Med dette trikset får du dobbel skattefordel

De siste par årene har vi fått to nye og lønnsomme spareordninger for privat sparing. Kjenner du til hvordan disse fungerer, kan du få maksimalt ut av sparingen din.

Høsten 2017 kom det to store nyheter for norske sparekunder: Aksjesparekonto (ASK) og Individuell Pensjonssparing med skattefordel (IPS).

ASK

– Aksjesparekontoen gjør det lettere og mer gunstig for privatpersoner å spare i aksjer og aksjefond, sier Ronny Kiss, leder for pensjon og sparing i Storebrand.

Aksjesparekontoen åpner for at privatpersoner kan investere på lik linje som investeringsselskaper. Dette betyr at du kan kjøpe og selge aksjefond med gevinst uten å betale skatt. Skatt betaler du først den dagen du tar pengene ut av aksjesparekontoen.

– Dette er en veldig god nyhet for langsiktige sparere i aksjefond. Vi ser alt for ofte at folk blir sittende for lenge i dyre og dårlige fond, fremfor å bytte det ut med et man har mer tro på fremover, sier Kiss. 

Med en aksjesparekonto kan du ta ut det opprinnelige beløpet du satte inn og la gevinst stå igjen på kontoen, uten å betale skatt.

Les også: Aksjesparekontoen blir en skattegave

For å få fart på den nye ordningen har myndighetene vedtatt en overgangsordning. Hvis du oppretter en aksjesparekonto innen utgangen av 2018, så kan du flytte aksjefond som du allerede eier til aksjesparekontoen, uten å skatte av gevinster i dag. Men vær rask - fristene for flytting er ikke langt unna:

Torsdag 27. desember er siste frist for å melde flytting til aksjesparekonto i 2018 dersom du allerede har aksjefond i Storebrand.

PS! Flertallet i finanskomiteen på Stortinget ønsker å utvide ordningen med skattefri overføring av aksjer og aksjefond til aksjesparekonto til å gjelde ut 2019. Dette forslaget ble vedtatt i Stortinget 12. desember.

IPS

Ved siden av aksjesparekonto har vi også fått en ny ordning for privat pensjonssparing, IPS. Her kan du kan spare inntil 40 000 kroner i året. Innskuddet gir deg et fradrag i alminnelig inntekt, slik at du kan få inntil 8 800 kroner i redusert skatt neste år. Pengene er riktignok bundet frem til pensjonsalder, men de er fritatt for formueskatt og det er ingen skatt på avkastningen underveis.

Når du som pensjonist begynner å ta ut pengene, blir uttaket beskattet som alminnelig inntekt (22 prosent i 2019).

– IPS er en gavepakke fra myndighetene, og nordmenn elsker å spare skatt. Her har du virkelig mulighet til å gjøre et «sparekupp», eller «pensjonskupp» om du vil, sier Kiss.

Les også: Så lønnsomt er IPS

Bra alene, best sammen

De to nye spareløsningene gjør det enklere for vanlige folk å spare på andre måter enn i bolig, som mange av oss gjør. Men når boliglånet har kommet under kontroll, kan det være lurt å spre den langsiktige sparingen din. Aksjesparekonto og IPS er da to veldig gode alternativer hver for seg, men enda bedre sammen, gitt at du allerede eier aksjer og/eller aksjefond.

Les også: – Mange sitter «skattefast» i dyre og dårlige aksjefond

37051380492_ff5cf6b875_k-800-tiny
LØNNSOM KOMBINASJON: Om du har muligheten, kan det være veldig lønnsomt å kombinere høstens nye spareordninger, sier Storebrands leder for pensjon og sparing, Ronny Kiss. Foto: Jon Terje Hellgren Hansen

Ved å kombinere de nye fordelene av IPS-konto og Aksjesparekonto, kan du nemlig oppnå en dobbel skattefordel denne høsten. Det er like enkelt som det er lønnsomt. Her følger en oppskrift for hvordan du gjør det:

 1. Opprett en aksjesparekonto før nyttår, og flytt de eksisterende aksjene og aksjefondene dine over til denne i god tid før flyttefristen går ut – gitt at de ikke har tapt seg i verdi.
 2. Selg aksjer eller aksjefond som har økt i verdi, men som i senere tid har stagnert. 
 3. Ta ut inntil det opprinnelig innskutte beløpet, og plasser de 40 000 kronene i en IPS, som er  tilgjengelig nå. Dette er det årlige maksbeløpet for IPS, og gir deg en skattefordel på 8 800 kroner i inntektsåret 2019.
 4. I og med at du bare tar ut opprinnelig innskutt beløp, kan de tas ut fra ASK skattefritt. Er opprinnelig innskutt beløp høyere enn 40 000 kroner, kan du vurdere om du skal benytte overskytende til en IPS for ektefellen, eller gjøre det samme året etter.

Det er viktig å understreke at du ikke må sette inn maksbeløpet på 40 000 kroner for at IPS skal være lønnsomt, eller for at du skal få fordelene av å kombinere aksjesparekonto og IPS. Dette er kun ment som et eksempel for å illustrere hvordan du kan få maksimalt ut av de to spareordningene.

Poenget er at om du ønsker å spare langsiktig, gir kombinasjonen av aksjesparekonto og IPS deg fordeler som er veldig gunstige – uavhengig av hvor mye du ønsker å spare.

Les også: Gjør det store sparekuppet i høst

Lønnsomheten ligger i at du kan opprette en aksjesparekonto, flytte over aksjer og aksjefond du allerede eier, ta ut innskutt beløp uten å betale skatt, for så å sette beløpet du tar inn på en IPS-konto som gir deg en skattefordel.

Noen likheter

IPS og aksjesparekonto er to ulike spareløsninger, men de har likevel noen likheter. Blant annet lar begge spareformene deg slippe unna gevinstbeskatning inntil den dagen du tar ut pengene av kontoen.

Sammenlignet med en aksjesparekonto er IPS mindre fleksibelt – du kan først ta ut pengene når du er 62 år. Men om du uansett har planer om å la pengene stå frem til pensjonsalder, gir IPS årlige skattefordeler du ellers går glipp av.

Les også: Seks smarte skattetips før nyttår

Skattefordelene gir deg 8 800 kroner som du kan sette tilbake i IPS, og dermed gi deg ekstra avkastning, uten at du samlet må investere mer penger – og det er ikke snakk om småpenger heller. Over et yrkesliv kan det faktisk gi deg flere hundre tusen kroner ekstra.

– Sist vi hadde en skattegunstig ordning for langsiktig sparing – AMS for nesten 20 år siden – var det kø utenfor Storebrands kontorer i desember hvert år. Vi vet at nordmenn elsker å spare skatt, og selv om du bare setter inn noen hundrelapper i måneden, får du glede av skattefordelen. Når sparingen samtidig er svært lønnsom, tror jeg dette vil fenge mange, avslutter Ronny Kiss.

i

FAKTA OM AKSJESPAREKONTO

Gjelder for aksjer og aksjefond med en aksjeandel på minst 80 %.

 • Aksjesparekontoen lar deg spare i aksjer og aksjefond, og du trenger ikke å skatte av gevinsten før du tar pengene ut av kontoen. Du kan altså bytte fra ett fond til et annet, uten å måtte skatte av gevinsten.
 • Du kan ta ut det opprinnelige innskuddet skattefritt, og la gevinsten stå igjen.
 • Du må betale skatt, men ikke før du tar gevinst ut av aksjesparekontoen. Skatten på gevinstuttak har en skattesats på 30,59 prosent i 2018.
 • I en overgangsperiode vil du kunne flytte aksjefond og aksjer til en aksjesparekonto, uten å måtte skatte av gevinsten.
 • Sparing på aksjesparekonto gir rett til skjermingsfradrag. Skjermingsfradrag er et skattefritak for avkastning og utbytte opp til et visst nivå, og bestemmes årlig av myndighetene. Det betyr at du kun skatter av avkastning som overstiger skjermingsfradraget*.

*Mer om skjermingsfradrag

i

FAKTA OM IPS

 • Nye IPS gjelder fra og med inntektsåret 2017. Du kan spare så mye du vil inntil 40 000 kroner i året. Innskuddet gir en skattefordel ved at det du sparer årlig går til fradrag i alminnelig inntekt. Sparer du 40 000 får du derfor en skattefordel på 8 800 kroner (22 prosent i 2019).
 • Pengene er fritatt for formuesskatt, og det er ingen skatt på fondsbytte eller løpende avkastning. Utbetalingene skattlegges som alminnelig inntekt (22 prosent i 2019).
 • Pensjonssparingen inneholder en garanti mot negativ avkastning (verdifall) i utbetalingsperioden, og senest fra du fyller 67 år. Det betyr at du har forutsigbarhet og trygghet i de årene når pengene skal utbetales.
 • Du kan starte uttak fra IPS-sparingen din når du fyller 62 år. Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år.
 • Kostnadene avhenger av hvilket fond du plasserer pengene i. Forvaltningskostnaden for våre pensjonsprofiler er 0,8-1,15 prosent for fordelskunder, og 0,95-1,25 prosent for øvrige kunder.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.