Husforsikring som gir deg trygghet og ekstra gode betingelser

Husforsikringen vår er kraftig forbedret og har blitt enda tryggere for deg og dine. Med vår beste husforsikring får du vilkårsgaranti i tillegg. Vi ordner flytting fra et annet selskap for deg.

Fordeler for Huseierne-medlemmer

Som medlem av Huseierne får du 20 prosent rabatt på Storebrands ordinære pris. Kjøper du direkte på nett, får du i tillegg 10 prosent nettrabatt.

Er du ikke medlem i Huseierne?
Det går fint. Du kan likevel sjekke pris for medlemmer, og enkelt melde deg inn når du kjøper forsikringen. Er du ny forsikringskunde hos oss, dekker vi medlemskontingenten i Huseierne det første året!

Sikre hus og hytte med vannstopper

Ifølge Finans Norge oppstår det en vannskade i norske hjem hvert niende minutt. Mange av disse skadene unngår vi med vannstopper som stenger vanntilførselen til hele boligen. Derfor får du inntil 10 prosent lavere pris på Storebrands hus- og hytteforsikring når du har installert vannstopper i alle rom med vanninstallasjoner. Du betaler heller ingen egenandel ved fremtidige innvendige rørbruddskader.

Trenger du vannstopper til huset og hytta?
Som Storebrandkunde får du nå et godt tilbud på Waterguard+ gjennom vår samarbeidspartner Abra. Logg deg inn på forsikringsoversikten din for å sikre deg muligheten. Tilbudet gjelder til 30. september 2023.

 

Er du ikke forsikringskunde hos oss enda og vil vite mer om tilbudet?

Illustrasjonsfoto: far og datter ved kjøkkenbenken

Hva dekker husforsikringen? 

I tabellen under ser du en forenklet oversikt over de viktigste dekningene. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

Standard

Super

Vann- og rørskader


Brann, eksplosjon og lynnedslag


Innbrudd, tyveri og hærverk


Bekjempelse av skadedyr


Naturskade


Offentlig påbud


Rettshjelp og ansvar


Ubeboelig bolig og husleietap


Klimavennlige eller sikkerhetsmessige tiltak


Ombygging av bolig for rullestolbruker


Utleieforsikring, når avtalt


Skade som følge av utett yttertak eller yttervegg og våtrom


Håndverkerfeil


Bygningsskade etter gnagere eller skadeinsekter


Sopp og råteskade


Med husforsikring hos oss, får du blant annet:

 • hjelp til å bygge opp huset igjen ved totalskade.
 • trygt skadeoppgjør. Vi har dyktige fagfolk tilgjengelig hele døgnet.
 • hjelp til bekjempelse av skadeinsekter, rotter og mus.
 • inntil 150 000 kroner til klimavennlig oppgradering av boligen ved gjenoppbygging etter totalskade.
 • dekket utgifter til advokat dersom det har oppstått en tvist, for eksempel ved reklamasjon på håndverktjenester eller eierskiftesaker, inntil 200 000 kroner.
Illustrasjonsfoto: Mann som pakker koffert for feriereise
Se opp for blindpassasjerer!

Unngå veggedyrene

Skal du overnatte på hotell, leie hytte eller feriehus? Er det veggedyr der du skal overnatte, kan de fort havne i kofferten og bli med deg hjem som blindpassasjerer. 

Detaljer om husforsikring

Flere detaljer og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

 • Generelt

  Dekningene omfatter

  • Bygningen som er nevnt i forsikringsbeviset.
  • Utvendige rør, ledninger og tanker som fører væske, gass eller elektrisitet mellom bygningen og offentlig ledning, brønn eller gasstank.
  • Hageanlegg, utvidet vannbasseng og annen badeinnretning.
 • Husforsikring standard

  Dekningene omfatter

  • Brann. Vi hjelper deg å bygge opp boligen etter en brann. Vi kan ta hånd om hele gjenoppbyggingsprosessen eller være behjelpelig med å kjøpe en brukt bolig for å komme raskere inn i et nytt hjem. Vi erstatter brannskade på bygning og hageanlegg.
  • Vann- og rørskader. Dekker skade ved rørbrudd eller eller for eksempel ved styrtregn som resulterer i at store mengder vann trenger inn i boligen din fra terrenget, grunnen eller avløpsrør. Forsikringen dekker også dokumenterte utgifter til tining eller annen tilrettelegging med inntil 50 000 kroner, dersom utvendig vann- eller avløpsledning er frosset og dermed ikke kan brukes.
  • Innbrudd, tyveri og hærverk. Forsikringen gjelder for skade ved tyveri og annet plutselig skadeverk som for eksempel hvis du opplever innbrudd der tyver har ødelagt dører og vinduer og gjort annet hærverk. Gjelder også annen utvendig badeinnretning som boblebad, badestamp og lignende.
  • Bekjempelse av skadeinsekter, rotter og mus. Vi bekjemper skadedyr og insekter som for eksempel veggedyr, skjeggkre, kakerlakker, stokkmaur, stripet borebille, husbukk, mus og rotter med ubegrenset sum.
  • Vi har dyktige fagfolk som er tilgjengelig ved behov og som hjelper til med skadebegrensning.
  • Bygg under oppføring. Med bygg under oppføring mener vi byggetiltak som påbygg eller tilbygg på eksisterende bygning, eller nybygg. Husk å melde om endringer til oss innen førstkommende hovedforfall. Forsikringssummer fremkommer i vilkåret.
  • Tilskudd til klimavennlige eller sikkerhetsmessige tiltak inntil 150 000 kroner ved gjenoppbygging av bolig etter større skader.
  • Offentlig påbud. Merutgiftene ved endrede tekniske krav til bygningen som kommer som en direkte følge etter en erstatningsmessig skadesak. Maksimal erstatning for påbud fra offentlig myndighet på fredede og verneverdige bygninger er 1 million kroner.
  • Forsikringen dekker kunstnerisk utsmykning av bygning med inntil 200 000 kroner.
  • Du får dekket utgifter til midlertidig bolig om du må flytte ut en periode på grunn av skade.
  • Utgifter til advokat blir dekket hvis det oppstår en tvist ved for eksempel reklamasjon på håndverkertjenester eller ved eierskiftesaker.

  Dekningene omfatter ikke

  • Skader på bygning som skyldes kjæledyr, gnagere, insekter, sopp eller råte.
  • Skader som skyldes feil ved bygging av huset; for eksempel dårlig fundamentering, feilkonstruksjon, materialfeil eller setninger.
  • Skade på våtrom som skyldes at det er utett, eller skade ved oversvømmelse fra gulvsluk gjennom utett gulv.
 • Husforsikring super

  Du kan kun kjøpe Husforsikring super hvis huset ditt er fast bebodd, godt vedlikeholdt, og bygget i 1924 eller senere. Huset kan ikke være utleid eller ha sopp-, råte-, eller insektskader siste 10 år. Det er også noen andre kriterier for hus eldre enn 70 år.

  Dekningene omfatter

  Husforsikring super dekker det samme som Husforsikring standard pluss følgende

  • Inntil 500 000 kroner for tilpasning av bolig som følge av varig medisinsk invaliditet etter en ulykke. Spesielle regler gjelder.
  • Vi erstatter som om bygningen er totalskadet når skaden utgjør mer enn 75 prosent av gjenoppbyggingspris.
  • Håndverkerfeil. Vi dekker følgeskader som plutselig oppstår og som er en direkte følge av håndverkerfeil, inntil 10 år etter at arbeidet er utført. Ved skade på våtrom dekker vi også utbedring av våtrommet.
  • Påbud fra offentlig myndighet på fredede og verneverdige bygninger dekkes med inntil 1 million kroner.
  • Skadeforebyggende tiltak ved rørskade. Ved erstatning etter innvendig rørbrudd dekker selskapet inntil 5 000 kroner til montering av vannstopper som stenger hovedvannet.
  • Skade som følge av utett yttertak eller yttervegg. Vi erstatter innvendige skader som følge av at vann trenger inn gjennom utett yttertak som er yngre enn 50 år og utett yttervegg. Du har selv ansvar for å holde yttertak og yttervegger tette. Reparasjon av selve taket/veggen (stedet hvor vannet har kommet inn i bygningen) er derfor ikke dekket av forsikringen.
  • Utett våtrom. Vi dekker følgeskader etter utett våtrom.
  • Sopp og råteskade. Vi erstatter skade forårsaket av sopp og råte som ødelegger treverk og som har utviklet seg i den tiden du har hatt forsikringen i Storebrand.
  • Skade på bygning ved skadeinsekter og dyr. Påfører skadedyrene/insektene skade på huset ditt, reparerer vi bygningsskaden med ubegrenset sum. Du må selv sikre bygningen mot nye skadedyrsangrep - som for eksempel tette sprekker i veggen.

  Dekningene omfatter ikke

  • Skader forårsaket av sopp, råte, insekter eller dyr og som har utviklet seg før forsikringen ble tegnet.
  • Skade ved blåveds- eller muggsopper, bakterier, jordslag eller skade som bare virker skjemmende på bygningens utseende.
  • Skade ved sopp og råte på vinduer og dører i yttervegg, taklekter og alt utvendig treverk.
  • Skade som skyldes kjæledyr.
  • Håndverkerfeil: Skade som skyldes arbeid dere ikke kan dokumentere at er utført av godkjent (autorisert) håndverker eller entreprenør så lenge dere har vært eiere, for arbeid utført for mer enn 10 år siden, eller arbeid utført av forsikrede selv.
 • Supergaranti

  Supergarantien gjelder for kunder med Husforsikring super.

  Flytter du forsikringen til oss, garanterer vi deg like gode eller bedre vilkår enn du hadde på husforsikringen i det forrige selskapet ditt.

  Selve flytteprosessen ordner vi for deg, og garantien gjelder i to år fra den datoen du flyttet til oss.

  Supergarantien gjelder forsikringens dekninger, men ikke egenandeler eller dekninger i vilkårene inngått med ekstern samarbeidspartner eller tredjepart. Garantien gjelder for skader oppstått etter 15. oktober 2020.

 • Alarm-rabatt

  Du får rabatt på husforsikringen når du installerer innbruddsalarm som er tilkoblet en døgnbemannet FG-godkjent alarmstasjon.

  Klikk «ja» for alarm når du kjøper forsikringen om du allerede har installert alarm.

  Installerer du alarm etter å ha kjøpt husforsikringen, må du logge deg inn og registrere endringen på dine personlige sider, slik at du får riktig pris.

 • Døgnåpen alarmsentral

  Døgnåpen alarmsentral. Får du skade på hus eller hytte, kan du ringe den døgnåpne alarmsentralen vår. Ring så snart som mulig, så kan vi sammen minimere skadene.

  Ring alarmsentralen på +47 915 08880

 • Utleieforsikring

  Denne er omfattet om dette er avtalt med oss og fremkommer i forsikringsbeviset ditt.

  Forsikringen erstatter skadeverk, tyveri og underslag begått av leietaker. I tillegg dekker forsikringen misligholdt husleie i inntil seks måneder og utkastelse av leietaker med inntil 20 000 kroner.

  Forsikringen dekker skadeverk, som innebærer at leietakeren påfører skade med viten og vilje. Slitasje, hard eller feil bruk av boligen/eiendelene dine er ikke å anse som skadeverk. Eksempler på skader som ikke dekkes er kondensskader som følge av lukkede lufteluker, kaffeflekker i sofaen, oppsvulmede baderomsmøbler eller benkeplater på grunn av vannsøl, eller ødelagt gulv på grunn av vasking med alt for mye vann. Videre dekker forsikringen heller ikke hakk og riper i parkett eller benkeplate, vasking og rydding av etterlatte eiendeler/søppel, eller skader forårsaket av kjæledyr.

  Forsikringen forutsetter at leietaker har innbetalt minimum to måneders depositum, eller stilt tilsvarende annen sikkerhet. Egenandelen er minimum tre måneders husleie (minimum sikkerhetsstillelsen) og går alltid til fradrag i erstatningen først. Vi anbefaler derfor tre måneders depositum for å redusere eget tap.

 • Ansvar og rettshjelp

  Utgifter dine til advokat, sakkyndige, retten og vitner hvis du som huseier er part i en tvist, med, inntil 100 000 kroner. I de tilfeller det er tre eller flere parter på sikredes side og de faktiske og juridiske problemstillinger i det alt vesentlige er de samme, er den samlede forsikringssummen begrenset til 250 000 kroner. Eksempler på tvister kan være tvist med håndverker pga. mangelfullt arbeid eller krangel med naboen om bruk av fellesarealer.

  Rettslig erstatningsansvar ved skade på andres ting eller på person dekkes, for eksempel hvis trampolinen blir tatt av vinden og skader eiendeler hos naboen med inntil 5 millioner kroner.

 • Egenandel for husforsikring

  Egenandelen er den delen av skaden du må betale selv når du bruker forsikringen. Du kan som regel velge mellom en egenandel på 4 000, 6 000, 8 000 eller 16 000 kroner. Jo høyere egenandel du velger, jo billigere blir selve forsikringen.

  Hvis alarm var i drift på skadetidspunktet, koblet opp og varslet FG-godkjent alarmsentral, reduseres egenandelen med 4 000 kroner.

  Det er noen unntak fra den valgfrie egenandelen:

  • Ansvarsskade: 4 000 kroner
  • Rettshjelpsutgifter :4 000 kroner + 20 prosent av det overskytende
  • Naturskader: 8 000 kroner
  • Snøtyngde-skader: 8 000 kroner, med mindre høyere egenandel fremkommer i forsikringsbeviset
  • Plutselig vannskade på hageanlegg som følge av en flomlignende situasjon: 8 000 kroner, med mindre høyere egenandel fremkommer i forsikringsbeviset
  • Vann som plutselig trenger inn i bygningen utenfra, gjennom terreng, grunn eller fra overflatevann, i slik mengde at det blir stående synlig vann på gulvet: 8 000 kroner, med mindre høyere egenandel fremkommer i forsikringsbeviset
  • Ved utleieforsikring trekkes beløp tilsvarende 3 måneders husleie (depositum)

  Avtalt egenandel som kommer frem av forsikringsbeviset øker med 8 000 kroner for skade som følge av:

  • Egenandel ved frostskader på innvendige rør. Dette gjelder ikke der skaden er begrenset til tinging av rør.
  • Ved brudd på innvendig rør som er eldre enn 50 år, og ved brudd på utvendig ledning av plast som er eldre enn 30 år. Skyldes skaden frost og røret er eldre enn 50 år, ref. punktet over, forhøyes egenandelen kun med 8 000 kroner.
 • Fullstendige vilkår for husforsikring (pdf)

Ofte stilte spørsmål

 • Bør jeg velge Husforsikring super på nyere hus?

  Ja, det anbefaler vi. Vann-, sopp- og råteskader kan fort oppstå på nyere hus og bygninger. I tillegg er det høyere maks-erstatning på en del dekninger med Husforsikring super.

 • Kan jeg kjøpe forsikring til alle typer boliger?

  Du kan kjøpe husforsikring for enebolig, tomannsbolig, del av vertikaldelt tomannsbolig og del av rekkehus som brukes som enebolig.

 • Kan jeg forsikre leiligheten min?

  Du kan ikke forsikre kun én leilighet. Hvis leiligheten din er del av et sameie eller borettslag, skal sameiet eller borettslaget ha en felles bygningsforsikring for alle leilighetene.

  Husk at du selv må ha innboforsikring for å sikre møblene og de andre eiendelene dine.

 • Kan jeg forsikre boligen jeg leier ut?

  Med utleie mener vi at hele boligen leies ut til andre mot betaling.

  Du kan forsikre boligen du leier ut hvis leieforholdet er direkte mellom deg og leieboer (ikke gjennom tredjepart), og du leier ut til kun én privatperson og dennes familie.

  Leier du ut til andre eller via tredjepart, eller boligen er veldig stor, kan vi dessverre ikke tilby deg forsikring på huset du leier ut. Begrensningene gjelder ikke hvis du leier ut til foreldrene dine, søsken, barn eller barnebarn, eller ektefellene deres.

  Har du en utleiebolig som oppfyller kriteriene for utleie og du har forsikret boligen under forutsetninger av at den er utleid, har du utleieforsikringen inkludert i husforsikringen.

  Har du leilighet du leier ut eller en bolig med utleie vi ikke kan forsikre, men ønsker en utleieforsikring som dekker skadeverk, utkastelse, misligholdt husleie og tyveri, kan du kjøpe denne utleieforsikringen her

Angrerett

Du har 14 dagers angrerett når du kjøper forsikringen på nett.

Skjema og mer informasjon ligger sammen med forsikringspapirene du får etter at du har kjøpt forsikringen.