Søknad innkommet: 06/01/2020 10:44:45 AM

Prosjekt:

Prosjektleder:

Organisasjon: (organisasjonsnummer: )

Kontaktperson:

E-post:

Telefon:

Adresse:Mål og prosjektbeskrivelse:


Hva prosjektet søker om:


Støtte/andre ressurser (frivillig arbeidskraft, varer og tjenester fra sponsorer osv.):


Hvordan har prosjektet fått kjennskap til "Vi heier på"?