Studentforsikring utland

Studentforsikringen sikrer deg og tingene dine dersom noe uforutsett skjer i studietiden. Med denne forsikringen får du reise-, ulykke-, og innboforsikring i ett.

Kontakt oss

Åpent 8-16 på hverdager

Ring 67 51 93 00

Bestill rådgivning

Studentforsikring gjennom [FORENINGEN]

Med denne forsikringen har du en av markedets beste forsikringspakker for utenlandsstudenter!

Studentforsikringen inneholder reiseforsikring, innboforsikring og ulykkesforsikring. Fra 2020 har vi forbedret noen dekninger, redusert egenandeler og blant annet fjernet krav til overnatting. Du får også en reiseforsikring som dekker deg på studiestedet! Studerende medlemmer under 34 år kan kjøpe forsikringen. Forsikringen leveres av Storebrand.

Priser pr. 1.1.2022

 • Norden: 1 405 kroner
 • Europa: 2 350 kroner
 • USA: 4 425 kroner
 • Australia: 3 275 kroner
 • Resten av verden: 4 175 kroner

NYHET: Kry – helsehjelp på reise utenfor Norge

Les mer og last ned Kry-appen nå!


Reiseforsikring med ulykkesdekning

Forsikringen gjelder hele året og avbestillingsforsikring er inkludert. Forsikringen dekker alle typer reiser året rundt, og det stilles ingen krav til overnatting.

En ulykke kan føre til store økonomiske konsekvenser også i fremtiden. Med en ulykkesdekning er du bedre rustet om uhellet skulle være ute. Ulykkesdekningen gjelder hele døgnet - hjemme, på jobb og studiested!

Forenklet oversikt over reiseforsikringen

 • Gjelder alle enkeltreiser med inntil 60 dagers varighet.
 • Dekker forsinket bagasje og forsinkelser ved det offentlige transportmiddel du skal reise med.
 • Dekker hjemtransport ved alvorlige sykdom eller ved alvorlig sykdom hos noen i din nærmeste familie. Kompensasjon for tapte feriedager erstattes i de fleste tilfeller.
 • Kompensasjon for tapte feriedager hvis du blir sengeliggende på ferie grunnet sykdom. Må dokumenteres av lege.
 • Reiseansvar - skulle du komme i rettslig erstatningsansvar under din reise, kan forsikringen dekke inntil 6 000 000 kroner.
 • Utgifter til lege, sykehusopphold, medisin ol. dersom du blir syk på reisen uten sum begrensning.
 • Avbestillingsforsikring er inkludert inntil 80 000 kroner.
 • NO GO-compensation - engangserstatning ved bruddskader.
 • Konkurs hos reiseselskapet - merutgifter ny billett og overnatting.
 • Ulykke dekker utbetaling på inntil 500 000 kroner hvis du blir varig medisinsk invalid.
 • Behandlingsutgifter etter ulykkesskade inntil 25 000 kroner.
 • Død som følge av ulykke 50 000 kroner.
 • Du får 24 timers nødassistanse i hele verden!

 

Last ned reisekortet til mobilen

Faktaark for studentforsikring reise

Fullstendige vilkår for studentforsikring reise

Forenklet oversikt over innboforsikringen

Du eier mer enn du tror, og nå har du trolig en av markedets beste innboforsikringer for studenter. Innboforsikring dekker alt du eier av innbo inntil 500 000 kroner.   Forsikringen dekker tingene dine hvis de blir ødelagt av
 • brann
 • vannskader
 • tyveri
 • hærverk
 • naturskader

Forsikringen dekker også

 • bokostnader i reparasjonstiden ved skade på egen bolig
 • tyveri av sykkel utenfor bebodd bolig har økt fra 10 000 til 20 000 kroner. Kun 500 kroner i egenandel!

 

Faktaark for studentforsikring innbo

Fullstendige vilkår for studentforsikring innbo

Viktig å vite om forsikringen

 • Studentforsikring kan kjøpes av alle som er under 34 år og studerer eller er i turnus, og som er medlemmer av [FORENINGEN]. Forsikringen gjelder kun for studenten. Dette fremkommer i forsikringsbeviset.
 • Kontakt Storebrand på 915 08880 hvis du skal melde en skade. Fra utlandet kan du ringe Storebrand på +47 915 08880.
 • Utenfor Storebrands åpningstid kan du få hjelp gjennom reiseforsikring ved å kontakte SOS International på telefon +47 22 48 93 00.
 • Prisene er oppgitt for årlig termin, og kan avvike noe dersom andre terminlengder velges i kjøpsløsningen.

 

Angrerett

Du har 30 dagers angrerett når du kjøper forsikring på Internett. Skjema og mer informasjon ligger sammen med forsikringspapirene du mottar fra oss i posten.

Mer informasjon om studentforsikring utland

 • Hva dekkes av reiseforsikringen?

  Reiseforsikringen gjelder også fra studiested og inkluderer ulykkesdekning.

  • reisevarighet: inntil 60 dager
  • reisegods: inntil 80 000 kroner
  • reisesyke: ubegrenset
  • hjemtransport: ubegrenset
  • reiseansvar: inntil 6 000 000 kroner
  • avbestilling: inntil 80 000 kroner
  • studieavbrudd (ved alvorlig sykdom/ulykke): inntil 100 000 kroner
 • Hva dekkes av ulykkesforsikringen?

  Ulykkesforsikringen gjelder på heltid, også når du er på reise. Denne er inkludert i reiseforsikringen, du får ikke noe eget forsikringsbevis for denne dekningen. Du kan få følgende utbetalinger:

  • 500 000 kroner ved medisinsk invaliditet
  • 50 000 kroner ved død

  Tallene over viser utbetalingene dersom du blir 100 prosent medisinsk invalid. Blir du erklært 50 prosent medisinsk invalid, får du 50 prosent av summen du er forsikret for. Ved dødsfall utbetales hele forsikringssummen.

 • Hva dekkes av innboforsikringen?

  Dine klær, møbler og andre eiendeler er forsikret for inntil 500 000 kroner på din studieadresse.

 • Hva er egenandelen?

  Egenandelen varierer med dekning.

  • reisegods: 500 kroner
  • avbestilling: 500 kroner
  • studieavbrudd: 500 kroner
  • behandlingsutgifter ved ulykke: 500 kroner
  • reiseansvar: 3 000 kroner
  • rettshjelp: 3 000 kroner
  • innbo: 3 000 kroner
 • Hva menes med studieavbrudd?

  Forsikringen gir deg en utbetaling på inntil 100 000 kroner hvis du må avbryte studiene på grunn av egen alvorlig sykdom eller ulykke. Dette gjelder hvis du har betalt skolepenger som ikke blir tilbakebetalt av skolen, eller som du ikke får refundert fra Statens Lånekasse.

Vanlige spørsmål

 • Hvem kan kjøpe forsikringen?

  For å kjøpe forsikringen må du være student på heltid eller deltid, under 34 år, medlem av foreningen og registrert i folkeregisteret.

  Turnuskandidater kan også kjøpe denne forsikringen.

 • Hva menes med "ulykke"?

  Innen forsikring defineres uhell slik: 'En plutselig ytre, fysisk begivenhet, et ulykkestilfelle, som inntreffer i forsikringstiden og som fører til skade på person'.

  Litt enklere sagt er det en uforutsett hendelse som fører til at du skader deg. Det kan for eksempel være at du blir påkjørt av en bil, eller at du blir dyttet ned fra et tak. Som hovedregel må det være noen andre sin skyld at du blir skadet.    

 • Hva er medisinsk invaliditetsgrad?

  Medisinsk invaliditetsgrad er et mål på hvor skadet du er. Legen din fastsetter det i prosent fra 1 til 100 etter retningslinjer fra HELFO (Helseøkonomiforvaltningen, helfo.no).

  Studentforsikringen dekker medisinsk invaliditet som følge av ulykke.

Forsikringer tilbys i samarbeid med Storebrand