I samarbeid med

Barneforsikring

Barneforsikring gir barnet og familien økt økonomisk trygghet ved uforutsette hendelser.

Du kan bestille forsikringen fra barnet er tre måneder. Du kan beholde forsikringen helt til barnet fyller 26 år.

Barneforsikring ekstra er best i test

Storebrand barneforsikring ekstra får terningkast seks fra Norsk Familieøkonomi (2021), og er kåret til den beste barneforsikringen hos forbrukernettstedet Smarte Penger (2024).

Forsikringen har mange gode dekninger og høye forsikrings­summer sammenlignet med andre barneforsikringer som er med i testene.

Hva dekker barneforsikringen?

Basis
197 kr/md.

Ekstra
383 kr/md.

Total
548 kr/md.


Utvalgte sykdommer

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Rask engangsutbetaling tilsvarende 4G ved følgende utvalgte sykdommer:

 • cystisk fibrose
 • diabetes type 1
 • alvorlig hjerneskade
 • hjernesvulst
 • kreft
 • lammelser
 • leddgikt
 • multippel sklerose (MS)
 • nyresvikt
 • organtransplantasjon
 • schizofreni
 • svulst i ryggmarg
 • ulcerøs kolitt eller Crohns sykdom (morbus Crohn)

Medisinsk invaliditet

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

En skattefri engangsutbetaling på inntil 30G ved 100 prosent varig medisinsk invaliditet som skyldes sykdom eller ulykke.

Ved delvis invaliditet, blir det utbetalt i forhold til invaliditetsgrad:

 • Ved invaliditet etter ulykke, blir det utbetalt ut fra invaliditetsgrad mellom 0-100 prosent.
 • Ved invaliditet etter sykdom, blir det utbetalt ut fra invaliditetsgrad mellom 50-100 prosent.

Dagpenger ved sykehus­opphold

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Hvis barnet har hatt minst syv netter sammenhengende på sykehus, gir dekningen utbetaling av dagpenger for antall netter.

 • Utbetalingen utgjør 0,7 prosent av 1G pr. natt.
 • Utbetalingen er begrenset til maksimalt 365 netter for samme sykdom.

Behandlings­­utgifter ved ulykke

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen
 • Gir utbetaling på inntil 1G til nødvendig behandling av barnet ved skade etter en ulykke.
 • Det kan for eksempel være: tannlegebehandling, fysikalsk behandling, medisiner og reiseutgifter til og fra hjemstedet.

Ombygging av bolig

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen
 • Dekker nødvendige utgifter til ombygging av boligen når barnet har behov for dette på grunn av varig sykdom eller skade.
 • Utgifter blir erstattet med inntil 250 000 kroner, forutsatt dokumentert behov for ombygging av bolig utover hva som blir dekket fra det offentlige eller andre selskap og institusjoner.

Video­konsulta­sjon med lege

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen
 • Digital samtale med lege via Eyr-appen hvis du har helsespørsmål om barnet ditt
 • Legen kan gi resepter og henvise til spesialist

Les mer og last ned Eyr-appen

Merk!
Ved gjentatt bruk av tjenesten betaler du egenandel hvis du har Barneforsikring basis eller Barneforsikring ekstra. Med Barneforsikring total betaler du ingen egenandel.


Video­konsulta­sjon med psykolog

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen
 • Rask tilgang til digital konsultasjon med psykolog via Eyr-appen.
 • Dekker inntil fem konsultasjoner pr. år.
 • Gjelder for barn som har fylt 14 år.

Les mer og last ned Eyr-appen


Psykologisk førstehjelp

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Dekker utgifter til psykologisk førstehjelp hvis barnet, en av foreldrene, eller andre i husstanden dør.

 • Du velger psykolog selv, og kan gjerne bruke tjenestene hos vår samarbeidspartner Eyr.
 • Storebrand refunderer kostnader inntil 10 000 kroner pr. forsikringstilfelle.

Merk! Dekker kun behandling hos psykolog i Norge.


Engangs­utbetaling ved død 

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Utbetaling på 1G til foreldre hvis barnet dør før fylte 26 år.


Engangs­utbetaling ved uførhet

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Hvis barnet er over 18 år og blir minst 40 prosent varig utfør, får hen en skattefri engangsutbetaling på 8G – såkalt uførekapital.


Månedlig utbetaling ved uførhet

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen
 • Faste månedlige utbetalinger hvis barnet blir helt eller delvis ufør, og dermed får redusert arbeidsevne som voksen – såkalt uførepensjon.
 • Forsikringssummen tilsvarer 1G og blir utbetalt månedlig ved minst 40 prosent uførhet. Utbetalings­perioden varer så lenge uførheten varer, men tidligst fra fylte 18 år og senest til fylte 67 år.
 • Utbetalingen er gradert ut fra uføregrad og øker med 2 prosent hvert år i utbetalingsperioden.

Pleie og omsorg

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Dersom barnet har behov for økt pleie og omsorg, og derfor er innvilget hjelpestønad fra NAV, gjelder denne dekningen frem til barnet fyller 18 år. Avhengig av hvilken sats du har fått, er utbetalingen inntil 2G pr. år i inntil fem år.


Helseforsikring

Dekket i denne forsikringen

Med Barneforsikring total får du også en helseforsikring som sikrer barnet behandling innen 10 dager. Utredning, vurdering og behandling gjøres av spesialister:

 • inntil 24 fysikalske behandlinger pr. kalenderår (fysioterapeut, kiropraktor, manuellterapeut, naprapat)
 • inntil 12 behandlinger pr. hendelse hos psykolog
 • tilgang til døgnåpen tverrfaglig rådgivningstjeneste
 • tilgang til kvalitetssikret behandlingsnettverk i utlandet hvor du også kan få en «second opinion»

Når barneforsikringen opphører ved 26 år, kan denne dekningen videreføres uten krav om ny helseerklæring.

Tabellen viser en forenklet oversikt over de viktigste dekningene. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

Ofte stilte spørsmål

 • add Kan alle barn få forsikring?

  De fleste barn mellom tre måneder og 18 år kan få barneforsikring.

  Forutsetningen er at barnet tilfredsstiller normale krav til helse og funksjonsdyktighet når forsikringsavtalen blir inngått.

  Dessuten må barnet og den av barnets foresatte som skal kjøpe forsikringen, være bosatt i Norge. Videre må den foresatte som kjøper forsikringen være statsborger i et nordisk land, eller ha bodd i Norge sammenhengende de siste fem årene.

 • add Hvorfor trenger barnet ditt forsikring?

  De økonomiske konsekvensene ved sykdom eller ulykke kan i noen tilfeller bli omfattende, både for foreldrene og for barnet selv senere i livet. De aller fleste har behov for en forsikring for å dekke opp de mest alvorlige økonomiske konsekvensene ved slike hendelser.

  Mer om hvorfor du bør forsikre barnet ditt

 • add Hva koster forsikringen?

  Alle mellom tre måneder og 18 år betaler lik pris. Etter fylte 18, øker prisen hvert år frem til fylte 26 år.

  Forsikringssummene er knyttet til størrelsen på grunnbeløpet i folketrygden (G). Når grunnbeløpet øker, følger forsikringssum og pris denne økningen. Slik blir verdien på forsikringen opprettholdt for deg og barnet ditt gjennom hele oppveksten. 

  For etablerte forsikringsavtaler, blir forsikringssum og pris justert ut fra endringen som ble gjort i grunnbeløpet året forut for justering. Se derfor alltid siste forsikringsbevis.

  G = Grunnbeløp i folketrygden og utgjør 118 620 kroner pr. mai 2023.

 • add Hvor lenge er barnet forsikret?

  I Storebrand kan du beholde barneforsikringen til barnet fyller 26 år.

  Det er en stor fordel å være forsikret gjennom ungdoms- og studietiden. Hvis noe skulle skje før barnet har kommet seg i arbeid, vil en privat forsikring kunne utgjøre en betydelig forskjell.

  Noen av dekningene opphører når barnet fyller 18 år. Det gjelder:

  • dagpenger ved sykehusopphold
  • pleie om omsorg
  • ombygging av bolig
 • add Kan vi videreføre forsikringen når barnet har blitt voksen?

  Du kan beholde barneforsikringen til barnet fyller 26 år. Deretter kan den forsikrede (barnet) videreføre noen av dekningene uten å levere ny helseerklæring:

  • erstatning ved utvalgte sykdommer (kritisk sykdom)
  • helseforsikring og behandlingsavtale (helseforsikring)
  • månedlig utbetaling ved uførhet (uføreforsikring)
  • engangsutbetaling ved varig uførhet (uføreforsikring)
  • engangsutbetaling ved død (livsforsikring)

  Dette er en rettighet det er viktig å være klar over. Har barnets helse endret seg i løpet av oppveksten, vil det kanskje ikke være mulig for hen å få tilsvarende forsikring senere. 

  Rettigheten forutsetter at barneforsikringen omfatter den aktuelle dekningen på det tidspunktet forsikringen opphører. 

 • add Hva dekker NAV?

  Grunnstønad
  Grunnstønaden gir en månedlig utbetaling for å dekke nødvendige ekstrautgifter som oppstår på grunn av varig skade, sykdom, funksjonshemming eller medfødt funksjonsnedsetting.

  Ekstrautgiftene må som hovedregel vare i to–tre år eller mer. Utgifter til medisiner dekkes ikke av grunnstønad.

  Hvor mye du får, er avhengig av hvor store ekstrautgifter du har for å pleie barnet ditt.

  Hjelpestønad
  Hvis barnet trenger langvarig, privat pleie og tilsyn på grunn av en sykdom, skade eller medfødt funksjonshemning, kan du ha rett til hjelpestønad.

  Utgiftene til pleie og tilsyn må minst tilsvare 2–2,5 timer privat hjelp pr. uke.

  Det er i utgangspunktet ingen grense for hvor lenge du kan få hjelpestønad, men du kan senere bli bedt om dokumentasjon på at du fortsatt fyller vilkårene for stønaden.

  Forhøyet hjelpestønad
  Barn under 18 år som har et pleie- og tilsynsbehov som er vesentlig større enn det som blir dekket av ordinær hjelpestønad, kan få forhøyet hjelpestønad.

  Stønadene er uavhengig av om du som forelder er i jobb eller ikke, og gir en månedlig utbetaling.

  Forhøyet hjelpestønad kan gis til og med den måneden barnet fyller 18 år, men NAV revurderer stønaden hvert tredje år.

  Behovsprøvd stønad
  Avhengig av behov, kan du søke og få vurdert støtte til

  • ombygging av bolig
  • behandlingsutgifter ved ulykke
  • utbetaling ved død

  For full beskrivelse, se nav.no

 • add Hva er 1G eller grunnbeløpet i folketrygden?

  Grunnbeløpet (G) er et tall vi bruker for å beregne forsikringssummene. G blir også brukt for å beregne mange av NAVs utbetalinger. Beløpet blir oppdatert 1. mai hvert år og blir bestemt av Stortinget etter trygdeoppgjøret.

Coop Forsikring

Her finner du svar på de mest vanlige spørsmålene om fordelene du får, og hvordan du flytter forsikringene dine til Coop Forsikring.

Vi hjelper deg gjerne

Storebrands forsikringsrådgivere er tilgjengelig på telefon mandag til fredag 8-16.

Angrerett

Du har 30 dagers angrerett når du kjøper forsikringen på nett.

Skjema og mer informasjon følger med forsikrings­papirene du får etter kjøpet.