I samarbeid med Lenke til forsiden
Samboerpar sitter foran PC ved kjøkkenbord

Dette bør du vite om forsikringen Kritisk sykdom

Ingen av oss har en garanti mot å bli alvorlig syk. Med forsikringen Kritisk sykdom unngår du økonomiske bekymringer hvis noe skulle skje.

Av  Maren Simonsen/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 08.12.2022

– Det beste hadde selvfølgelig vært at alle var friske og raske hele tiden, sier Eirik Håland Linstad. Han er ansvarlig for personalforsikring for bedrift og forening i Storebrand.

– Men dessverre hender det at vi mennesker blir alvorlig syke. Da kan en forsikring være god å ha, så du slipper å bekymre deg for økonomien på toppen av det hele. 

«Det skjer ikke meg», er det nok mange som tenker. Én av tre nordmenn får imidlertid en kreftdiagnose før de fyller 75 år, ifølge tall fra Kreftregisteret. Én av fem blir rammet av hjerte- og karsykdommer, ifølge Folkehelseinstituttet

EIRIK HÅLAND LINSTAD: Ansvarlig for personalforsikring for bedrift og forening i Storebrand. Foto: Storebrand

Dessverre kan vi ikke forsikre oss mot alvorlige sykdommer. Men vi kan sikre oss økonomisk hvis vi skulle bli akutt syk.

Linstad mener at mange ikke har god nok oversikt over forsikringene sine – eller hvilke konsekvenser kritisk sykdom vil ha på privatøkonomien.

– Folk er veldig klar over hva de har i lønn, men ikke hvilke forsikringer de har. Jeg tror det kommer av at vi i Norge har stor tillit til det offentlige. Likevel ser vi at mange sliter økonomisk hvis de blir syke og ikke kan jobbe, sier han.


Vil du vite mer om Kritisk sykdom-forsikringen via Akademikerne?


Som medlem av Akademikerne har foreningen din forhandlet frem en gunstig pris på forsikringen Kritisk sykdom i Storebrand. Her er noe av det du bør vite om forsikringen.

Hva innebærer forsikringen Kritisk sykdom?

– Med forsikringen Kritisk sykdom får du en skattefri engangsutbetaling hvis du skulle bli alvorlig syk. 

Hvilke sykdommer dekker forsikringen?

– Forsikringen tar høyde for alvorlige sykdommer som blant annet kreft, hjerteinfarkt, hjerneslag, nyresvikt, Parkinsons sykdom og motornevronsykdom. I tillegg vil forsikringen gi erstatning i forbindelse med ulykker og sykdommer som fører til tap av hørsel og syn, amputasjon, organtransplantasjon og store brannskader.

Hvem trenger Kritisk sykdom-forsikring?

– Alle kan bli alvorlig syke, så alle bør vurdere denne forsikringen. Men den er kanskje spesielt viktig hvis du er selvstendig næringsdrivende. Da har du færre rettigheter enn lønnstakere ved alvorlig sykdom, og er dermed mer økonomisk sårbar hvis du blir syk, forteller Linstad.

Hva koster forsikringen?

– Siden sjansen for å bli syk øker med alderen, er prisen på forsikringen lavere jo yngre du er. Hvilken sum du forsikrer deg for vil også spille inn. Når du kjøper forsikringen, kan du velge mellom flere utbetalingssummer.

Summen er regnet ut med utgangspunkt i grunnbeløpet i folketrygden, som justeres hvert år, der det laveste beløpet er 1G (111 477 kroner per 2022). Det høyeste beløpet du kan velge er 10G (1 114 770 kroner per 2022).


Allerede kunde? Bli kjent med forsikringen din


Hvordan vet jeg hvilken forsikringssum jeg skal velge?

– For å finne ut hvilken sum du bør velge, er det lurt å ta en gjennomgang av privatøkonomien din. Har du for eksempel en partner som har dårligere råd enn deg, kan en høy forsikringssum kompensere for inntekten din hvis du blir syk. Er det motsatt, kan det kanskje holde med en lavere sum.

– En tommelfingerregel er å velge en forsikringssum som tilsvarer mellom en halv og en hel årslønn, sier Linstad.

Er partneren min også forsikret gjennom denne forsikringen?

– Nei, men samboeren eller ektefellen din kan kjøpe Kritisk sykdom-forsikring i Storebrand og få de samme gode vilkårene på forsikringen selv om vedkommende ikke er medlem av Akademikerne.

Hva bruker de fleste forsikringen til?

– Du kan bruke erstatningen akkurat slik som du vil. Mange benytter pengene til å betale behandling som ikke dekkes av det offentlige, nedbetaling av gjeld og til å tilbringe mest mulig tid med sine nærmeste, forteller Linstad.