Coop barneforsikring

Storebrands Barneforsikring ekstra har fått terningkast seks fra Norsk Familieøkonomi, og er med det best i test for andre år på rad. Som medeier får du samme gode vilkår i Coop barneforsikring.

NYHET! Barneforsikring ekstra og Barneforsikring total inkluderer nå også en digital psykologtjeneste for barn og unge som har fylt 14 år.

Velger du Coop barneforsikring får du:

 • En betydelig engangsutbetaling ved ulykke, alvorlig sykdom og uførhet.
 • Månedlige utbetalinger hvis barnet senere blir ufør og ikke kan jobbe som voksen. Under utbetaling øker beløpet fast med 2 prosent årlig (gjelder ekstra og total).
 • Økonomisk støtte ved behov for pleie og omsorg (gjelder ekstra og total).
 • Økonomisk kompensasjon til foreldre ved sykehusopphold og ombygging av bolig.
 • Tilgang til lege på mobilen – via Eyr.
 • NYHET! Tilgang til psykolog på mobilen – via Eyr (gjelder ekstra og total).

De viktigste dekningene

I tabellen nedenfor ser du en forenklet oversikt over dagens barneforsikringer. 70 prosent av kundene våre velger Barneforsikring ekstra. Vil du ha helseforsikring inkludert i barneforsikringen, velger du Barneforsikring total.

NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

G = Grunnbeløp i folketrygden og utgjør 101 351 kroner pr. mai 2020.

Illustrasjon: Storebrand barneforsikring er kåret til «Best i test» av Norsk Familieøkonomi, januar 2020.

Best i test

«Barneforsikring ekstra har mange gode dekninger og høye forsikringssummer i sammenligning med øvrige barneforsikringer.»

– Norsk Familieøkonomi

Helsetjenester på mobilen

Helsetjenester via Eyr er inkludert i forsikringen din, og er alltid tilgjengelig – direkte via mobilen.

Ta legetimen på mobilen – Du får resepter, henvisning og svar på spørsmål om ulike symptomer og sykdommer.

NYHET! Psykolog på mobilen – Et behandlingsprogram med inntil fem videokonsultasjoner for barn som har fylt 14 år. Gjelder Barneforsikring ekstra og Barneforsikring total.

Uføreforsikring er inkludert

Økonomisk trygghet hvis alvorlig sykdom eller ulykke i barndommen resulterer i varig uførhet.

Forsikringen gjelder ikke ved utøvelse av særlig farlige yrker eller risikosport.

 • Hvorfor er uføreforsikring viktig?

  Dersom alvorlig sykdom eller ulykke i barndommen resulterer i senere tap av arbeidsevnen, risikerer barnet å måtte leve nærmest som minstepensjonist. Det offentlige tilbyr en noe forhøyet uførepensjon til de som blir uføre som unge, men dette er minimalt i forhold til hva du har rett på etter å ha kommet i arbeid.

  Uførepensjon gir en månedlig utbetaling ved arbeidsuførhet, og utbetales helt frem til barnet fyller 67 år. Erstatningen kommer i tillegg til uføretrygden fra staten.

 • Uførekapital – engangsutbetaling ved varig uførhet

  Uførekapital gir barnet ditt en engangsutbetaling ved varig uførhet. Pengene bruker dere som dere vil, og de gir et økonomisk handlingsrom i en vanskelig tid for hele familien.

  Alle våre tre nye barneforsikringer inneholder uførekapital – ett kjærkomment tillegg til minsteytelsen fra NAV.

  Det er ikke skatt på denne erstatningen.

 • Uførepensjon – månedlig utbetaling ved varig uførhet

  Velger du Barneforsikring ekstra eller Barneforsikring total, får barnet i tillegg dekningen uførepensjon.

  Dersom alvorlig sykdom eller ulykke i barndommen resulterer i senere tap av arbeidsevnen, risikerer barnet å måtte leve nærmest som minstepensjonist resten av livet. Det offentlige tilbyr en noe forhøyet uførepensjon til de som blir uføre som unge, men dette er minimalt i forhold til hva du har rett på etter å ha kommet i arbeid.

  Uførepensjon gir en månedlig utbetaling ved arbeidsuførhet, og utbetales helt frem til barnet fyller 67 år. Erstatningen kommer i tillegg til uføretrygden fra staten, og blir årlig justert med 2 prosent frem til 67 år eller så lenge arbeidsuførheten er minst 50 prosent.

  Uførepensjon beskattes lavt, og du vil sitte igjen med ca. 95 prosent av den årlige uførepensjonen etter at skatten er trukket fra.

Coop Forsikring

Her finner du svar på de mest vanlige spørsmålene om fordelene du får, og hvordan du flytter forsikringene dine til Coop Forsikring.

Ofte stilte spørsmål

 • Hvorfor trenger barnet ditt forsikring?

  De økonomiske konsekvensene ved sykdom eller ulykke kan i noen tilfeller bli omfattende, både for foreldrene og for barnet selv senere i livet. De aller fleste har behov for en forsikring for å dekke opp de mest alvorlige økonomiske konsekvensene ved slike hendelser.

  Dette kan for eksempel være kompensasjon for inntektsbortfall ved tap av arbeidsevne. 

 • Hvorfor trenger du forsikring for barnet ditt?

  Flere av forsikringsdekningene i våre barneforsikringer er ment som støtte til foreldrene. En krevende omsorgsfase kan fort gå ut over familiens økonomi både på kort og lang sikt.

 • Hvorfor er uføreforsikring viktig?

  Dersom alvorlig sykdom eller ulykke i barndommen resulterer i senere tap av arbeidsevnen, risikerer barnet å måtte leve nærmest som minstepensjonist. Det offentlige tilbyr en noe forhøyet uførepensjon til de som blir uføre som unge, men dette er minimalt i forhold til hva du har rett på etter å ha kommet i arbeid.

  Uførepensjon gir en månedlig utbetaling ved arbeidsuførhet, og utbetales helt frem til barnet fyller 67 år. Erstatningen kommer i tillegg til uføretrygden fra staten.

 • Kan alle barn få forsikring?

  De fleste barn mellom tre måneder og 18 år kan få barneforsikring.

  Forutsetningen er at barnet tilfredsstiller normale krav til helse og funksjonsdyktighet når forsikringsavtalen blir inngått. Dessuten må minst en av barnas foresatte være bosatt i Norge og være statsborger i et nordisk land.

 • Hvor lenge er barnet forsikret?

  I Storebrand kan du beholde barneforsikringen til barnet fyller 26 år.

  Det er en stor fordel å være forsikret gjennom ungdoms- og studietiden. Hvis noe skulle skje før barnet har kommet seg i arbeid, vil en privat forsikring kunne utgjøre en betydelig forskjell.

 • Hvordan flytter jeg barneforsikringen fra annet selskap til Storebrand?

  For at barnet ditt hele tiden skal være forsikret, er det viktig at du følger disse stegene, i riktig rekkefølge:

  - Du bestiller ny barneforsikring hos oss.

  - Du sender inn helseopplysningene på barnet ditt for godkjenning.

  Du mottar en bekreftelse fra oss om at forsikringen er godkjent og aktiv.

  - Du sier opp forsikringen i ditt gamle forsikringsselskap.

Hva dekker NAV?

 • Grunnstønad

  Grunnstønaden gir en månedlig utbetaling for å dekke nødvendige ekstrautgifter som oppstår på grunn av varig skade, sykdom, funksjonshemming eller medfødt funksjonsnedsetting.

  Ekstrautgiftene må som hovedregel vare i to–tre år eller mer. Utgifter til medisiner dekkes ikke av grunnstønad.

  Hvor mye du får er avhengig av hvor store ekstrautgifter du har for å pleie barnet ditt.

 • Hjelpestønad

  Hvis du trenger langvarig, privat pleie og tilsyn på grunn av en sykdom, skade eller medfødt funksjonshemning, kan du ha rett til hjelpestønad.

  Utgiftene til pleie og tilsyn må minst tilsvare 2–2,5 timer privat hjelp pr. uke.

  Det er i utgangspunktet ingen grense for hvor lenge du kan få hjelpestønad, men du kan senere bli bedt om dokumentasjon på at du fortsatt fyller vilkårene for stønaden.

  Hjelpestønad er skattefri.

 • Forhøyet hjelpestønad

  Barn under 18 år som har et pleie- og tilsynsbehov som er vesentlig større enn det som blir dekket av ordinær hjelpestønad, kan få forhøyet hjelpestønad.

  Stønadene er uavhengig av om du som forelder er i jobb eller ikke, og gir en månedlig utbetaling. 

  Forhøyet hjelpestønad kan gis til og med den måneden barnet fyller 18 år, men NAV revurderer stønaden hvert tredje år. 

  Forhøyet hjelpestønad er skattefri.

 • Behovsprøvd stønad

  Avhengig av behov, kan du søke og få vurdert støtte til

  • ombygging av bolig
  • behandlingsutgifter ved ulykke
  • utbetaling ved død

Angrerett

Du har 30 dagers angrerett når du kjøper forsikringen på nett.

Skjema og mer informasjon ligger sammen med forsikringspapirene du får etter at du har kjøpt forsikringen.