Yrkesskade

Foreningens yrkesskadeforsikring dekker yrkesskade og yrkessykdom for dine ansatte.

Yrkesskadeforsikring gjennom [FORENINGEN]

Loven om yrkesskadeforsikring sier at alle arbeidsgivere plikter å tegne yrkesskadeforsikring for ansatte.

Yrkesskadeforsikring kan kjøpes av medlemmer som har 50 prosent eierandel eller mer i en bedrift. Bedriften kan ikke ha flere enn 10 ansatte for at du skal kunne kjøpe yrkesskadeforsikring gjennom [FORENINGEN].

Forsikringen gjelder dersom skader oppstår i arbeidstiden, på arbeidsstedet. For flere detaljer, se fullstendige vilkår. Forsikringen leveres av Storebrand.

Hva dekker yrkesskadeforsikringen?

 • Erstatning ved varig medisinsk invaliditet
 • Erstatning ved varig arbeidsuførhet
 • Inntektstap fra skadetidspunkt til oppgjørstidspunkt
 • Tap og utgifter som følge av skaden (påførte og fremtidige)
 • Utbetaling til etterlatte ved dødsfall
 • Begravelsestillegg
 • Barnetillegg

Hva dekkes ikke av yrkesskadeforsikringen?

 • Belastningslidelser
 • Skade som har oppstått på fritiden, samt sykdom som ikke godkjennes som yrkessykdom

Hva koster forsikringen?

YrkePris per år, per ansatt
Lege, tannlege, jurist, økonom, arkitekt, psykolog, rådgivende ingeniør, naturvitere uten laboratoriearbeid med kjemi, assistenter, pleiere og øvrige ansatte434 kr
Veterinær kontroll/ tilsyn/smådyrklinikk, ingeniør teknisk service528 kr
Veterinær stordyrklinikk, naturvitere med laboratoriearbeid med kjemi704 kr
Veterinær i felt1 056 kr

Prisene ovenfor varierer fra fagfelt til fagfelt, og er oppgitt i per årsverk, per år.

Viktig å vite om forsikringen

 • Hvis dine ansatte rammes av yrkesskade eller yrkessykdom, dekker forsikringen også tapt inntekt frem til saken er behandlet ferdig.
 • Den ansatte kan ikke selv bestemme hvem som skal ha rett til å få utbetalt forsikringssum ("begunstiget") ved dødsfall. Dette er regulert i henhold til lov om yrkesskadeforsikring.
 • Skal du flytte en forsikring fra et annet selskap bør du sjekke hvilket oppsigelsestidspunkt som gjelder for din forsikring før du sender inn en oppsigelse. Da unngår du unødvendig dobbeltforsikring.  

Hvilket regelverk som gjelder for din forsikring skal fremkomme i forsikringsavtalen eller forsikringsbeviset. Forsikringsselskapene praktiserer ulike regler ved oppsigelse av næringsforsikring.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår

Angrerett

Du har 30 dagers angrerett når du kjøper forsikring på Internett. Skjema og mer informasjon ligger sammen med forsikringspapirene du mottar fra oss i posten.

Vanlige spørsmål

Forsikringer tilbys i samarbeid med Storebrand