaljer om forsikringen Kritisk sykdom

Flere detaljer og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

 • add Hvilke sykdommer og tilstander blir dekket av forsikringen?

  Disse sykdommene og tilstandene blir dekket av forsikringen

  • Alzheimers sykdom før fylte 60
  • amputasjon
  • bakteriell hjernehinnebetennelse
  • blindhet
  • Creutzfeldt Jakobs sykdom

   

  • døvhet
  • epilepsi
  • godartet svulst i hjerne, hjernehinne og ryggmarg
  • Guillaine-Barré syndrom
  • hjerteinfarkt eller alvorlig angina pectoris

   

  • hjerteklaffkirurgi
  • hjerneslag
  • koronar bypass eller angioplastikk (PCI)
  • kreft
  • motornevronsykdom inkludert ALS

   

  • multippel sklerose (MS)
  • nyresvikt
  • organtransplantasjon
  • Parkinsons sykdom før fylte 60
  • tap av taleevnen

   

  • tverrsnittlammelser
  • store brannskader
  • utlagt tarm
  • utposing på hjernens blodårer
  • utposing på hovedpulsåren
 • add Hvilken forsikringssum bør jeg velge?

  Størrelsen på forsikringssummen velger du ut ifra ditt behov. Som hovedregel anbefaler vi at du velger en forsikringssum som tilsvarer mellom en halv og en hel årslønn.

  Forsikringssummen blir regulert hvert år. Eksakt utbetalingsbeløp blir satt når betingelsene for erstatning er oppfylt. Det er summen i siste forsikringsbevis før erstatning som gjelder. Utbetalingen er skattefri.

 • add Når blir forsikringen utbetalt?
  • Forsikringen blir utbetalt som et engangsbeløp når sykdommen er diagnostisert, operasjonen er gjennomført eller du står på venteliste for transplantasjon.
  • Det er en forutsetning at du er i live 24 timer etter at diagnosen på en av de nevnte sykdommer er stilt, hjerteoperasjonen eller ballongutvidelsen er gjennomført, eller du er satt på venteliste for transplantasjon.
  • Erstatning for psykologisk bistand eller annen emosjonell støtte, blir utbetalt samtidig som erstatning for kritisk sykdom fra sykdomslisten.
  • Erstatning ved langvarig sykehusopphold blir utbetalt når kravet om varighet er innfridd.

Ofte stilte spørsmål

 • add Hva er forsikringen Kritisk sykdom?

  Forsikringen Kritisk sykdom gir deg en skattefri engangsutbetaling hvis du blir rammet av alvorlig sykdom eller ligger lenge på sykehus. Gjelder også ved tilstander som følger etter sykdom eller ulykke. For eksempel hjerteinfarkt og hjerneslag, lammelser og store brannskader, blindhet og døvhet. Du ser hele oversikten på våre nettsider.

 • add Hvem kan kjøpe forsikringen?

  Du kan kjøpe forsikringen når du er mellom 18 og 60 år, og helsen din er tilfredsstillende på det tidspunktet du inngår avtalen. Forsikringen gjelder frem til du fyller 67 år, eller til du får utbetalt forsikringssummen.

 • add Hva kan jeg bruke pengene til?

  Utbetalingen er skattefri, og pengene bruker du som du selv vil. Mange bruker pengene til å betale for behandling det offentlige ikke dekker, eller til å betale ned på gjeld. Du kan også velge å bruke pengene slik at du får mest og best mulig tid sammen med de nærmeste i en ellers tøff tid.

 • add Hva koster forsikringen?

  Prisen blir beregnet pr. 100 000 kroner i forsikringssum, og er avhengig av hvor gammel du er og om du røyker eller ikke. Du kan enkelt sjekke din pris på våre nettsider.

Slik flytter du en personforsikring til Storebrand

For å sikre dine rettigheter i forbindelse med overgang til nytt selskap, er det viktig at du følger disse stegene:

 1. Du bestiller ny forsikring hos oss.
 2. Du sender inn helseopplysninger for godkjenning.
 3. Du sier opp forsikringen i ditt gamle forsikringsselskap etter at du har mottatt bekreftelse fra oss om at den nye forsikringen er godkjent og aktiv.

Angrerett

Du har 30 dagers angrerett når du kjøper forsikringen på nett.

Skjema og mer informasjon ligger sammen med forsikringspapirene du får etter at du har kjøpt forsikringen.