Presserom

I Storebrand Asset Management ønsker vi å være tilgjengelig for pressen. På denne siden kan du som journalist finne relevante kontaktpunkter, korte fakta og bilder.
 

Pressekontakt Eirik Krogstad
Pressekontakt
Eirik Krogstad er leder Fond Produkt i Storebrand Asset Management. Enhenten ivaretar blant annet kommunikasjon og pressehenvendelser.

Du treffer Eirik på telefon 957 46 648 eller via e-post eirik.krogstad@storebrand.no
 


Administrerende direktør Jan Erik Saugestad
Administrerende direktør
Jan Erik Saugestad er administrerende direktør i Storebrand Asset Management. Jan Erik inngår også i Storebrands konsernledelse, med ansvar for kapitalforvaltningsvirksomheten i Norge og Sverige.

Du treffer Jan Erik på telefon 920 26 848 eller via e-post jan.erik.saugestad@storebrand.no

 Her finner du bilder av Jan Erik Saugestad
 


Leder Fond Liza Jonson
Leder Fond
Liza Jonson er leder for Fond i Storebrand Asset Management, som inkluderer Storebrand Fondene, Delphi Fondene og SPP Fonder. Hun uttaler seg om vår fondsvirksomhet spesielt, og om sparing/investering i fond generelt.

Du treffer Liza på telefon +46 70 889 22 89 eller via e-post liza.jonson@storebrand.no

Her finner du bilder av Liza Jonson
 


Om Storebrand Asset Management
Storebrand Asset Management er en av Nordens ledende kapitalforvaltere. Vi har et bredt utvalg av forvaltningstjenester, og bærekraft inngår som et sentralt element i forvaltningen.

Her kan du lese mer om oss

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.