I samarbeid med Lenke til forsiden
Mor og datter leker foran sofa

Derfor bør du forsikre barnet ditt

Barneforsikringen forhandlet frem av Akademikerne gir deg en økonomisk trygghet dersom noe skulle skje.

Av  Maren Simonsen/NewsLab
ARTIKKEL · PUBLISERT 08.12.2022

Vi forsikrer husene, bilene og kjæledyrene våre, men hva med barna?

– Barn blir alltid prioritert først av helsevesenet. Derfor er det kanskje mange som tenker at det ikke er nødvendig med en egen barneforsikring, sier Eirik Håland Linstad. Han er ansvarlig for personalforsikring for bedrift og forening i Storebrand.

– Men selv om den medisinske behandlingen er dekket av det offentlige, kan det oppstå mange, og store, uforutsette kostnader som ikke blir dekket. Da kommer en barneforsikring godt med.

Som medlem av Akademikerne får du Storebrands beste pris på barneforsikring. Forsikringen gir deg økonomisk kompensasjon ved medisinsk invaliditet, sykdom, uførhet og død.


Vil du vite mer om barneforsikringen via Akademikerne?


Tryggere fremtid

En alvorlig ulykke eller sykdom kan få store ringvirkninger langt inn i fremtiden. Skulle det skje noe som fører til at barnet blir ufør i voksen alder, vil det økonomiske handlingsrommet trolig være veldig trangt. Da kan Storebrand sin barneforsikring komme godt med.

– Gjennom det offentlige trygdesystemet har alle uføre krav på uføretrygd, men dette er et relativt lavt beløp. Barneforsikringen vil sørge for at barnet ditt får utbetalt et månedlig tillegg på toppen av uføretrygden, helt frem til pensjonsalder, forklarer Linstad.

EIRIK HÅLAND LINSTAD: Ansvarlig for personalforsikring for bedrift og forening i Storebrand. Foto: Storebrand

De fleste bruker pengene fra barneforsikringen til behandlingsutgifter som tannlege, fysioterapeut, legespesialist og transport til og fra behandling, viser tall fra Finans Norge

Linstad understreker at en barneforsikring ikke erstatter det offentlige tilbudet, men gir en ekstra sikkerhet, for eksempel hvis familien må bygge om boligen for å tilpasse den familiens nye behov.

– Hvis det skulle bli nødvendig, bistår det offentlige med penger til den mest nødvendige ombyggingen av boligen, men med barneforsikringen får dere dekket ombygging med inntil 250 000 kroner ekstra.

Økonomisk kompensasjon

Uansett årsaken til uførheten, vil barnet gjennom barneforsikringen få utbetalt en engangssum etter fylte 18 år. Pengene kan brukes helt fritt.

– Engangssummen er tenkt som en kompensasjon for det barnet mister muligheten til. Håpet er at forsikringen skal kunne hjelpe barnet med å leve det livet det ønsker, til tross for at ikke alt ble som man så for seg, sier Linstad.

Pengene kan blant annet brukes til boligkjøp, for som ung ufør kan barnet blant annet få en tøffere vei inn på boligmarkedet.


Allerede kunde? Bli kjent med forsikringen din


– Engangserstatningen fra barneforsikringen kan brukes som egenkapital for å kjøpe egen bolig, noe som er viktig for mange når de skal starte et eget liv.

Med barneforsikring i Storebrand er barnet ditt forsikret frem til det fyller 26 år, og er dermed dekket også gjennom den tidlige voksenalderen.

– Som 26-åring er de fleste ferdige med studier, har flyttet hjemmefra og fått seg jobb. Derfor varer barneforsikringen vår frem til dette, sier Linstad.