Yrkesskade

Foreningens yrkesskadeforsikring dekker yrkesskade og yrkessykdom for dine ansatte.

Kontakt oss

Åpent 8-16 på hverdager

Ring 67 51 93 09

Bestill rådgivning

Yrkesskadeforsikring gjennom [FORENINGEN]

Loven om yrkesskadeforsikring sier at alle arbeidsgivere plikter å tegne yrkesskadeforsikring for ansatte.

Yrkesskadeforsikring kan kjøpes av medlemmer som har 50 prosent eierandel eller mer i en bedrift. Bedriften kan ikke ha flere enn 10 ansatte for at du skal kunne kjøpe yrkesskadeforsikring gjennom [FORENINGEN].

Forsikringen gjelder dersom skader oppstår i arbeidstiden, på arbeidsstedet. For flere detaljer, se fullstendige vilkår. Forsikringen leveres av Storebrand.

Hva dekker yrkesskadeforsikringen?

 • Erstatning ved varig medisinsk invaliditet
 • Erstatning ved varig arbeidsuførhet
 • Inntektstap fra skadetidspunkt til oppgjørstidspunkt
 • Tap og utgifter som følge av skaden (påførte og fremtidige)
 • Utbetaling til etterlatte ved dødsfall
 • Begravelsestillegg
 • Barnetillegg

Hva dekkes ikke av yrkesskadeforsikringen?

 • Belastningslidelser
 • Skade som har oppstått på fritiden, samt sykdom som ikke godkjennes som yrkessykdom

Yrkesskade og selvstendig næringsdrivende

I yrkesskadeforsikringen Storebrand har for Akademikerne, har medlem som er selvstendig næringsdrivende anledning til å tegne yrkesskadeforsikring. Denne forsikringen dekker ikke særfordeler i kapittel 13-2 i Folketrygden, og vi anbefaler derfor alle selvstendig næringsdrivende om å kjøpe en egen frivillig yrkesskadetrygd i NAV. Du vil da være dekket fra den dag NAV har mottatt søknad om slik frivillig yrkesskadetrygd så lenge denne betales innen fire uker etter at søknaden er godkjent.

Har den selvstendige næringsdrivende tegnet yrkesskadeforsikring via Akademikerne, vil Storebrand være erstatningspliktig for personskade oppstått under de forhold som er nevnt ovenfor og NAV for særfordeler angitt i kapittel 13-2 i Folketrygden.

Hva koster forsikringen? Priser pr. 1.1.2022.

YrkeKroner per år, per ansatt
Lege, tannlege, jurist, økonom, arkitekt, psykolog, rådgivende ingeniør, naturvitere uten laboratoriearbeid med kjemi, assistenter, pleiere og øvrige ansatte524
Veterinær kontroll/ tilsyn/smådyrklinikk, ingeniør teknisk service637
Veterinær stordyrklinikk, naturvitere med laboratoriearbeid med kjemi851
Veterinær i felt1 276

Prisene ovenfor varierer fra fagfelt til fagfelt, og er oppgitt i per årsverk, per år. Prisene er oppgitt for årlig termin, og kan avvike noe dersom andre terminlengder velges i kjøpsløsningen.

Viktig å vite om forsikringen

 • Hvis dine ansatte rammes av yrkesskade eller yrkessykdom, dekker forsikringen også tapt inntekt frem til saken er behandlet ferdig.
 • Den ansatte kan ikke selv bestemme hvem som skal ha rett til å få utbetalt forsikringssum ("begunstiget") ved dødsfall. Dette er regulert i henhold til lov om yrkesskadeforsikring.
 • Skal du flytte en forsikring fra et annet selskap bør du sjekke hvilket oppsigelsestidspunkt som gjelder for din forsikring før du sender inn en oppsigelse. Da unngår du unødvendig dobbeltforsikring.  

Hvilket regelverk som gjelder for din forsikring skal fremkomme i forsikringsavtalen eller forsikringsbeviset. Forsikringsselskapene praktiserer ulike regler ved oppsigelse av næringsforsikring.

Faktaark

Det viktigste om forsikringen

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår

Angrerett

Du har 30 dagers angrerett når du kjøper forsikring på Internett. Skjema og mer informasjon ligger sammen med forsikringspapirene du mottar fra oss i posten.

Vanlige spørsmål

Forsikringer tilbys i samarbeid med Storebrand