5 grunner til å velge IPS i Storebrand

IPS – individuell pensjonssparing med skattefordeler – er årets store sparenyhet. Men hvem skal du spare hos?

I år kan du starte å spare til pensjon på privaten, og samtidig få fradrag i alminnelig inntekt (24 prosent i 2017) slik at du kan få inntil 9 600 kroner igjen på skatten året etter.

Men hvem vil du skal passe på sparepengene dine i IPS frem til du blir pensjonist? Her er fem grunner til at du bør spare i Storebrand:

  1. Vi kan pensjon: Du får den hjelpen du trenger når det kommer til spørsmål om IPS spesielt, og pensjon generelt. Vi er Norges største private pensjonsleverandør, med over én million kunder, og svarer på små og store spørsmål om pensjon og sparing hver eneste dag. 
  2. Best på bærekraftige investeringer: Du sparer i de mest bærekraftige fondene på markedet. Vi har jobbet med bærekraftige investeringer i 20 år fordi vi forventer at det gir deg en bedre langsiktig avkastning på sparepengene dine. Hos oss går bærekraft, pensjon og lønnsomhet hånd i hånd.
  3. God avkastning over tid: Du kan være trygg på at du får konkurransedyktig avkastning. I vår IPS-løsning er standardvalget «Anbefalt pensjon». Her tilpasser vi aksjeandelen i sparingen automatisk til alderen din, slik at du får riktig risiko til din alder. Ønsker du å velge fond selv, kan du selvsagt gjøre det. Vi kan vise til solid historisk avkastning i våre spareprofiler og fond, og har et prisbelønt kapitalforvaltermiljø som jobber hardt hver dag for at du skal få en bedre pensjon.
  4. Lave kostnader: Du betaler ingen administrasjons- eller etableringsgebyrer – kun forvaltningskostnadene i de spareprofilene eller fondene du til enhver tid eier. Sparer arbeidsgiveren din til pensjon hos oss, får du lavere forvaltningskostnad på IPS.
  5. Full oversikt over pensjonen din: Du får gode, digitale løsninger som gjør det enklere å få full oversikt over pensjonen din. Hvis arbeidsgiveren din allerede sparer til pensjon i Storebrand, har du også fordelen av å kunne samle alt på et sted – enkelt og oversiktlig.

Trenger du litt mer kjøtt på beina til argumentene over? Les gjerne videre.

i

FAKTA OM IPS

  • Nye IPS gjelder fra og med inntektsåret 2017, og du kan starte å spare fra 1. november. Du kan spare så mye du vil, og inntil 40 000 kroner i året.
  • Innskuddet gir fradrag i alminnelig inntekt (med 24 prosent i 2017), slik at du kan få inntil 9 600 kroner igjen på skatten året etter.
  • Setter du pengene inn i IPS, må du vente med å ta ut pengene til du er 62 år. Utbetalingstiden er minimum 10 år, og utbetalingene skal vare til du er minst 80 år.
  • Hver utbetaling etter fylte 62 år skattlegges som alminnelig inntekt (24 prosent i 2017). Pensjonssparingen inneholder en garanti mot negativ avkastning (verdifall) i utbetalingsperioden. Det betyr at du har forutsigbarhet og trygghet i de årene når pengene skal utbetales.
  • Pengene er fritatt for formuesskatt, og det er heller ingen skatt på avkastningen underveis.

1. Vi kan pensjon!

Sparing til pensjon er Storebrands kjernevirksomhet, og vi forvalter allerede pensjonen for mer enn én million nordmenn. Vi har eksistert i 250 år, og i dag forvalter vi over 600 milliarder kroner, noe som gjør oss til Norges største private kapitalforvalter. Med andre ord – vi har et stort ansvar for folks fremtidige pensjonsøkonomi, og dette samfunnsansvaret tar vi på alvor. Hos oss er ingen spørsmål om pensjon for dumme – vi har mange kunnskapsrike medarbeidere som sitter klar til å svare på alt du måtte ha av spørsmål om pensjon generelt, og IPS spesielt.

2. Best på bærekraftige investeringer

Det er ikke likegyldig hvor du plasserer sparepengene dine, og du har større makt og flere muligheter enn du tror til å påvirke verden gjennom pengene dine. Sparer du i IPS hos oss, får du de mest bærekraftige fondene på markedet. I over 20 år har Storebrand jobbet med bærekraftige investeringer, og under World Economic Forum i Davos i 2017 ble Storebrand kåret til verdens mest bærekraftige finansselskap.

Les også: Det koster ikke mer å spare bærekraftig

Vi utelukker verstingselskaper og investerer mer i de mest bærekraftige selskapene, som vi forventer gir en høyere langsiktig avkastning, og mer igjen til kundene våre. Og vi kan avkrefte myten om at bærekraft gjør forvaltningen dyrere, og gir deg en lavere avkastning: Vårt eldste globale indeksfond, Storebrand Global Indeks I, har utelukket verstingselskaper siden 2005. Fondet har i hele denne perioden fulgt verdensindeksen med ørsmå avvik.

Harald_Martens_Holm_Pensjonen din gar pa skinner 2.jpg
DET ER GODE PENGER I BÆREKRAFT: Bærekraftsekspert i Storebrand, Harald Martens Holm, understreker at vi ikke investerer kundenes pensjonspenger i bærekraftige bedrifter for å være snille. Vi gjør det fordi vi tror det lønner seg. Foto: CF-Wesenberg/kolonihaven.no

– Vi vet at kundene våre setter pris på vårt arbeid med bærekraft. Stadig flere ser at det er mulig å ta bevisste valg også når det kommer til pensjon og sparing. Vi mener at bærekraftige investeringer gir kundene våre en bedre pensjon på lang sikt, sier bærekraftsekspert i Storebrand, Harald Martens Holm.

3. God avkastning over tid

Som Norges største private pensjonsleverandør har vi ett oppdrag; å skape langsiktig, god avkastning for kundene våre. Naturlig nok er alle som sparer i IPS opptatt av å få best mulig avkastning på pengene sine. Avkastningen du får er avhengig av hvordan og hvor pengene dine er plassert. I vår IPS-løsning er standardvalget «Anbefalt pensjon». Her tilpasser vi aksjeandelen i sparingen automatisk til alderen din. Frem til du er 43 år er aksjeandelen 80 prosent. Deretter reduseres aksjeandelen gradvis – frem til den ender på 20 prosent ved pensjonsalder.

Les også: Så lønnsomt er IPS

Under ser du avkastningstallene de siste fem årene for de fem ulike spareprofilene de aller fleste kundene våre er plassert i. Alle Storebrands fem spareprofiler har levert konkurransedyktig avkastning de siste årene. Den største spareprofilen, Balansert Pensjon, er for eksempel bedre enn gjennomsnittet i bransjen siste år, siste 3 år og siste 5 år.

NY_Avkastningstabell_pensjonsporteføljer_aug17
FORUTSETNINGER: Tall per 31.08.2017. Tabellen viser avkastning før kostnader. For perioder over et år, viser tabellen gjennomsnittlig årlig avkastning. For innskuddspensjon betaler arbeidsgiver kostnadene så lenge den ansatte jobber i bedriften. For deg som har privat sparing, IPS, pensjonskapitalbevis eller fripolise med investeringsvalg, blir avkastningen noe redusert som følge av forvaltningskostnadene. *Ekstra forsiktig og Ekstra offensiv ble lansert i 2012.

«Anbefalt pensjon» er en miks av disse spareprofilene eller «pensjonsfondene». Du kan også velge å plassere IPS-sparingen din i aksje- og rentefond du velger selv fra fondslistene våre. Her kan vi også vise til solid avkastning: Flertallet av Storebrands aktive aksjefond har slått indeksen de sammenligner seg med siste 1, 3 og 5 år. Siste 5 år faktisk har hele 12 av 13 aksjefond slått referanseindeksen – målt etter kostnader (tall pr 31.8.17.)

Les også: Storebrand har Europas beste fondsplukkere

4. Lave kostnader

Det er ingen kjøps- eller administrasjonsgebyrer i IPS. Du betaler kun forvaltningskostnadene i de spareprofilene eller fondene du til enhver tid eier. Fondsbytter er selvsagt gratis. Vår standardløsning «Anbefalt Pensjon» har årlige kostnader på rundt 1 prosent, avhengig av hvor gammel du er. Våre indeksfond har årlige kostnader på 0,2 til 0,4 prosent, og prisbelønte Storebrand Global Multifaktor, har en forvaltningskostnad på 0,75 prosent. Ønsker du aksjefond som er aktivt forvaltet, varierer de årlige kostnadene fra 0,75 til 2 prosent.

Les også: Så mye koster det å spare i IPS i Storebrand

5. Full oversikt over pensjonen din

Hos oss får du gode, digitale løsninger som gjør det enklere å få full oversikt over pensjonen din. Dersom jobben din sparer til pensjon for deg i Storebrand, som 40 000 norske bedrifter allerede gjør, kan du logge inn på dine personlige sider på storebrand.no. Her finner du all informasjon om din pensjon, inkludert IPS, samlet på ett sted. Har du ikke tjenestepensjon hos oss, kan du likevel logge inn på storebrand.no og finne pensjonstallet ditt. Vi henter inn tall fra folketrygden og avtaler du har i andre pensjonsselskap gjennom Norsk Pensjon.  

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko samt kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.