I samarbeid med Lenke til forsiden

Husforsikring

Fra mus og veggedyr til flom og ekstremvær; våre husforsikringer dekker både små og store skader på huset og i hagen.

Med Husforsikring super garanterer vi like gode eller bedre vilkår enn du hadde på husforsikringen i det forrige selskapet.

Hva dekker husforsikringen?

Standard

Super


Vann- og rørskader


Brann, eksplosjon og lynnedslag


Innbrudd, tyveri og hærverk


Bekjempelse av skadeinsekter, rotter og mus


Skade på bygning etter rotter og mus


Naturskade


Offentlig påbud


Rettshjelp og ansvar


Ubeboelig bolig og husleietap


Klimavennlige eller sikkerhetsmessige tiltak


Kriseforsikring


Ombygging av bolig for rullestolbruker


Utleieforsikring, når avtalt


Skade som følge av utett yttertak eller yttervegg og våtrom


Håndverkerfeil


Bygningsskade etter gnagere eller skadeinsekter


Sopp og råteskade

Tabellen viser en forenklet oversikt over de viktigste dekningene. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

Alltid gode priser

Du får 30 prosent rabatt på Storebrands ordinære pris på alle private skade­forsikringer.

Har du minst tre private eller kollektive forsikringer, øker rabatten til 35 prosent. Kjøper du direkte på nett, får du i tillegg 10 prosent nettrabatt.

Sikkerhetsrabatt

– skadeforebyggende tiltak gir lavere pris

Du får rabatt på husforsikringen når du installerer innbruddsalarm og/eller brannalarm som er tilkoblet en døgnbemannet FG-godkjent alarmstasjon.

Du får også rabatt om du har montert FG-godkjent vannstopper i alle rom med vanninstallasjoner.

Klikk «ja» for alarm eller vannstopper når du kjøper forsikringen om du allerede har installert det. Installerer du det etter å ha kjøpt husforsikringen, må du logge deg inn og registrere endringen på dine personlige sider, slik at du får riktig pris.

Skadebegrensning

– døgnåpen alarmsentral

Ring så snart som mulig på telefon 915 08880. Vi har dyktige fagfolk som hjelper deg å begrense skadene.

Ofte stilte spørsmål

 • Kan jeg kjøpe Husforsikring super?

  Du kan kjøpe Husforsikring super hvis huset ditt er fast bebodd, godt vedlikeholdt, og bygget i 1924 eller senere.

  Huset kan ikke være utleid eller ha sopp-, råte-, eller insektskader siste 5 år.

  Det er også noen andre kriterier for hus eldre enn 70 år.

 • Bør jeg velge Husforsikring super på nyere hus?

  Ja, det anbefaler vi. Vann-, sopp- og råteskader kan fort oppstå på nyere hus og bygninger. I tillegg er det høyere maks-erstatning på en del dekninger med Husforsikring super.

 • Når gjelder garantien om like gode vilkår som jeg hadde før?

  Med Husforsikring super garanterer vi like gode eller bedre vilkår enn du hadde på husforsikringen i det forrige selskapet. Garantien gjelder for to år fra du flyttet til oss – for skader oppstått etter 15. oktober 2020.

  Vilkårsgarantien gjelder forsikringens dekninger, men ikke egenandeler eller dekninger i vilkårene inngått med ekstern samarbeidspartner eller tredjepart.

 • Har dere fullverdigaranti?

  Ja, ved totalskade gjør vi ikke fradrag for eventuell verdiøkning ved at bygning eller bygningsdel blir erstattet med ny.

  Vi erstatter som om bygningen er totalskadet når skaden utgjør mer enn 75 prosent av gjenoppbyggingspris. I tillegg gir vi inntil 150 000 kroner til klimavennlig oppgradering.

  Det er ingen beløpsgrense for utbedring av skade på hageanlegg ved for eksempel flom eller brann.

 • Har jeg forsikring om jeg leier ut huset mitt?

  Ja, husforsikringen omfatter utleieforsikring når utleie er avtalt med oss og fremkommer i forsikringsbeviset ditt. Som ny kunde, svarer du på spørsmålene om utleie i kjøpsløsningen. Er du eksisterende kunde, og har husforsikring, ta kontakt med oss på telefon 915 08880, så hjelper vi deg.

  Forsikringen erstatter skadeverk, tyveri og underslag begått av leietaker. I tillegg dekker forsikringen misligholdt husleie i inntil seks måneder og utkastelse av leietaker med inntil 20 000 kroner.

  Forsikringen dekker skadeverk, som innebærer at leietakeren påfører skade med viten og vilje. Slitasje, hard eller feil bruk av boligen/eiendelene dine er ikke å anse som skadeverk. Eksempler på skader som ikke dekkes er kondensskader som følge av lukkede lufteluker, kaffeflekker i sofaen, oppsvulmede baderomsmøbler eller benkeplater på grunn av vannsøl, eller ødelagt gulv på grunn av vasking med alt for mye vann. Videre dekker forsikringen heller ikke hakk og riper i parkett eller benkeplate, vasking og rydding av etterlatte eiendeler og søppel, eller skader forårsaket av kjæledyr.

  Forsikringen forutsetter at leietaker har innbetalt minimum to måneders depositum, eller stilt tilsvarende annen sikkerhet. Egenandelen er minimum tre måneders husleie (minimum sikkerhetsstillelsen) og går alltid til fradrag i erstatningen først. Vi anbefaler derfor tre måneders depositum for å redusere eget tap.

 • Kan jeg kjøpe forsikring til alle typer boliger?

  Du kan kjøpe husforsikring for enebolig, tomannsbolig, del av vertikaldelt tomannsbolig og del av rekkehus som brukes som enebolig.

 • Hvilke egenandeler gjelder for husforsikring?

  Egenandelen er den delen av skaden du må betale selv når du bruker forsikringen. Du kan som regel velge mellom en egenandel på 4 000, 6 000, 8 000 eller 16 000 kroner. Jo høyere egenandel du velger, jo billigere blir selve forsikringen.

  Hvis alarm var i drift på skadetidspunktet, koblet opp og varslet FG-godkjent alarmsentral, reduseres egenandelen med 4 000 kroner.

  Ved vannskade, hvis vannalarm var i drift på skadetidspunktet og varslet FG-godkjent alarmsentral. Det blir ikke trukket egenandel ved brudd på innvendig vannledning, dersom det er installert automatisk vannstoppventil som er i bruk på skadetidspunktet og som sikrer rørsystem i hele bygningen.

  Hvis det på eiendommen er installert skadeforebyggende løsninger for å forsinke eller redusere mengden av overvann i forbindelse med ekstremnedbør, blir det ikke trukket egenandel ved overvannskader.

  Tiltak som gjør at egenandelen bortfaller, er tilpassede løsninger for oppsamling av vann i tanker og magasiner, god drenering rundt huset, infiltrasjonsgrøfter og -dammer eller tak med beplanting (grønne tak).

  Det er noen unntak fra den valgfrie egenandelen:

  • Ansvarsskade: 4 000 kroner
  • Rettshjelpsutgifter: 4 000 kroner + 20 prosent av det overskytende
  • Naturskader: 8 000 kroner
  • Snøtyngde-skader: 8 000 kroner, med mindre høyere egenandel fremkommer i forsikringsbeviset
  • Plutselig vannskade på hageanlegg som følge av en flomlignende situasjon: 8 000 kroner, med mindre høyere egenandel fremkommer i forsikringsbeviset
  • Vann som plutselig trenger inn i bygningen utenfra, gjennom terreng, grunn eller fra overflatevann, i slik mengde at det blir stående synlig vann på gulvet: 8 000 kroner, med mindre høyere egenandel fremkommer i forsikringsbeviset
  • Bekjempelse av skadedyr: 2 000 kroner
  • Ved utleieforsikring trekkes beløp tilsvarende 3 måneders husleie (depositum)

  Avtalt egenandel som kommer frem av forsikringsbeviset øker med 8 000 kroner for skade som følge av:

  • frostskader på innvendige rør. Dette gjelder ikke der skaden er begrenset til tinging av rør.
  • brudd på innvendig rør som er eldre enn 50 år, og ved brudd på utvendig ledning av plast som er eldre enn 30 år. Skyldes skaden frost og røret er eldre enn 50 år, ref. punktet over, forhøyes egenandelen kun med 8 000 kroner.
  • vann som trenger inn gjennom tak, pipe, luftepipe, balkong, terrasse, overgang mellom terrasse/balkong og vegg/andre bygningsdeler, når konstruksjonen/bygningsdelen på vanninntrengningsstedet er eldre enn 30 år.
  • følgeskade fra utett våtrom eldre enn 30 år.
  • følgeskader fra vanntilkoblede maskiner og utstyr eldre enn 20 år, uten FG-godkjent lekkasjestopper i bruk på skadetidspunktet.
 • Må jeg melde fra om jeg bygger på huset?

  Utfører du byggetiltak som påbygg eller tilbygg på eksisterende bygning, eller nybygg, må du huske å melde om endringer til oss innen førstkommende hovedforfall.

  Forsikringssummer for 'Bygg under oppføring' fremkommer i vilkåret.

 • Kan jeg forsikre leiligheten min?

  Du kan ikke forsikre kun én leilighet. Hvis leiligheten din er del av et sameie eller borettslag, skal sameiet eller borettslaget ha en felles bygningsforsikring for alle leilighetene.

  Husk at du selv må ha innboforsikring for å sikre møblene og de andre eiendelene dine.

 • Kan sameiet eller borettslaget kjøpe husforsikring?

  Nei, ikke husforsikring, men vi tilbyr en omfattende forsikringspakke for borettslag og boligsameier. Pakken inneholder de fleste dekninger og representerer et trygt valg for både styret og beboerne.

  Til borettslag- og sameieforsikring

Rabatter hos partnerne våre

Som forsikringskunde i Storebrand har du tilgang til en rekke tjenester som kan hjelpe deg å gjøre hverdagen enklere om uhellet er ute.

Du får også gode rabatter hos våre samarbeidspartnere.

Angrerett

Du har 14 dagers angrerett når du kjøper forsikringen på nett.

Skjema og mer informasjon ligger sammen med forsikringspapirene du får etter at du har kjøpt forsikringen.