Ikke la fossiler styre

Hva er avkastning for deg? Er det bare hvor mye sparepengene dine vokser? Hva med tog som tar deg fra Oslo til Berlin like fort som fly? Byer varmet opp av søppel? Eller veier av solceller?

Vi har troen på at selskaper som løser morgendagens utfordringer vil være morgendagens vinnere. 

Hvorfor investerer vi i fremtiden?

Philip Ripman forklarer hvorfor Storebrand tror selskaper som investerer i morgendagens løsninger vil være de mest lønnsomme på sikt.

Start sparing i fremtidsrettede fond

Ikke la fossiler styre. Invester i fremtiden

Se reklamefilmen.

Dette kjennetegner Storebrands arbeid med fond som tar hensyn til bærekraft

  • Alle fond Storebrand tilbyr er kvalitetssikret etter Storebrand-standarden og Storebrands klimapolicy som utelukker selskaper basert på blant annet internasjonale normer og konvensjoner, kull og lobbyvirksomhet.
  • Er fondet merket som «bærekraftig» betyr det at fondet har bærekraftige investeringer som et investeringsmål blant annet ved at det er fossilfritt og har et betydelig innslag av løsningsselskaper.
  • Storebrand stiller krav til selskapene vi investerer i. Vi bruker vår posisjon som eier til å påvirke og støtte selskapenes til nødvendig omstilling. 
  • Alle fond er merket med vår bærekraftscore. Vi oppgir både bærekraftscore og CO2-avtrykk sammenlignet med gjennomsnittet på de globale børsene.
     

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.© Storebrand 2023