I samarbeid med

Husforsikring

 • Dekker både små og store skader på bygningen og det som er fastmontert i boligen.
 • Inkluderer skader forårsaket av mus og veggedyr, brann, vann og ekstremvær.
 • Husforsikring super er best i test (Smarte Penger, mai 2024).

Hva dekker husforsikringen?

Standard

Super


Vann- og rørskader

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Brann, eksplosjon og lynnedslag

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Innbrudd, tyveri og hærverk

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Bekjempelse av skadeinsekter, rotter og mus

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Skade på bygning etter rotter og mus

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Naturskade

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Offentlig påbud

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Rettshjelp og ansvar

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Ubeboelig bolig og husleietap

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Klimavennlige eller sikkerhets­messige tiltak

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Kriseforsikring

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Ombygging av bolig for rullestolbruker

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Utleieforsikring, når avtalt

Dekket i denne forsikringen
Dekket i denne forsikringen

Skade som følge av utett yttertak eller yttervegg og våtrom

Dekket i denne forsikringen

Håndverkerfeil

Dekket i denne forsikringen

Bygningsskade etter gnagere eller skade­insekter

Dekket i denne forsikringen

Sopp og råteskade

Dekket i denne forsikringen

Tabellen viser en forenklet oversikt over de viktigste dekningene. Se vilkår for fullstendig beskrivelse.

Bruk forsikringskalkulatoren vår for å beregne pris.

Dine fordeler

Som medlem i Coop får du:

 • 200 kroner velkomstbonus
 • 3 % medlemsbonus
 • 15 % rabatt

Kjøper du direkte på nett, får du i tillegg 10 prosent nettrabatt.

Husforsikring super er best i test

Smarte Penger har testet husforsikringene i markedet. Storebrand gjør det generelt svært godt på alle punkter, og får høyeste karakter i testen (mai 2024).

Skadeforebyggende tiltak gir lavere pris

Du får lavere pris på forsikringen din hvis du har innbrudds- eller brannalarm koblet til en godkjent alarmstasjon. Du får også lavere pris med FG-godkjent vannstopper i alle rom med vanninstallasjoner.

Hvis du allerede har installert dette, klikker du «ja» når du kjøper forsikringen. Hvis ikke, installer, logg deg inn og registrer endringen slik at du får riktig pris.

Døgnåpen vaktsentral

Har du behov for akutt hjelp, kan du kontakte vaktsentralen vår.

Ofte stilte spørsmål

 • add Kan jeg kjøpe Husforsikring super?

  Du kan kjøpe Husforsikring super hvis huset ditt er fast bebodd, godt vedlikeholdt, og bygget i 1924 eller senere.

  Huset kan ikke være utleid eller ha sopp-, råte-, eller insektskader siste 5 år.

  Det er også noen andre kriterier for hus eldre enn 70 år.

 • add Bør jeg velge Husforsikring super på nyere hus?

  Ja, det anbefaler vi. Vann-, sopp- og råteskader kan fort oppstå på nyere hus og bygninger. I tillegg er det høyere maks-erstatning på en del dekninger med Husforsikring super.

 • add Har dere vilkårsgaranti?

  Med Husforsikring super garanterer vi like gode eller bedre vilkår enn du hadde på husforsikringen i det forrige selskapet. Garantien gjelder for to år fra du flyttet til oss – for skader oppstått etter 15. oktober 2020.

  Vilkårsgarantien gjelder forsikringens dekninger, men ikke egenandeler eller dekninger i vilkårene inngått med ekstern samarbeidspartner eller tredjepart.

 • add Har dere fullverdigaranti?

  Ja, hvis bygningen blir totalskadet – for eksempel at huset brenner ned – trekker vi ikke fra noe for eventuell verdiøkning selv om bygningen eller deler av bygningen erstattes med nye materialer. Det vil si at hvis boligen brenner ned garanterer vi gjenoppbygging av hele boligen.

  I tillegg gir vi inntil 150 000 kroner til klimavennlig oppgradering.

  Det er ingen beløpsgrense for utbedring av skade på hageanlegg ved for eksempel flom eller brann.

 • add Har jeg forsikring om jeg leier ut huset mitt?

  Ja, husforsikringen omfatter utleieforsikring når utleie er avtalt med oss og fremkommer i forsikringsbeviset ditt. Som ny kunde, svarer du på spørsmålene om utleie i kjøpsløsningen. Er du eksisterende kunde, og har husforsikring, ta kontakt med oss på telefon 915 08880, så hjelper vi deg.

  Forsikringen erstatter skadeverk, tyveri og underslag begått av leietaker. I tillegg dekker forsikringen misligholdt husleie i inntil seks måneder og utkastelse av leietaker med inntil 20 000 kroner.

  Forsikringen dekker skadeverk, som innebærer at leietakeren påfører skade med viten og vilje. Slitasje, hard eller feil bruk av boligen/eiendelene dine er ikke å anse som skadeverk. Eksempler på skader som ikke dekkes er kondensskader som følge av lukkede lufteluker, kaffeflekker i sofaen, oppsvulmede baderomsmøbler eller benkeplater på grunn av vannsøl, eller ødelagt gulv på grunn av vasking med alt for mye vann. Videre dekker forsikringen heller ikke hakk og riper i parkett eller benkeplate, vasking og rydding av etterlatte eiendeler og søppel, eller skader forårsaket av kjæledyr.

  Forsikringen forutsetter at leietaker har innbetalt minimum to måneders depositum, eller stilt tilsvarende annen sikkerhet. Egenandelen er minimum tre måneders husleie (minimum sikkerhetsstillelsen) og går alltid til fradrag i erstatningen først. Vi anbefaler derfor tre måneders depositum for å redusere eget tap.

 • add Kan jeg kjøpe forsikring til alle typer boliger?

  Du kan kjøpe husforsikring for enebolig, tomannsbolig, del av vertikaldelt tomannsbolig og del av rekkehus som brukes som enebolig.

 • add Hvilke egenandeler gjelder for husforsikring?

  Egenandelen er den delen av skaden du må betale selv når du bruker forsikringen. Du kan som regel velge mellom en egenandel på 4 000, 6 000, 8 000 eller 16 000 kroner. Jo høyere egenandel du velger, jo billigere blir selve forsikringen.

  Hvis alarm var i drift på skadetidspunktet, koblet opp og varslet FG-godkjent alarmsentral, reduseres egenandelen med 4 000 kroner.

  Ved vannskade, hvis vannalarm var i drift på skadetidspunktet og varslet FG-godkjent alarmsentral. Det blir ikke trukket egenandel ved brudd på innvendig vannledning, dersom det er installert automatisk vannstoppventil som er i bruk på skadetidspunktet og som sikrer rørsystem i hele bygningen.

  Hvis det på eiendommen er installert skadeforebyggende løsninger for å forsinke eller redusere mengden av overvann i forbindelse med ekstremnedbør, blir det ikke trukket egenandel ved overvannskader.

  Tiltak som gjør at egenandelen bortfaller, er tilpassede løsninger for oppsamling av vann i tanker og magasiner, god drenering rundt huset, infiltrasjonsgrøfter og -dammer eller tak med beplanting (grønne tak).

  Det er noen unntak fra den valgfrie egenandelen:

  • Ansvarsskade: 4 000 kroner
  • Rettshjelpsutgifter: 4 000 kroner + 20 prosent av det overskytende
  • Naturskader: 8 000 kroner
  • Snøtyngde-skader: 8 000 kroner, med mindre høyere egenandel fremkommer i forsikringsbeviset
  • Plutselig vannskade på hageanlegg som følge av en flomlignende situasjon: 8 000 kroner, med mindre høyere egenandel fremkommer i forsikringsbeviset
  • Vann som plutselig trenger inn i bygningen utenfra, gjennom terreng, grunn eller fra overflatevann, i slik mengde at det blir stående synlig vann på gulvet: 8 000 kroner, med mindre høyere egenandel fremkommer i forsikringsbeviset
  • Bekjempelse av skadedyr: 2 000 kroner
  • Ved utleieforsikring trekkes beløp tilsvarende 3 måneders husleie (depositum)

  Avtalt egenandel som kommer frem av forsikringsbeviset øker med 8 000 kroner for skade som følge av:

  • frostskader på innvendige rør. Dette gjelder ikke der skaden er begrenset til tinging av rør.
  • brudd på innvendig rør som er eldre enn 50 år, og ved brudd på utvendig ledning av plast som er eldre enn 30 år. Skyldes skaden frost og røret er eldre enn 50 år, ref. punktet over, forhøyes egenandelen kun med 8 000 kroner.
  • vann som trenger inn gjennom tak, pipe, luftepipe, balkong, terrasse, overgang mellom terrasse/balkong og vegg/andre bygningsdeler, når konstruksjonen/bygningsdelen på vanninntrengningsstedet er eldre enn 30 år.
  • følgeskade fra utett våtrom eldre enn 30 år.
  • følgeskader fra vanntilkoblede maskiner og utstyr eldre enn 20 år, uten FG-godkjent lekkasjestopper i bruk på skadetidspunktet.
 • add Må jeg melde fra om jeg bygger på huset?

  Utfører du byggetiltak som påbygg eller tilbygg på eksisterende bygning, eller nybygg, må du huske å melde om endringer til oss innen førstkommende hovedforfall.

  Forsikringssummer for 'Bygg under oppføring' fremkommer i vilkåret.

 • add Kan jeg forsikre leiligheten min?

  Du kan ikke forsikre kun én leilighet. Hvis leiligheten din er del av et sameie eller borettslag, skal sameiet eller borettslaget ha en felles bygningsforsikring for alle leilighetene.

  Husk at du selv må ha innboforsikring for å sikre møblene og de andre eiendelene dine.

 • add Kan sameie eller borettslag kjøpe husforsikring?

  Nei, ikke husforsikring, men vi tilbyr en omfattende forsikringspakke for borettslag og boligsameie. Pakken representerer et trygt valg for både styret og beboerne.

  Til borettslag- og sameieforsikring

Coop Forsikring

Her finner du svar på de mest vanlige spørsmålene om fordelene du får, og hvordan du flytter forsikringene dine til Coop Forsikring.

Vi hjelper deg gjerne

Storebrands forsikringsrådgivere er tilgjengelig på telefon mandag til fredag 8-16.

Angrerett

Du har 14 dagers angrerett når du kjøper forsikringen på nett.

Skjema og mer informasjon følger med forsikrings­papirene du får etter kjøpet.