I samarbeid med Lenke til forsiden

A+ Kritisk sykdom

Mange som blir rammet av alvorlig sykdom opplever også økonomiske bekymringer og problemer.

Forsikringen Kritisk sykdom gir en rask og skattefri engangs­utbetaling slik at du kan konsentrere deg om det viktigste – å bli frisk.

Få tilbud på A+ Kritisk sykdom

A+ Kritisk sykdom bestiller du av våre rådgivere. De gir deg et godt tilbud basert på dine ønsker og behov. Åpent mandag til fredag 8-16.

Med A+ Kritisk sykdom får du blant annet

Skattefri engangsutbetaling
Forsikringen blir raskt utbetalt som et engangsbeløp når sykdommen er diagnostisert, operasjonen er gjennomført, eller du venter på transplantasjon.

Økonomisk handlefrihet
Pengestøtten bruker du som du selv vil. Du kan for eksempel kjøpe spesialistbehandling i utlandet, eller nedbetale gjeld. Du kan selvfølgelig også invitere familien med til varmere strøk, sånn at du enklere kan gjennomføre anbefalt opptrening, eller rett og slett for å få mest mulig tid sammen med dem.

Du kan kjøpe forsikringen når du er mellom 18 og 61 år, og helsen din er tilfredsstillende på det tidspunkt du inngår avtalen. 

Forsikring for ektefelle/partner (medforsikret)
Bestiller du via |KORTNAVN|, får du de samme gunstige betingelser for ektefelle/partner. Du registrerer dette ved bestilling.

Fullstendige vilkår

Produktark (IPID)

Illustrasjonsfoto: Familietur på Ibiza. Ingeborg med ektemann og barnebarn.

Mer tid sammen

Da Ingeborgs ektemann Odd Arne ble syk, var det mer tid sammen de ville investere i. Her på ferietur med barnebarn.

Detaljer om forsikringen Kritisk sykdom

Flere detaljer og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

 • add Sykdommer og tilstander som er omfattet

  Disse sykdommene og tilstandene er omfattet av forsikringen

  • alvorlig epilepsi
  • Alzheimers sykdom før fylte 60 år
  • amputasjon
  • bakteriell hjernehinnebetennelse
  • blindhet

   

  • Creutzfeldt-Jakobs sykdom
  • døvhet
  • ekstra utbetaling til emosjonell støtte
  • godartet svulst i hjerne, hjernehinne og ryggmarg
  • Guillain-Barrés syndrom

   

  • hjerteinfarkt eller alvorlig angina pectoris
  • hjerteklaffkirurgi
  • hjerneslag
  • koronar bypass eller koronar angioplastikk (PCI)
  • kreft

   

  • langvarig sykehusopphold
  • motornevronsykdom inkludert ALS
  • multippel sklerose (MS)
  • nyresvikt
  • organtransplantasjon

   

  • Parkinsons sykdom før fylte 60 år
  • tap av taleevne
  • tverrsnittlammelser
  • store brannskader
  • utlagt tarm

   

  • utposing av hjernens blodårer
  • utposing på hovedpulsåren (aortaaneurisme)
 • add Hvilken forsikringssum bør jeg velge?

  Størrelsen på forsikringssummen velger du ut i fra ditt behov. Som hovedregel anbefaler vi at du velger en forsikringssum som tilsvarer mellom en halv og en hel årslønn. 

 • add Priser

  Alderen din og valgt forsikringssum bestemmer prisen. Du kan velge forsikringssum inntil ti ganger grunnbeløpet i folketrygden (G). Grunnbeløpet blir justert hvert år. Ved fornyelse av forsikringen, blir prisen justert som følge av alderen din og G-justeringen.

  Nedenfor ser du pris pr. G for valgt forsikringssum. Prisene er oppgitt for årlig termin, og kan avvike noe hvis du velger andre terminlengder når du kjøper forsikringen. Både du som medlem og medforsikret (ektefelle/partner), får samme pris. Priser pr. 1.1.2024.

  • 18-30 år: 122 kroner
  • 31-35 år: 191 kroner
  • 36-40 år: 301 kroner
  • 41-45 år: 476 kroner
  • 46-50 år: 755 kroner
  • 51-55 år: 1 185 kroner
  • 56-60 år: 1 931 kroner
  • 61-67 år: 2 801 kroner
 • add Når blir forsikringen utbetalt?
  • Forsikringen blir utbetalt som et engangsbeløp når sykdommen er diagnostisert, operasjonen er gjennomført eller du står på venteliste for transplantasjon.
  • Det er en forutsetning at du er i live 24 timer etter at diagnosen på en av de nevnte sykdommer er stilt, hjerteoperasjonen eller ballongutvidelsen er gjennomført, eller du er satt på venteliste for transplantasjon.
  • Erstatning for psykologisk bistand eller annen emosjonell støtte, blir utbetalt samtidig som erstatning for kritisk sykdom fra sykdomslisten.
  • Erstatning ved langvarig sykehusopphold blir utbetalt når kravet om varighet er innfridd.

Ofte stilte spørsmål

 • add Hva er forsikringen Kritisk sykdom?

  Forsikringen Kritisk sykdom gir deg en skattefri engangsutbetaling hvis du blir rammet av alvorlig sykdom. Gjelder også ved tilstander som følger etter sykdom eller ulykke. For eksempel hjerteinfarkt og hjerneslag, lammelser og store brannskader, blindhet og døvhet. Du ser hele oversikten på våre nettsider.

 • add Hvem kan kjøpe forsikringen?

  Du kan kjøpe forsikringen når du er mellom 18 og 61 år, og helsen din er tilfredsstillende på det tidspunktet du inngår avtalen. Forsikringen gjelder frem til du fyller 67 år, eller til du får utbetalt forsikringssummen.

 • add Hva kan jeg bruke pengene til?

  Utbetalingen er skattefri, og pengene bruker du som du selv vil. Mange bruker pengene til å betale for behandling det offentlige ikke dekker, eller til å betale ned på gjeld. Du kan også velge å bruke pengene slik at du får mest og best mulig tid sammen med de nærmeste i en ellers tøff tid.

Slik flytter du en personforsikring til Storebrand

For å sikre dine rettigheter i forbindelse med overgang til nytt selskap, er det viktig at du følger disse stegene:

 1. Du bestiller ny forsikring hos oss.
 2. Du sender inn helseopplysninger for godkjenning.
 3. Du sier opp forsikringen i ditt gamle forsikringsselskap etter at du har mottatt bekreftelse fra oss om at den nye forsikringen er godkjent og aktiv, og etter eventuell symptomperiode (regnet fra søknadstidspunktet) for forsikringsdekningene.

Angrerett

Du har 30 dagers angrerett når du kjøper forsikringen på nett.

Skjema og mer informasjon ligger sammen med forsikringspapirene du får etter at du har kjøpt forsikringen.