Kommentar
Knut Dyre Haug

Gladnyhet til selvstendig næringsdrivende:

Nå kan du spare mer til pensjon!

Frem til nå har selvstendig næringsdrivende hatt en mye dårlige pensjons – og sykelønnsordning enn de som er ansatt i en bedrift. Endelig har det blitt tatt grep.

Det er sikkert spennende å drive sin egen virksomhet. Viktig for samfunnet er det også – de fleste store arbeidsplasser har vært små en gang. Litt rart er det da, at den tryggheten som vi andre tar for gitt – som pensjon og sykelønn – er mindre trygg for denne gruppen. Men nå skjer det endelig noe!

Stortinget har nettopp vedtatt nye og bedre regler for selvstendig næringsdrivende (og frilansere) på to viktige områder, sykelønn og skattefavorisert sparing til pensjon.

Sykelønnen er nå økt, fra 65 prosent til 75 prosent av gjennomsnittlig skattbar inntekt siste tre år. Dette er en gledelig og viktig forbedring!

Les også: Tåler du å miste halve inntekten din? Slik kan det å bli ufør ramme deg som leder 

For oss som er arbeidstakere kan bedriften vi jobber i spare hele 7 prosent av lønnen vår til pensjon, og enda mer for høye lønninger. Til nå har taket vært 4 prosent for selvstendig næringsdrivende. Denne grensen er nå økt til 6 prosent.

Det vil si at opptil 6 prosent av lønnen din kan spares til pensjon. Et solid hopp!

Sparing til pensjon er mye viktigere nå, etter pensjonsreformen. Den gamle ordningen, som dagens pensjonister nyter godt av, er erstattet av en ny ordning som gjør det mye vanskeligere å oppnå like god pensjon.

Den gunstigste spareordningen som finnes

Det du sparer settes inn i bærekraftige og rimelige fond. All sparing opp til makstaket, som nå er 6 prosent, trekkes fra i bedriftens regnskap. Du betaler ingen skatt i sparetiden, først når du begynner å bruke av pengene – etter at du er blitt pensjonist. Samlet sett gjør skattefavoriseringen og avkastningen dette til den mest lønnsomme sparingen du kan gjøre.

Frem til nå har taket vært 4 prosent av inntekten for selvstendig næringsdrivende. Dette er nå økt til 6 prosent.
- Knut Dyre Haug, pensjonsøkonom i Storebrand

Tjen nok!

Ordningen gjelder alle selvstendige næringsdrivende og frilansere. Men – og det er et lite men: Etabler denne spareordningen først når du ser at arbeidsinntekten din er ganske god – det vil si når du tror inntekten vil være over 7,1G fremover.

G er et indekstall som benyttes når vi snakker om trygd, og er i dag på 93 634 kroner. Inntekten din bør altså forventes å ligge over 660 000 kroner. Grunnen til dette, er at opp til dette nivået setter staten av 18.1 prosent av inntekten din til pensjonssparing i folketrygden.

Et fradrag i inntekten for å sette av til pensjon, medfører at din pensjonsgivende inntekt blir tilsvarende lavere, og det blir derfor dårlig butikk.

Eksempel:

Martin er selvstendig næringsdrivende og tjener i gjennomsnitt 720 000 kroner i året. Det betyr at han tjener over 7,1 G (664 801, 4 kr), som er grensen for når det lønner seg å benytte seg av den nye ordningen.

Tidligere har Martin kunnet spare 4 prosent av inntekten sin til pensjon, noe som tilsvarer 28 800 kroner ved en inntekt på 720 000. Nå kan Martin spare 6 prosent, noe som tilsvarer 43 200 kroner.

Med den nye ordningen kan Martin med en inntekt på 720 000 øke pensjonssparingen med 14 400 kroner per år.

Flere tilbud

Har du lønn lavere enn dette nivået på 7,1 G, finnes det andre tilbud til deg. Dette er også en nyhet faktisk, og den heter Individuell pensjonssparing (IPS) og blir tilgjengelig tidlig i høst. Her kan du spare med nesten de samme skattefordelene som privatperson.

Les også: Velger pensjon fremfor lønn

Faktisk kan du spare helt opp til 40 000 kroner i året. For å få skattefordelene, må du binde sparepengene til du er 62 år. Hvis du da sparer 40 000 kroner i året vil du få over 9 600 kroner i skattefradrag, altså 24 prosent.