Storebrand Eiendomsfond AS (Storebrand Private Investor ASA)

Fondet ble etablert i 2005 og består av 4336 private og institusjonelle investorer. Gjennom ti emisjoner er det hentet inn totalt ca. NOK 2 300 millioner. Storebrand Eiendomsfond er konseptutviklet og forvaltet av Union Eiendomskapital AS.

Storebrand Eiendomsfond AS er nå inne i en avviklingsfase. Pr. Q2 2016 bestod eiendomsporteføljen av 3 eiendommer.
Arbeide med å selge de resterende eiendommer følges løpende opp med fondets styre iht. selskapets vedtatte nedsalgsstrategi.

Tall for Storebrand Eiendomsfond pr. 30.06.2016:
3 eiendommer
Sum areal: 56.600 m2
Årlige leieinntekter ca. NOK 56,6 millioner

Ligningsverdi pr aksje er NOK 0,00 pr. 31.12.2015


Utbytte:
Generalforsamlingen vedtok å gi styret fullmakt til å beslutte utdelig av utbytte på grunnlag av det godkjent  årsregnskapet for 2015. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2017. Styret vil i forbindelse av nedsalget av eiendomsporteføljen prioritere nedkvittering av lån. Deretter vil styret vurdere størrelsen på utbytte som kan deles ut. Et utbytte knyttet til dette forventes utbetalt i slutten av q2 2016, samt tidlig i Q3 2016.
Utdeling utbytte.
06.09.2016. Kroner 0,25 pr. aksje.

VEK Storebrand privat investor (69kB)


Siste informasjon til aksjonærene:
Presentasjon fra generalforsamlingen 2016 (2MB)
Informasjon til aksjonærene vedr. utbytte (40kB)
Informasjonsmøte 26.3.15 i Storebrand Eiendomsfond AS – presentasjon (838kB)
Generalforsamling 26.3.15 i Storebrand Eiendomsfond AS – presentasjon (439kB)
SPI Innkalling til GF med vedlegg, 11.03.15 (687kB)
Aksjonærbrev Storebrand Privat Investor ASA, 11.03.15 (541kB)
Aksjonærbrev vedr. bud fra Intrinsic, 17.09.15 (428kB)

Les mer om fondet og last ned kvartalsrapporter på UNIONs nettsider.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.