I samarbeid med Lenke til forsiden
Illustrasjonsfoto: familien sitter i sofaen

Tre fordeler ved gruppelivsforsikring

En gruppelivsforsikring kan være avgjørende for både deg og partneren din hvis noe alvorlig skulle skje.

Av  Maren Simonsen/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 08.12.2022

– Alle kan bli utsatt for en ulykke eller få en alvorlig sykdom, og derfor kan det være lurt å ha en uføre- og livsforsikring, råder Eirik Håland Linstad, som er ansvarlig for personalforsikring for bedrift og forening i Storebrand.

En gruppelivsforsikring er en kollektiv livsforsikring som bedriften eller fagforeningen din har forhandlet frem, slik at ansatte eller medlemmer får tilbud om en rimeligere forsikring enn om alle skulle opprettet en hver for seg.

Som medlem av Akademikerne har fagforeningen din forhandlet frem en god pris på Storebrands gruppelivsforsikring. Denne er satt sammen av to valgfrie forsikringer: uføreforsikring og livsforsikring.

EIRIK HÅLAND LINSTAD: Ansvarlig for personalforsikring for bedrift og forening i Storebrand. Foto: Storebrand

Her er tre fordeler ved å ha Storebrands gruppelivsforsikring:

1. Gruppelivsforsikringen gir deg trygghet

1 av 10 nordmenn er per i dag arbeidsuføre, og det finnes ingen garanti for å unngå å bli en del av statistikken.

Skulle du bli utsatt for en alvorlig ulykke eller sykdom, vil gruppelivsforsikringen hjelpe deg til å kunne leve et godt liv hvis du blir ufør, eller sikre dine etterlatte økonomisk trygghet hvis du skulle falle fra.

– Istedenfor å stille spørsmål om hvorfor du skal ha forsikring, bør du heller spørre deg selv hva konsekvensene kan bli ved å ikke ha det, sier Linstad.

– Forsikringen koster litt, men bidrar til å kompensere for et betydelig inntektsbortfall.

Skulle du bli varig ufør, får du gjennom uføreforsikringen utbetalt en engangssum. Denne kan du for eksempel bruke til å redusere månedlige kostnader ved å betale ned gjeld. Kanskje trenger du også en ferie for å omstille deg? Du kan bruke engangssummen til akkurat det du ønsker.

Selv om en gruppelivsforsikring ikke kan forsikre deg mot at noe kan skje, gir forsikringen deg et ekstra sikkerhetsnett.


Vil du vite mer om gruppelivsforsikringen via Akademikerne?


2. Gruppelivsforsikringen gir deg valgfrihet

Alle lever forskjellige liv og har ulike behov. Gruppelivsforsikringen vår gir deg muligheten til å velge forsikringssum ut fra ditt behov.

– Hvis partneren din faller fra, vil du kanskje bli stående alene igjen med et høyt boliglån helt på egenhånd. Da kan det være lurt å velge en forsikringssum som er tilpasset dette, råder Eirik Håland Linstad i Storebrand.

Du kan velge ulike summer til død og uførhet. Beløpene du kan velge mellom i tilfelle død er 12G, 22G og 40G (grunnbeløpet i folketrygden, hvor 1G tilsvarer 111 477 kroner per 2022). Som uførekapital, altså engangssummen du får utbetalt hvis du blir varig ufør, kan du velge 12G, 22G eller 30G.

I tillegg til uførekapital kan du velge det som kalles tidsbegrenset uførerente. Dette er en fast sum som utbetales månedlig i opptil fire år. Summen kommer i tillegg til den offentlig uføretrygden, og er ment som en kompensasjon for å dekke gapet mellom trygden og lønnen din.


Allerede kunde? Bli kjent med forsikringen din


3. Gruppelivsforsikringen gir partneren din økonomisk trygghet

Det er ikke bare deg det går utover hvis du skulle miste livet i en ulykke eller av sykdom. Det kan snu opp ned på hele privatøkonomien. En gruppelivsforsikring vil gi økonomisk trygghet for de som står igjen.

– Sett at du eier et hus sammen med partneren din: Vil han eller hun klare å betjene boliglånet hvis du skulle falle fra? Det er et spørsmål du bør stille deg, sier Linstad.

Selv om partneren din ikke er medlem av Akademikerne, kan hun eller han også kjøpe forsikring hos Storebrand med de samme gunstige betingelsene som deg.