Miljø

Storebrand Eiendom AS er i dag et av Norges største private eiendomsselskaper med et samlet areal på     ca. 1 300 000 m². Over 15 prosent av midlene til Storebrand Livsforsikring er plassert i eiendom.  

Vi har en klar miljøvisjon og konkrete miljømål for vår eiendomsforvaltning. Det betyr at vi stiller krav både til lokalenes påvirkning på det ytre miljø, i forhold til innemiljø og til ressursforbruket i eiendommene vi forvalter. Dette gjelder eiendommer vi selv forvalter, men vi arbeider også sammen med våre eksterne forvaltere som skal rapportere på de samme miljøparametrene som vi gjør for våre egenforvaltede eiendommer.

Vår miljøvisjon i eiendomsforvaltningen:
"For å redusere miljøbelastninger skal Storebrand Eiendom AS bidra til redusert energiforbruk, tilrettelegge for materialgjenvinning samt stille miljøkrav til underleverandører. I forvaltningen av våre eiendommer stiller vi konkrete krav knyttet til påvirkning av det indre og ytre miljø."

Våre miljømål i eiendomsforvaltningen:
 • Storebrand Eiendom AS skal kartlegge lønnsomme energi- og miljøbesparende tiltak slik at driftskostnadene blir redusert uten at dette går på bekostning av inneklima og øvrige funksjonskrav.
 •  Storebrand Eiendom AS skal fokusere på det ytre miljø samt innemiljø for sine leietakere. Dette blir gjort ved å sette opp spesifikke miljømål for hver eiendom samt gjennomføre og overvåke disse.
 • Storebrand Eiendom AS skal utover å oppfylle myndighetenes miljøkrav, ligge i forkant innen miljøindikatorer som selskapet har definert.
 • Storebrand Eiendom AS skal ha høy kompetanse om miljøeffekten av sine leveranser.
For å oppnå effektiv og miljøriktig drift av eiendommene setter Storebrand Eiendom AS fokus på en rekke satsingsområder.


Vårt hovedkontor - et miljøprosjekt å være stolt av!

Vårt hovedkontor, Lysaker Park, er et miljø- og lavutslippsbygg.
Dette betyr blant annet:
Hovedkontoret Lysaker park
 • lavere energibruk
 • EU-pilotprosjekt
 • besparelse krever at brukerne følger opp
 • miljøvennlige energikilder
 • varmepumpe fra sjøen og solenergi
 • miljømerkede bygningsprodukter
 • svanemerket maling, linoleum og terrassebord
 • kildesortering av avfall
Samarbeidspartnere
Storebrand Eiendom er aktiv i Grønn Byggallianse, et miljønettverk bestående av de største eiendomsaktørene i Norge.