For institusjonelle investorer

Velkommen til Storebrand Asset Management

Som en av Nordens største private kapitalforvaltere har vi et særskilt ansvar for å forflytte midlene vi forvalter i en mer bærekraftig retning. 

 


«For oss handler bærekraft om verdiskaping»
 

Om bærekraftige investeringer

Jan Erik Saugestad
Storebrand Asset Management


Møt våre kundeansvarlige

Vi har lang erfaring med å finne gode løsninger for institusjonelle kunder.

Kontakt oss gjerne

Jørgen Hjemdal
Storebrand Asset Management


Connect – portal for institusjonelle investorer
 

Få tilgang til rapporter og følg utviklingen på din portefølje.


Logg inn her
 


Nyhetsbrev

Vi holder deg oppdatert om hva som skjer i markedet.

Meld deg gjerne på her


Fondsliste

Avkastningsoversikt for våre fond.

Til fondslisten

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.