Depositumkonto

Depositumkonto er en sperret konto som gir både utleier og leietaker økonomisk sikkerhet i leieperioden. Det er gratis å åpne depositumkonto hos Storebrand når du er medlem av Huseierne.

Medlem av Huseiernes Landsforbund?

Dersom du er medlem av Huseiernes Landsforbund, kan du enkelt opprette og avslutte en depositumkonto her. 

Slik fungerer depositumkonto

 • Utleier er kunde i Storebrand Bank.
 • Depositumkontoen står i leietakers navn.
 • Kontoen er sperret så lenge leieforholdet varer.

Du må logge deg inn hos Huseierne for å åpne depositumkonto.

Ofte stilte spørsmål

 • Krav til dokumentasjon
  • «Avtale om depositumkonto i husleieforhold» — signert av begge parter
  • Kopi av leiekontrakten — signert av begge parter
  • Legitimasjon fra begge parter hvis dere ikke er legitimert i banken fra før
 • Hva dekker depositumet?

  Med mindre det er avtalt noe spesielt annet i leieavtalen, skal depositumet dekke

  • skyldig husleie
  • skader på boligen
  • utgifter i forbindelse med utkastelse
  • andre krav etter leieavtalen, som for eksempel manglende betaling av strøm.
 • Hva skjer når leietakeren krever utbetaling?

  Leietakeren kan kreve utbetaling av depositumet dersom ett av følgende krav er oppfylt:

  • det legges frem skriftlig samtykke fra utleieren
  • det følger av en rettskraftig dom
  • det følger av en annen avgjørelse som har virkning som rettskraftig dom (f.eks. en rettskraftig avgjørelse fra husleietvistutvalget)

  Dersom leietakeren, i andre situasjoner enn de som er nevnt over, krever utbetaling av depositum utover opptjente renter, varsler vi utleier skriftlig om kravet.

  I varselet opplyses det om at depositum vil bli utbetalt til leietaker, dersom utleier ikke innen fem uker etter at varselet er sendt dokumenterer å ha reist søksmål (se husleieloven § 3-5 sjette ledd), eller fremmer krav i henhold til husleieloven § 3-5 fjerde ledd.

 • Hva skjer når utleieren krever utbetaling fra depositumkonto?

  Utleieren kan kreve utbetaling av depositumet dersom ett av følgende krav er oppfylt:

  • det legges frem skriftlig samtykke fra leietakeren
  • det følger av en rettskraftig dom
  • det følger av en annen avgjørelse som har virkning som rettskraftig dom (f.eks. en rettskraftig avgjørelse fra husleietvistutvalget)

  Dersom kravet skyldes skyldig husleie, varsles leietakeren om kravet og opplyses om at beløpet vil bli utbetalt til utleieren hvis leieren ikke innen fem uker etter at varselet er sendt, dokumenterer å ha reist søksmål (forliksklage eller stevning iht. tvistelovens regler).

  NB! Kravet om skyldig husleie gjelder kun dersom utleieren har husleiekonto i vår bank. Dersom utleier ikke har husleiekonto hos oss, må de følge kravene i punktene ovenfor.

 • Hvordan avslutte en depositumkonto?

  Fyll ut skjema og send det til oss. Både utleier og leietaker må signere.© Storebrand 2023