Velkommen til Storebrand Eiendom

Vi er blant Norges største private eiendomsforvaltere med et samlet areal på ca. 1 000 000 m².


Servicesenter (COOR)

Leietakere kan rapportere feil og mangler og bestille tilleggstjenester


Kontakt oss

Kontaktinformasjon for alle våre ansatte


Om Storebrand Eiendom

En av Norges største eiendomsaktører


Rapporter

Til kvartals- og bærekraftsrapporter


Best i Norden på bærekraftig forvaltning av eiendomsinvesteringer

Vi erfarer at å integrere bærekraft i vår eiendomsvirksomhet har en positiv effekt for samfunnet, leietakerne våre, og gir en høyere avkastning på eiendomsporteføljene våre.

Slik jobber vi med bærekraft