Velkommen til Storebrand Eiendom

Vi er et av Nordens største eiendomsforvaltere med et samlet areal på ca. 1 000 000 m², og med en markedsverdi på NOK 33 mrd.

Storebrand Eiendoms Bærekraftspris 2023

Hvilket byggeprosjekt, nybygg eller rehab, er verdt oppmerksomhet, og demonstrerer løsninger som bidrar til å flytte eiendomsnæringen i en mer bærekraftig retning?


For leietakere

Leietakere kan rapportere feil og mangler og bestille tilleggstjenester

Servicesenter (COOR)
Møt vår organisasjon

Kontaktinformasjon til Storebrand Eiendoms medarbeidere

Kontakt oss

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?