Sykeavbruddsforsikring

Foreningens sykeavbruddsforsikring tar hensyn til ditt behov for å dekke inn faste og løpende driftsutgifter dersom du blir syk.

Sykeavbruddsforsikring for medlemmer i [FORENINGEN]

Hvis du blir langvarig syk, vil mange av dine faste utgifter løpe videre, mens din inntekt kan bli kraftig redusert. Medlemmer av [FORENINGEN] kan kjøpe sykeavbruddsforsikring som dekker løpende driftsutgifter og bortfall av inntekt. Forsikringen utbetaler dagpenger hvis du blir minimum 50 prosent arbeidsufør av skade eller sykdom.

Som medlem av [FORENINGEN] kan du kjøpe sykeavbruddsforsikring dersom du driver egen næringsvirksomhet. Du må også være medlem av norsk folketrygd og ha krav på sykepenger.

For flere detaljer, se fullstendige vilkår. Forsikringen leveres av Storebrand

Hva dekker forsikringen?

  • Dagpenger til dekning av faste, løpende driftsutgifter.
  • Dagpenger til dekning av tapt inntekt mellom 6 G og 12 G (G er grunnbeløpet i folketrygden).
  • Utbetaling i 360 dager (utbetaling av dagpengebeløp inntil 360 dager innenfor en toårsperiode fra første sykemeldingsdag).
  • Karenstid er 16 dager (utbetaling skjer tidligst fra 16 dager etter at du er blitt syk).

Hva koster forsikringen?

Prisen avhenger av din alder og valgt dagpengebeløp.

Viktig å vite om forsikringen

  • For å kjøpe forsikringen må du være under 55 år og i full jobb. Du må delta i den daglige driften av selskapet.
  • Forsikringen kan kjøpes av selvstendig næringsdrivende, deg som driver enkeltpersonforetak, ANS eller DA. Du kan også være eier av en bedrift drevet som et aksjeselskap. Forsikringen kan ikke kjøpes av ansatte i et AS eller NUF.

Krav til helseerklæring

Det kreves godkjent helseerklæring før du kan bli forsikret. Du får tilsendt helseerklæringsskjema som en del av kjøpsprosessen.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår

Angrerett

Du har 30 dagers angrerett når du kjøper forsikring på Internett. Skjema og mer informasjon ligger sammen med forsikringspapirene du mottar fra oss i posten.

Forsikringer tilbys i samarbeid med Storebrand