Husforsikring

 • Husforsikring i Storebrand
  Med Storebrand Fordel får du 20 % rabatt på forsikringen.
 • Du kan flytte dine forsikringer når du vil og vi ordner oppsigelsen for deg.
 • Vi tilbyr både standard husforsikring og Superforsikring til ditt hus. • Husforsikring dekker 1
  Dette sammendraget viser i hovedtrekk hva din forsikring kan omfatte og noen av de begrensninger som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

  • Bygninger nevnt i forsikringsbeviset.
  • Utvendige rør, ledninger og tanker.
  • Hageanlegg, utvidet vannbasseng/annen badeinnretning som boblebad, badestamp og lignende, som er tilknyttet bygningens faste rørledningsanlegg, gjerde, flaggstang og brannskade på fast trebrygge. Erstatningen er begrenset med til sammen 150 000 kr.

  Standard dekker

  Brann:
  • Brann
  • Plutselig nedsoting.
  • Eksplosjon.
  • Lynnedslag og elektrisk fenomen.
  • Brudd på elektrisk ledning.
  Vann og rørbrudd:
  • Bruddskade på bygningens rørledninger.
  • Utstrømming fra rørledning og tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse.
  • Utstrømming fra brannslokningsapparat.
  • Lekkasje fra akvarium eller vannseng.
  • Plutselig vanninntrengning i bygning fra terreng.
  Tyveri:
  • Tyveri av, og plutselig skadeverk i eller på, bygningsdeler, gjerde, flaggstang og utvendig vannbasseng/annen badeinnretning som boblebad, badestamp og lignende, som er tilknyttet bygningens faste rørledningsanlegg
  Andre skader:
  • Naturskade som f. eks. storm, skred og flom.
  • Svikt i bærende bygningskonstruksjoner de første 25 årene.
  • Annen plutselig skade på bygningen (se unntak på dekker ikke).
  Rettshjelp
  i egenskap av privatperson og eier av den forsikrede boligen.

  Ansvar
  i egenskap av privatperson og eier av den forsikrede boligen.


  Super dekker

  Super kan kun tegnes på godt vedlikeholdte og fast bebodde hus bygget i 1955 eller senere. Huset kan ikke være utleid, ha krypkjeller, ha svømmebasseng eller ha sopp/råte/insektskader. Alt som dekkes på Standard og tillegg:
  • Sopp- og råteskade på bygning.
  • Vannskader som følge av at vann trenger inn i bygning gjennom vegger og tak. Når vanninntregning skjer gjennom pipe, terrasse eller flat tak er egenandelen kr 16 000.
  • Skader som skyldes utett våtrom
  • Andre vannskader som oppstår plutselig (vannsøl)
  • Skade på bygningen forårsaket av dyr og insekter.
  • Tilpasning av bolig som følge av varig medisinsk invaliditet etter en ulykke.  Inntil 250 000 kr, spesielle regler gjelder.
  • Er skaden, større enn 75% av bygningens gjenoppføringspris, kan sikrede kreve erstatning som bygningen var totalskadet.
  • Maksimal erstatning for:
   - Hageanlegg er økt til 500 000 kr.
   - Påbud fra offentlig myndighet er økt til 500 000 kr.
 • Husforsikring dekker ikke 2
  Dette sammendraget viser i hovedtrekk hva din forsikring kan omfatte og noen av de begrensninger som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

  • Kunstnerisk utsmykking.
  • Svi- og gnistskader som ikke skyldes brann.
  • Sprekker, setninger etter en serie sprengninger.
  • Skade i våtrom på gulv eller vegg eller ved oversvømmelse fra gulvsluk gjennom utett gulv.
  • Utgifter til tining av utvendig ledning.

  Andre skader (enn brann,vann, tyveri):
  • Som skyldes kjæledyr, gnagere og insekter eller sopp/råte.
  • Som skyldes feil ved bygging av huset, for eksempel dårlig fundamentering, feilkonstruksjon, materialfeil, setninger m.m.
  • Skade på veksthus
  • Skade som følge av utett innfatning for isolerglass.

  Super dekker ikke
  • Skader ved sopp, råte, insekter og dyr som har utviklet seg før forsikringen ble tegnet.
  • Skade ved blåveds- eller muggsopper, bakterier, jordslag eller skade som bare virker skjemmende på bygningens utseende.
  • Skade ved sopp og råte på vinduer og dører i yttervegg, taklekter og alt utvendig treverk.
 • Spørsmål og svar 3
  Bør jeg kjøpe Super?
  Det anbefales å tegne Super på nyere hus. Sopp- og råteskader kan fort bli en kostbar affære hvis slike skader skulle oppstå. Dekker også skader ved vann som trenger inn gjennom vegger og tak og skader som følge av utett våtrom.

  Vi har noen begrensninger i muligheten for å tegne slik forsikring, gjelder hus eldre enn 1955,  hus med krypkjeller eller svømmebasseng. Krypkjeller er en form for kjellerrom der adkomsten gjerne er gjennom en luke, og der det er svært begrenset høyde mellom terreng og etasjeskiller. Gulv er i hovedsak kun terreng og ikke opparbeidet gulv.

  Hva gjøre jeg hvis huset har hatt en tidligere sopp/råte eller insektsskade?
  Dersom du har hatt sopp og råteskade tidligere anbefaler vi at du får huset sjekket av Anticimex. Vi kan tilby Super dersom du har en godkjent rapport fra Anticimex.
  Dersom huset allerede har eller har hatt angrep av sopp-, råte- eller insektskader ber vi deg kontakte kundesenteret.

  Forsikring av utleid bolig
  Vi forsikrer normalt ikke boliger til ren utleievirksomhet. Hvis boligen er midlertidig utleid, og boligen er eller skal bli bebodd av forsikringstaker eller en i hans familie, kan forsikring tegnes. Hvis mindre enn 50% av boligen er utleid og boligen er bebodd av forsikringstaker, regnes ikke dette som utleid, jf vilkårenes pkt A.6.2.2.2. Utleie må meldes til Storebrand. Selskapets erstatningsansvar kan nedsettes eller falle bort dersom mer enn 50% av boligen leies ut uten at det fremgår av forsikringsbeviset at dette er avtalt med Selskapet.

  Hva er egenandel
  Egenandelen er den delen av skaden du må betale selv.
  På husforsikring i Storebrand kan du velge egenandel kr 4 000, kr 8 000, kr 16 000 eller kr 30 000. Jo høyere egenandel du velger jo billigere blir forsikringen.

  Det er noen unntak fra den valgfri egenandelen:
  Ansvarsskade kr 4 000
  Rettshjelpsutgifter kr 4 000 + 20% av det overskytende
  Naturskader kr 8 000
  Snøtyngde skader kr 8 000
  Frostskader kr 16 000
  Svikt i bygningskonstr. kr 16 000
  Ved vannskade, med samme årsak i løpet av de siste 36 måneder, er egenandelen kr 16 000.
  Hvis FG-godkjent alarm var i drift på skadetidspunktet, reduseres egenandelen med kr 4 000.
  Ved vanninntregning (dekket på Super) gjennom pipe, flatt tak, terrasse er egenandel kr 16 000

  Hvilken klagerett har jeg dersom jeg ikke er fornøyd i en skadesak?
  Hvis du er uenig i vår avgjørelse i en skadesak anbefaler vi at du sender oss et brev hvor du begrunner hvorfor du er uenig, så ser vi på saken din på nytt.

  Ønsker du en objektiv vurdering av saken kan du henvende deg til:
  Forsikringsklagekontoret
  Postboks 53, Skøyen
  0212 Oslo
  Telefon: 23 13 19 60
  Telefaks: 23 13 19 70
  Besøksadresse: Drammensveien 145 A, 5 etg. 0277 Oslo
  Resepsjon: 08:30-11:30 og 12.30-15:00

  Har jeg angrerett ved kjøp på nett?
  Ja du kan selvsagt angre et kjøp på nett. Ring vår Kundeservice og gi beskjed umiddelbart. Du får også tilsendt et angrerettsskjema sammen med forsikringspapirene for sikkerhets skyld.

 • Skal du flytte? 4
  Her kan du kjøpe husforsikring til din nye adresse.

  Kjøp forsikring til din nye adresse

 • Vilkår 5
  Vær oppmerksom på at det alltid er fullstendige vilkår som gjelder.

  Husforsikring
  Naturskade
  Generelle vilkår

  Vilkårene ligger lagret i PDF-format. Har du ikke PDF-reader installert på din maskin kan denne lastes ned gratis her.

 • Angrerett 6
  Forsikringsavtaler inngått via Internett har 14 dagers angrefrist.  Informasjon om angrerett og angrerettskjema er vedlagt forsikringsdokumentene du vil motta etter bestilling av forsikringen. Har du spørsmål om dette, kontakt vårt kundesenter på telefon 08880.

 • Storebrand Fordel 7
  Sparer din arbeidsgiver til pensjon for deg i Storebrand? Da er du kunde i Storebrand Fordel. Dette gir deg unike fordeler. Les mer og sjekk om du er kunde i Storebrand Fordel på storebrand.no/fordel


Uføreforsikring i Storebrand

Hvem betaler boliglånet hvis du blir arbeidsufør?

Uførhet er noe av et verste som kan ramme deg økonomisk. Vi anbefaler alle i yrkesaktiv alder å ha uføreforsikring.

Les mer og bestill uføreforsikring