Innboforsikring super med fastpris

Innboforsikring er viktig enten du eier eller leier. Forsikringen dekker møblene, klærne og de aller fleste andre tingene du eier – også sykkelen din. Forsikringen gjelder for din faste bostedsadresse.

Innboforsikring super gikk helt til topps hos forbrukernettstedet Smarte Penger.

Fordeler for Huseierne-medlemmer

Medlemmer av Huseierne får svært gunstig fastpris på Storebrands beste innboforsikring.

Er du ikke medlem i Huseierne?
Det går fint. Du kan likevel sjekke pris for medlemmer, og enkelt melde deg inn når du kjøper forsikringen. Er du ny forsikringskunde hos oss, dekker vi medlemskontingenten i Huseierne det første året!

Hva dekker innboforsikringen?

En forenklet oversikt de viktigste dekningene. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

 • Bekjempelse av veggedyr og kakerlakker
 • Brannskade
 • ID-tyveri
 • Kriseforsikring
 • Lagringsforsikring
 • Lyn og elektrisk skade
 • Matvarer i fryser
 • Naturskade
 • Nøkkelforsikring
 • Penger
 • Ran og overfall
 • Rettshjelp i Norden
 • Sanitær, porselen, glasskade
 • Skade ved privat flytting
 • Små bygg på forsikringsstedet
 • Tilhenger
 • Tilpasse bolig ved invaliditet
 • Tyveri av sykkel
 • Tyveri fra privat uteareal
 • Tyveri og skade hjemme
 • Uflaksforsikring
 • Utgifter til opphold utenfor bolig
 • Vannskade
 • Yrkesløsøre

Med innboforsikring hos oss, får du blant annet:

 • trygt skadeoppgjør. Vi er tilgjengelig hele døgnet for deg.
 • hjelp ved alvorlige hendelser i hjemmet. Forsikringen inkluderer 10 timer hos psykolog.
 • dekket utgifter til midlertidig bolig om du må flytte ut en periode grunnet skade.
 • dekket utgifter til advokat dersom det har oppstått en tvist, for eksempel ved reklamasjon på håndverktjenester eller eierskiftesaker, inntil 200 000 kroner.

Detaljer om Innboforsikring super

Flere detaljer og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

 • Forsikringen omfatter
  • Bistand til forebygging, begrense skadeomfanget og utgifter til juridisk førstehjelp (ID-tyveri)
  • Penger inntil 30 000 kroner
  • Yrkesløsøre i bygning på forsikringsstedet inntil 200 000 kroner
  • Tilhenger til bil inntil 40 000 kroner
  • Små bygg på forsikringsstedet inntil 50 000 kroner
  • Opphold utenfor hjemmet i forbindelse med erstatningsmessig skade (ingen sumbegrensning)
  • Brann og plutselig nedsoting
  • Eksplosjon og sprengning
  • Kortslutning og overspenning i elektriske apparater og ledninger
  • Utstrømming fra rørledning – også fra tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse
  • Lekkasje fra akvarium eller vannseng
  • Plutselig vanninntrenging i bygning fra terreng
  • Tyveri og skadeverk på innbo og løsøre i bygning
  • Tyveri fra arbeidsplassen på inntil 40 000 kroner
  • Tyveri fra uteareal knyttet til privat bolig, inntil 100 000 kroner
  • Veskenapping inntil 40 000 kroner, ran og overfall
  • Tyveri av sykler inntil 40 000 kroner pr. hendelse. Beløpsgrensen gjelder ikke ved tyveri når sykkel er oppbevart inne i fast bebodd bolig eller ved brann.
  • Tyveri fra bod i felles kjeller, loft eller garasje (inntil valgt forsikringssum)
  • Tyveri av ting fra bil, båt og campingvogn i Norden inntil 50 000 kroner
  • Andre tyveriskader enn nevnt tidligere, inntil 50 000 kroner
  • Matvarer i fryser (inntil valgt forsikringssum)
  • Naturskade
  • Skade på glass eller sanitærporselen
  • Skade på innbo som følge av en erstatningsmessig bygningsskade
  • Skade på ting i Norden ved plutselig og uforutsett ytre årsak – f.eks. ting som velter eller faller ned – inntil 100 000 kroner
  • Frittstående svømmebasseng/badeinnretning på forsikringsstedet med inntil 40 000 kroner
  • Utvidet forsikring for sykkel og annet sportsutstyr. I tillegg til å dekke tyveri dekker vi også skade på sykkel og sportsutstyr som oppstår under bruk med inntil 40 000 kroner
  • Tyveri fra sykehjem/sykehus når sikrede har opphold der, inntil 40 000 kroner
  • Skade i forbindelse med bæring og privat transport ved flytting. Ingen sumbegrensning utover avtalt forsikringssum (men ikke mer enn 50 000 kroner pr. enkeltgjenstand)
  • Ombygging av bolig ved ulykke som medfører at sikrede blir rullestolbruker eller føder barn med fysisk handikap som krever rullestol, inntil 250 000 kroner
  • Nøkkelforsikring – omfatter gjenanskaffelse av nøkler til forsikret bolig ved plutselig og uforutsett tap av nøkler, inntil 10 000 kroner
  • Bekjempelse av gnagere og skadeinsekter, herunder skjeggkre, inntil 100 000 kroner
  • Rettshjelp i Norden inntil 200 000 kroner
  • Kriseforsikring – omfatter rett til refusjon av utgifter til kriseterapi med inntil 10 timer når sikrede er utsatt for et alvorlig branntilfelle, ran, overfall eller voldtekt i tilknytning til den forsikrede boligen
  • Lagringsforsikring – omfatter tyveri av ting ved midlertidig lagring, inntil 2 år utenfor forsikret bolig inntil 1 000 000, maks 100 000 kroner pr. gjenstand
 • Forsikringen omfatter ikke
  • Motorkjøretøy – herunder el-motorkjøretøy – inkludert dekk, felger og fastmontert tilbehør
  • Svi- og gnistskader som ikke skyldes brann
  • Vanninntrenging fra andre steder enn terreng og grunn – f.eks. gjennom utett tak
  • Riper, avskallinger og lignende på glass og sanitærporselen (uansett årsak)
  • Erstatning for gjenstander kjøpt i utlandet og som ikke er deklarert, er begrenset til gjeldende beløp for tollfri innførsel (pr. 1.1.2013 er det 6 000 kroner)
  • Fra bygninger som er åpne for alle, f.eks. forretning, ventehall,offentlige lokaler
  • Skade ved sopp, råte eller bakterier, herunder mugg
 • Egenandel for innboforsikring

  Egenandelen er den summen du må betale selv når du bruker forsikringen. Egenandelen er som regel 4 000, 8 000 eller 16 000 kroner. Jo høyere egenandel du velger, desto billigere blir selve forsikringen.

  Det er noen unntak fra den valgfrie egenandelen

  • Ansvarsskade: 4 000 kroner
  • Nøkkelforsikring: 500 kroner
  • Rettshjelpsutgifter: 4 000 kroner pluss 20 prosent av erstatningsgrunnlaget etter fradrag av egenandel
  • Naturskader: 8 000 kroner
  • Tyveri av sykkel: Hvis sykkelen er registrert i godkjent sykkelregister, er egenandelen 1 000 kroner.
  • Hvis alarm var i drift på skadetidspunktet, reduseres egenandelen med 4 000 kroner.
  • Ved skade på enkeltgjenstander som er nyere enn 2 år, er egenandelen 1 500 kroner. Denne egenandelen gjelder ikke for mobiltelefon og briller.
  • Bekjempelse: 2 000 kroner
  • Utvidet forsikring for sykkel og annet sportsutstyr: 2 000 kroner pr. gjenstand, maks avtalt egenandel som fremkommer i forsikringsbeviset pr. hendelse
 • Fullstendige vilkår for innboforsikring (pdf)

Ofte stilte spørsmål

 • Hvilken forsikringssum bør jeg velge?

  Kalkulatoren vår gir deg en pekepinn på hvilken forsikringssum du bør velge.

  Husk at den totale forsikringssummen skal dekke alt av klær, møbler og andre løse gjenstander du har i boligen.

 • Hvem er dekket av innboforsikringen?

  Innboforsikringen gjelder for personen som kjøper forsikringen (forsikringstaker), og ektefelle eller samboer med felles adresse i Folkeregisteret. Forsikringen gjelder også for barn som bor hjemme på den forsikrede adressen.

  Barn som er under utdanning eller i førstegangstjenesten er omfattet selv om de flytter hjemmefra. Dette gjelder så lenge barnet ikke har meldt adresseendring i Folkeregisteret. Etter endt utdanning eller førstegangstjeneste trenger barnet egen innboforsikring.

  Forsikringen gjelder ikke for leietakere hvis du leier ut boligen, eller medboere hvis du bor i et bokollektiv.

 • Blir sykkelen min dekket av innboforsikringen?

  Ja, innboforsikringen dekker sykler inntil 40 000 kroner.

  Har du en dyrere sykkel, bør du kjøpe egen sykkelforsikring. Den dekker sykler med verdi inntil 100 000 kroner. Gjelder også el-sykkel med maks hastighet på 25 km/time.

Angrerett

Du har 14 dagers angrerett når du kjøper forsikringen på nett.

Skjema og mer informasjon ligger sammen med forsikringspapirene du får etter at du har kjøpt forsikringen.© Storebrand 2023