Coop forsikring for kritisk sykdom – økonomisk hjelp i en tøff tid

Blir en rammet av alvorlig sykdom, kan dette fort føre til økonomiske problemer. Forsikringen for kritisk sykdom vil bistå med økonomisk hjelp, og la deg konsentrere deg om det viktigste: å bli frisk.

Velger du Coop kritisk sykdom-forsikring, får du:

 • En rask, skattefri engangsutbetaling av forsikringssummen du velger.
 • Økonomisk handlefrihet så du eller dine nærmeste kan ta fri fra jobb, nedbetale gjeld eller benytte spesialistbehandling i utlandet.
 • Friheten til å ta rehabiliteringen i varmere strøk med familien.

Du kan kjøpe forsikringen når du er mellom 18 og 60 år, og helsen din er tilfredsstillende på det tidspunkt du inngår avtalen. Bruk kalkulatoren for å beregne pris.

Detaljer om forsikringen kritisk sykdom

Flere detaljer og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

 • Hvilke sykdommer og tilstander blir dekket av forsikringen?

  Disse sykdommene og tilstandene blir dekket av forsikringen

  • angioplastikk
  • blindhet, døvhet og tap av taleevnen
  • hjerteinfarkt og enkelte hjerteoperasjoner
  • hjerneslag og hjernesvulst
  • kreft
  • lammelser og tap av armer eller ben
  • motornevronsykdom
  • Multippel Sklerose (MS)
  • nyresvikt
  • organtransplantasjon
  • store brannskader
 • Hvem kan kjøpe forsikringen?

  Du kan kjøpe forsikringen hvis du er mellom 18 og 60 år, og helsen din er tilfredsstillende på det tidspunkt du inngår avtalen. 

  Forsikringen gjelder frem til du fyller 67 år, eller til du får utbetalt forsikringssummen.

 • Hvilken forsikringssum bør jeg velge?

  Størrelsen på forsikringssummen velger du selv ut i fra ditt behov. Som hovedregel anbefaler vi at du velger en forsikringssum som tilsvarer mellom en halv og en hel årslønn. 

 • Når blir forsikringen utbetalt?

  Forsikringen blir utbetalt som et engangsbeløp når sykdommen er diagnostisert, operasjonen er gjennomført, eller du venter på transplantasjon.

  Det er en forutsetning at du er i live 30 dager etter at diagnosen på en av de nevnte sykdommer er stilt, hjerteoperasjonen eller ballongutvidelsen er gjennomført, eller du er satt på venteliste til operasjon.

  Forsikringssummer reguleres årlig. Eksakt utbetalingsbeløp blir satt når betingelsene for erstatning er oppfylt. Det er summen i siste forsikringsbevis før erstatning som gjelder. Utbetalingen er skattefri.

 • Hva koster forsikringen?

  Prisen blir beregnet pr. 100 000 kroner i forsikringssum, og er avhengig av hvor gammel du er og om du røyker. Bruk kalkulatoren for å beregne din pris.

  Har du pensjon i Storebrand får du gunstige betingelser på forsikringen kritisk sykdom. 

 • Fullstendige vilkår for forsikringen kritisk sykdom (pdf)

Angrerett

Du har 30 dagers angrerett når du kjøper forsikringen på nett.

Skjema og mer informasjon ligger sammen med forsikringspapirene du får etter at du har kjøpt forsikringen.