Hjelp til innlogging

Ditt brukernavn er:

 • Personkunder: fødselsnummer (11 siffer)
 • Bedriftskunder: 00 + organisasjonsnummer (11 siffer)

Bankkunder - konto, kort eller lån i Storebrand

Du kan gjerne ha andre avtaler i tillegg, men bankavtalene er avgjørende for hvordan du kan logge inn.

Logg inn med
 • Nettbankpassord og kodebrikke eller
 • BankID og kodebrikke

Andre kunder - kun andre avtaler i Storebrand enn de nevnt over

Som andre avtaler regnes for eksempel tjenestepensjon, fond, bilforsikring, uføreforsikring, pensjonssparing eller lignende.

Logg inn med
 • Storebrand-passord eller
 • BankID og kodebrikke fra annen bank
 • Bankkunder - mer informasjon1
  Har du konto, kort eller lån i Storebrand?
  Du kan gjerne ha andre avtaler i tillegg, men bankavtalene er avgjørende for hvordan du kan logge inn.

  Nettbankpassord og kodebrikke

  Storebrand Bank sender deg passord og kodebrikke når du blir bankkunde. Du endrer selv passordet første gang du logger deg inn.

  Glemt passord?
  Ring oss på 08880. Vi sender deg nytt passord på e-post eller SMS. Du må ha e-postadresse og/eller mobilnummer registrert hos oss.


  BankID og kodebrikke

  • Du kan bruke BankID fra en hvilken som helst bank, men husk at både BankID og kodebrikke må være utstedt av samme bank.
  • Du kan inngå/signere nye avtaler i Storebrand med BankID.
  • Bruk av BankID krever Java versjon 1.6 eller nyere.

  Nyttige regler for passord

  • Lær deg passordet utenat og ikke fortell det til noen.
  • Det anbefales å endre passord av og til, men ikke så ofte at du må skrive det ned.
  • Unngå bruk av passord som er enkle å gjette seg frem til. For eksempel deler av navn, fødselsdato, telefonnummer, navn på husdyr, gate- eller stedsnavn osv.
  • Ikke gå fra datamaskinen uten å logge deg av tjenester hvor du har brukt passord.

 • Andre kunder - mer informasjon 2
  Har du kun andre avtaler i Storebrand?
  Som andre avtaler regnes for eksempel fond, bilforsikring, uføreforsikring, pensjonssparing eller lignende.

  Storebrand-passord

  Hvis du ikke har passord til dine personlige sider, kan du bestille det her. Husk å endre passordet når du har logget inn.
  Bestill Storebrand-passord første gang

  Glemt Storebrand-passord?
  Hvis du tidligere har logget deg inn og registrert mobilnummer eller e-postadresse, kan du få passord tilsendt elektronisk. Hvis ikke, så må passordet sendes per brevpost til adressen du er registrert med i folkeregisteret.
  Bestill nytt Storebrand-passord


  BankID og kodebrikke

  • Du kan bruke BankID fra en hvilken som helst bank, men husk at både BankID og kodebrikke må være utstedt av samme bank.
  • Du kan inngå/signere nye avtaler i Storebrand med BankID.
  • Bruk av BankID krever Java versjon 1.6 eller nyere.

  Nyttige regler for passord

  • Lær deg passordet utenat og ikke fortell det til noen.
  • Det anbefales å endre passord av og til, men ikke så ofte at du må skrive det ned.
  • Unngå bruk av passord som er enkle å gjette seg frem til. For eksempel deler av navn, fødselsdato, telefonnummer, navn på husdyr, gate- eller stedsnavn osv.
  • Ikke gå fra datamaskinen uten å logge deg av tjenester hvor du har brukt passord.