I samarbeid med

Båtforsikring

Nyt gledene båtlivet gir, og velg den forsikringen som passer deg best. Velger du Super, får du en av markedets beste båtforsikringer.

Forsikringen dekker også skade på utstyr og tilbehør som naturlig hører sammen med båten.

Hva dekker båtforsikringen?

Forsikringen dekkerDelkaskoKaskoSuper
Ansvar
Fører- og passasjerulykke
Rettshjelp
Brann
Tyveri og hærverk
Fjerning av vrak
Båtredning
Elektronikk
Bagasje
Fastmontert utstyr
Skade på eget fartøy, tilbehør eller rigg 
Kontroll av skrog etter grunnstøting 
Skade på opplagsutstyr 
Feilfylling av drivstoff 
Tilhørende jolle eller gummibåt  
Ekstrautgifter ved henting av båt  
Kostnader til opphold og hjemreise  
Avbrudd i sommersesongen  
Totalskadegaranti  

Tabellen viser en forenklet oversikt over de viktigste dekningene. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

Du får rabatt på forsikringen hvis du tyverimerker båten med Securmark.

Dine fordeler

Som medlem i Coop får du:

 • 200 kroner velkomstbonus
 • 3 % medlemsbonus
 • 15 % rabatt

Kampanje – dobbel velkomstbonus!
Nå får du 400 kroner i velkomstbonus. Tilbudet varer til 3. mars 2024.

Fordelene gjelder kun skade­forsikring. Kjøper du direkte på nett, får du i tillegg 10 prosent nettrabatt.

Detaljer om båtforsikring

Flere detaljer og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

 • add Generelt

  Dekningene omfatter

  • Båten som er nevnt i forsikringsbeviset
  • Den personen som er nevnt i forsikringsbeviset og enhver rettmessig bruker/fører av båten
  • Tilbehør som har naturlig sammenheng med fartøyets bruk
  • Når fartøyet ligger i opplag, skal løst tilbehør utover 20 000 kroner (samlet verdi), eller enkeltgjenstander med verdi over 5 000 kroner, påhengsmotor under 40 HK og utenbordsdrev være innelåst i bygning.

  Dekningene omfatter ikke

  • Bøye med kjetting og moring
  • Andre fortøyningsanordninger utenfor fartøyet
  • Smykker og penger
  • Skader som direkte skyldes materialtretthet, råte, korrosjon eller annen tæring
  • Skader som skyldes eller er en følge av snø- og istyngde, frost og issprengning, eller berøring med is. Men skader forårsaket av berøring med is når fartøyet er fortøyd i boblehavn tilhørende marina, båtforening eller lignende erstattes.
 • add Delkasko

  Dekningene omfatter

  • Fører- og passasjerulykke
  • Død inntil 100 000 kroner
  • Livsvarig invaliditet inntil 200 000 kroner. For barn under 18 år inntil 500 000 kroner
  • Rettshjelp
  • Skade ved brann, lynnedslag og eksplosjon
  • Skade ved tyveri og hærverk
  • Vrakfjerning etter brann- eller tyveriskade (inntil 10 prosent av forsikringssum), dersom det er pålagt av offentlig myndighet
  • Båtredning

  Dekningene omfatter ikke

  • Skade på egen båt som følge av sammenstøt, kantring, synking eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning
  • Avbrudd
  • Skade under transport
  • Ekstra utenbordsmotor, jolle, gummibåt, seilbrett, og lignende
  • Personredning, dvs. kostnader dersom plutselig uhell med båten gjør det umulig å fortsette reisen
  • Merutgifter ved å hente båten etter personredning
 • add Kasko

  Dekningene omfatter

  Kasko dekker alt som dekkes på Delkasko (se over) + følgende:

  • Skade på egen båt som følge av sammenstøt, kantring, synking eller annen tilfeldig, plutselig ytre påvirkning
  • Skade på rigg ved brudd og følgene av dette
  • Skade på fartøy og tilbehør under transport
  • Kontroll av skrog etter grunnstøting
  • Bergelønn
  • Bagasje om bord inntil 50 000 kroner
  • Feilfylling av drivstoff
  • Skade på opplagsutstyr

  Dekningene omfatter ikke

  • Avbrudd
  • Ekstra utenbordsmotor, jolle, gummibåt, seilbrett, o.l.
  • Personredning, dvs. kostnader dersom plutselig uhell med båten gjør det umulig å fortsette reisen
  • Merutgifter ved henting av båt etter personredning
 • add Båtforsikring super

  Dekningene omfatter

  Båtforsikring super dekker alt som dekkes på Kasko (se over) + følgende:

  • Avbruddsforsikring i sommersesongen (15. april –15. september). Spesielle regler gjelder
  • Bagasje om bord inntil 100 000 kroner
  • Ekstra utenbordsmotor, jolle, gummibåt, seilbrett, og lignende
  • Personredning, dvs. kostnader dersom plutselig uhell med båten gjør det umulig å fortsette reisen
  • Merutgifter ved henting av båt etter personredning
  • Totalskadegaranti

  Dekningene omfatter ikke

  • Ting og hendelser utover det som er beskrevet i avsnittet over ("Omfatter")
 • add Egenandel for båtforsikring

  Egenandelen er den delen av skaden du må betale selv når du bruker forsikringen. Du kan som regel velge mellom en egenandel på 4 000, 8 000, 12 000 eller 16 000 kroner. Jo høyere egenandel du velger, desto billigere blir selve forsikringen.

  Det er noen unntak fra den valgfrie egenandelen:

  • Ansvarsskade: ingen egenandel
  • Båtredning: 500 kroner
  • Rettshjelpsutgifter: 4 000 kroner + 20 prosent av det overskytende
  • Hvis skade oppstår mens båten er utleid, fordobles avtalt egenandel. Fører- og passasjerulykkesdekningen gjelder når båten er utleid.
  • Hvis FG-godkjent alarm var i drift på skadetidspunktet, reduseres egenandelen med 4 000 kroner.
  • Ved tyveri av utenbordsmotor reduseres egenandelen med 4 000 kroner dersom motoren var låst/boltet fast med godkjent boltlås.
  • Hvis det er gitt rabatt for og avtalt at båten ikke skal brukes av fører under 23 år, og fører i skadeøyeblikket er under denne alderen, økes egenandelen med 10 000 kroner.

Båtsikring uansett vær

I kraftig vind og sjø kommer båter med slark i fortøyningen ofte i brutal bevegelse. Utriggere, pullerter og beslag blir utsatt for store krefter og påkjenninger. 

Ofte stilte spørsmål

 • add Er det lovpålagt med ansvarsforsikring for båt?

  Nei, det er ikke lovpålagt med ansvarsforsikring, men vi anbefaler det likevel. Uten ansvarsforsikring kan du bli stilt personlig ansvarlig for skader på ting eller personer.

 • add Må jeg registrere båten min?

  Hvis motorbåten har motoreffekt over 10 HK, eller seilbåten er lengre enn 4,5 meter, må du registrerer båten din i Småbåtregisteret for å få forsikring.

  Husk å feste kjennemerket synlig på båten.

 • add Når og hvor gjelder forsikringen?

  Forsikringen gjelder hele året i Norge, Sverige, Danmark og Finnland.

  I sommersesongen (april – september) gjelder forsikringen også i resten av Europa, inklusive overfart til Svalbard, Island, Storbritannia, Madeira, Azorene og Kanariøyene.

Coop Forsikring

Her finner du svar på de mest vanlige spørsmålene om fordelene du får, og hvordan du flytter forsikringene dine til Coop Forsikring.

Vi hjelper deg gjerne

Storebrand forsikringsrådgivere er tilgjengelig på telefon mandag til fredag 8-16.

Angrerett

Du har 14 dagers angrerett når du kjøper forsikringen på nett.

Skjema og mer informasjon ligger sammen med forsikringspapirene du får etter at du har kjøpt forsikringen.